• A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk Perkátán!

  Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-ben született meg az a törvény, amely először mondta ki, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza a magyar nemzet szimbóluma, s ettől az időtől fogva január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon az ország számos településén,...

 • Alpolgármesteri beszámoló

  Tisztelt Lakosság!   Környezetünk védelme, ápolása messzemenőkig fontos feladatunk, hiszen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeinkre egy élhető települést hagyjunk. Ebben a feladatban a fáknak kiemelt szerepe van, hiszen mind a levegő minőségére, mind a talaj állapotára,...

 • Alpolgármesteri tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! 2022. január 12-én megtartottuk az esztendő első testületi ülését, melynek főbb döntéseiről és híreiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket. Az egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – témánk a jelenleg elérhető pályázatokban való részvétel, mely...

 • Meghívó képviselő-testületi ülésre

  MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendes képviselő-testületi ülésére 2022. január 12-én (szerda) 18 órától az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: 1. Magyar Falu Program pályázatainak benyújtásával kapcsolatos...

2010. július 20. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

A Faluüzemeltetési Központ elmúlt egy havi programját már a környékünkön kialakult idõjárási viszonyok határozták meg. A falu elavult és évtizedek óta elhanyagolt, akár önkormányzati kezelésû, akár a Dunaújvárosi Vízi Társulat kezelésében levõ vízelvezetõ árokrendszere nem képes az ilyen rendkívüli vízmennyiség biztonságos elvezetésére.

Teljes létszámmal folyamatosan dolgoztunk a károk helyreállításán. Már-már föllélegezhettünk, hogy a kritikus utak, járdák, árkok rendben vannak, csak az átereszek és a betonozás van hátra, amikor jött a következõ esõ, és elmosott újra mindent, óriási károkat okozva önkormányzati és magántulajdonban egyaránt.Jelenleg újra mindenki a helyreállításon dolgozik. Az önkormányzat a három nagy esõzés (május 21-e, június 18-a és június 21-e) utáni helyreállításra közvetlenül kb. másfél millió forintot költött, amire vis maior pályázatot is nyújtott be, de a hamarosan elvégzendõ védekezési feladatok összköltsége jónéhány millió forintot tesz ki. Látható volt, hogy az eddig ismert problémákon túl a Zrínyi utca feletti területrõl lezúduló víz okozta a legtöbb problémát és ezért a Zrínyi utca feletti árok kialakítása, illetve a Zrínyi utca, Arany János utca és Vörösmarty utca vízelvezetõ árkainak felújítása az elsõ helyre került azonnali feladatként. Ez a három utcából álló lakónegyed megvédését fogja megoldani. Az önkormányzat a Táncsics utcában is új árok kialakítását teszi meg, amihez telekcserével szeretne területet szerezni.Anagy esõzések után látható volt, hogy a patakok karbantartása sem megoldott, ezért helyszíni szemlén a Dunaújvárosi Vízi Társulat vezetõsége a patakok teljes belterületi szakaszának tisztítását ígérte meg, ami július elején kell, hogy megtörténjen. Köszönetet mondunk azoknak a lakosoknak, akik rendben tartják ingatlanjuk környékét, tisztítják az árkokat, átereszeket, hogy az ilyen rendkívüli idõjárás is minél kevesebb kárt tudjon okozni. Ugyanakkor felszólítjuk azokat a lakosokat, akik az ingatlanjuk környéki árkokat nem karbantartva, sõt néha betemetve, óriási veszélynek teszik ki a saját és a környezõ ingatlanok tulajdonosait, hogy szíveskedjenek eleget tenni ez irányú állampolgári kötelezettségüknek. Köszönjük. Alakosság megértését kérjük, hogy a rendkívüli munkák miatt, kevesebb idõt tudunk fordítani a lakókörnyezetünk rendbetételére. Gazosak az út és járda melletti padkáink, parkjaink, és a temetõ is. Reménykedünk, hogy rövid idõn belül úgymond utolérjük magunkat és ismét a jogosan elvárt rend lesz a környezetünkben. És egy sorscsapás, amivel nekünk, a rendszeretõ perkátai polgároknak meg kell küzdenünk, az a primitív, barbár rongálás. Nincs olyan hétvége, hogy nem tördelnek össze kukákat, rugdalnak ki lebetonozott szemeteseket, döntenek föl padokat, kitörnek fiatal új ültetésû fákat, szétszórják a virágládákba ültetett virágokat, kidöntik az újszülött parkba kihelyezett emlékoszlopot, a másikról leverik a burkolatot a fölállítás után egy nappal, szétverik a buszmegállókat, lefeszegetik a hirdetõtáblákat. Mindezzel több százezer forint nagyságrendû károkat okoznak Perkáta rendszeretõ lakóinak, hisz ezek egyszer már pénzbe kerültek, és ezeket újra és újra meg kell venni, a fákat és a virágokat újra kell ültetni. Sajnos, annyit elértek vele, hogy a rongálások nyomai még egy darabig látszani fognak a faluban. Igyekszünk minél elõbb eltüntetni. Köszönjük segítségüket, megértésüket, várjuk jobbító szándékú bírálataikat, észrevételüket. A Faluüzemeltetés telefonszámai: +36 25 507 512, +36 30 708 5512 Rajcsányi László

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.