2010. október 12. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

ÁMKPerkáta – Nagykarácsony Általános Művelődési Központ hírei Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményegység


ÁMKWeb oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

25/522-350Szeptemberben történt A 2010/2011-es tanévből eltelt egy hónap. Elsőseinknek sikerült a beilleszkedés, köszönhetően a tavalyi tanév végén, már hagyományosnak mondható, előkészítő foglalkozásoknak. E tanévben is folytatódik a logopédiai foglalkozás az óvodában és az iskolában. A gyógytorna újjá szerveződött. Az idei évben új szakember végzi a gyógytornát, Rittlerné Wágner Nóra gyógy-testnevelő. Újra indult a kézilabda oktatás is, elsősorban az alsó tagozatos gyermekek részére. A kézilabda foglalkozásokat Rajki Beáta edzőnő tartja heti kétszer 1,5 órában hétfőn és szerdán. A tanév eleji szülői értekezletek, fogadóórák valamennyi osztályban megtörténtek, s mint a honlapon is jeleztem, sajnos a felső-tagozaton a 6.a, 6.b, 8.a,8.b osztályoknál a szülői részvétel igen alacsony volt. Különösen kiemelném a nyolcadik osztályokat, ahol a tanulók már a továbbtanulásra készülődnek. Kérem a szülőket ezúton is, hogy jöjjenek, érdeklődjenek gyermekeik iskolai élete iránt, hogy együtt tudjunk segíteni! A szeptemberi hónapban elindult a felső tagozat számára a tanulószoba. Sajnálatos módon a tanulószobás gyermekek között vannak olyanok, akik nem a tanulásra akarják felhasználni a délutáni órákat, ezzel megnehezítik társaik felkészülését. A tanulószoba nem kötelező a tanulók számára, kizárásra kerülnek azok, akik nem veszik figyelembe a tanulószobai rendszabályokat, tesszük ezt azon gyermekek védelme érdekében, akik tanulni szeretnének a délutáni órákban.

ÁMKSzeptember 24-én az Óvodában „Kutyás bemutató” volt, melyen nem egy alsó-tagozatos osztály is jelen volt. A bemutatóról részletesen az óvodai hírek között lehet olvasni.
Mesevetélkedőn vehettek részt az alsó-tagozatosok Lászlóné Szabó Edit tanítónő szervezésében.
Szeptember 26-án Horváthné Fischer Katalin és Gyöngyösi Edit tanítónők Budapestre vittek egy busznyi alsó-tagozatos kisdiákot „Maratonka” című versenyre.
Szeptember 29-én Basticz Józsefné Marika néni szervezésében szorobán bemutató volt.
Elindult a levelezős verseny történelemből és matematikából a fejlesztő csoportoknál.
Jálkiné Perei Erika tanárnő továbbra is szervezi a Szülőklubot.
A szeptemberi hónapban ellenőrizte a Váti az iskolai akadálymentesítési pályázatot, melyet rendben találtak, ezzel e pályázatunk is sikeresen lezárult.
Október 6-án került fel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára, hogy Perkáta – Nagykarácsony Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása “Alkossunk közösen a szabadidőnkben!” című pályázatot megnyertük, 46 millió 439 ezer 760 forint értékben. E pályázat segítségével reményeim szerint jelentősen kibővíthetjük az óvodás és iskolás gyermekek számára a szabadidős tevékenységeket, s tartalmas nevelési célokat tudunk megvalósítani.

Szilasy László
ÁMK igazgató

Bepillanthattunk a szorobán világába

ÁMKAz „Első Szorobán Alapítvány” munkatársai látogattak el iskolánkba szeptember végén, a „Kölcsönkért” gyerekek programjukkal.  Vállalták, hogy olyan tanulókkal tartanak egy bemutató órát, akik még soha életükben nem találkoztak ezzel az eszközzel. 

ÁMKA szorobán egy számolóeszköz, az abakuszok családjába tartozik, japán az őshazája.  A matematika szemléletes tanításához sok helyen használják már az országban, sőt számoló bajnokságokat is rendeznek segítségével.  Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő csaknem 20 éve alkalmazza tanítási óráin, és vallja, hogy hasznos,  csiszolja a gyerekek gondolkodását amellett pedig  érdekes, hiszen játszva tanulnak.  A 4. b osztályosokat adtuk kölcsön egy órára Magdikának, aki rengeteg érdekes feladvánnyal tartotta éberen nem csak a gyerekek, de az órát megtekintő pedagógusok figyelmét is. 


ÁMK


Köszönjük a Vajda családnak, hogy Makóról ideutaztak a mi iskolánkba  Basticz Józsefné
Tanítónő

Szivárvány Óvoda hírei

Tel.: 25/452-235       

perkata.ovoda@t-online.hu

„A jelen a múlt nélkül nem él…”
(Széchenyi)

„Kár, kár, kár
Elszökött a nyár
Hideg őszi verőfényben
Száll az ökörnyál.”

Elindult az óvoda és az iskola szezon, ezért most ez az időszak a gyerekekről szól. Arról, hogyan segítsük beilleszkedésüket, hogyan készítsük fel őket arra, hogy barátokat szerezzenek.
Szeptember van. Ebben az időben változatos képet mutat óvodánk. Vannak olyanok, ahol sírástól hangos az öltöző, vannak ahol fojtogatóan ölelő gyerekkarok fonódnak a búcsúzkodó édesanyák nyaka köré. A három éves körüli gyermekek megváltozott élete a befogadással kezdődik. A gyermeket semmiféle tapasztalat nem vezérli, hogy kezelni tudja ezt a szituációt, s az egyetlen olyan személy is elmegy, egyedül hagyja az ismeretlen környezetben, akiben feltétlenül megbízik.
A nyári hónapokban a gyerekek a szüleikkel együtt ismerkedhettek az óvodai élettel, óvó nénikkel. Az óvó nénik megismerték a gyerekek és a családok szokásait, jó kapcsolatot alakítottak ki egymással. A többszöri óvodába látogatás meghozta gyümölcsét. A kezdéskor az apróságok kicsit ismerős környezetbe kerültek. Az elválást az otthonról hozott maci, baba enyhítette és természetesen óvó néni szerető, védő, ölelő karja.
Az a tudat, hogy a szülei érte jönnek, biztonságot és reményt nyújt. A családból való elválás a gyerekeknek nagy megpróbáltatás. Az óvodai környezet fokozatos elfogadtatása, az zökkenőmentes beilleszkedés biztosítása egyik fontos feladatunk.
A gyerekek nem egyformák, mindegyik másképp éli meg ezt a helyzetet, van aki élvezi az új helyet, új játékokat, új gyerekeket, van aki beül egy csendes sarokba és csak szemlélődik, vár.
A már óvodába járó gyerekek boldogan szaladtak az ismert felnőttekhez, felszabadultan vették birtokukba a szépen kidekorált csoportszobákat, játékokat. Észrevették a kellemes színűre festett falakat. Szeretném megköszönni a POLI-FARBE  Kft. vezetőjének Szabó Antal igazgató úrnak, hogy az általuk forgalmazott és a számunkra ingyen biztosított festékekkel megszépülhetett óvodánk. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A legtöbb esetben néhány hét elég a beilleszkedésre. Megszokja az óvodai szabályokat, megismerkedik az új személyekkel és hamarosan kialakul a kötődés is. Segítsük gyermekünket a kezdeti nehézségeken!
Az óvodában zajló élet középpontjában a játék és a családias légkör áll. Legfontosabb számunkra, hogy jól érezzék magukat a gyerekek és sokoldalú tevékenység során fejlődjön személyiségük, képességeik.
„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.” (Pestalozzi)
Igyekszünk olyan légkört biztosítani, ahol a gyerekek szabadon dönthetnek arról, hogy kivel játszanak, milyen játékot, ehhez milyen témát, eszközt, helyet választanak és mennyi ideig tart játékuk.
A szeptember igazán programokban igazán gazdag hónap volt.
Szeptember első napján a FORNETTI cég ajándékozta meg óvodásainkat sütijeivel és minden gyermek egy felfújt lufival boldogan mehetett haza első nap az oviból.
Szeptember 8-án tartottuk a szülői értekezlete, ahol a szülők tájékoztatást kaptak az óvodai életről. Megalakult az óvodai szülői szervezet. A régi elnök Dr. Baráthné Peterovicz Ágnes leköszönt, munkáját ez úton is szeretném megköszönni. Ötleteire, tapasztalataira továbbra is számítunk. Megválasztásra került Lengyel Zsuzsanna személyében a szülői szervezet új elnöke.
Szeptember13-tól beindítottuk a középsős és nagycsoportos gyerekek számára a vízhez szoktatást. Kihasználtuk a busz adta lehetőséget és a Macis, Pillangó és Nyuszis csoportba járó gyerekek három alkalommal Dunaújvárosba kirándulhattak. Ellátogattak a Duna partra, vásároltak a piaci forgatagban és gyönyörködtek a főiskolánál lévő parkban. A gyerekek élményekkel gazdagodva érkeztek vissza óvodánkba.

Szeptember 24-én a Pálhalmai Országos BV Intézet kutyás kiképzői tartottak bemutató délelőttöt az óvodások és iskolások részére. Közel 270-280 gyerek szemlélte a látványos és tanulságos bemutatót. Az utcán megálltak a járókelők, ill. bejöttek az óvoda területére és őket is elvarázsolták a látottak. Szeretném megköszönni Schmehl János BV Intézet dandártábornok úrnak, hogy lehetőséget biztosított a kutyás bemutatóval arra, hogy a perkátai gyerekek gazdag élményben részesülhettek. Gratulálunk Gyimesi Zsuzsának BV-n belül Magyarország egyetlen szolgálati kutyavezető nőjének! Köszönöm az együttműködését Varga Péternek, akivel napi kapcsolatban vagyunk, hiszen kisfia a Nyuszis csoportba jár. Továbbá gratulálunk még Kakstéder Lászlónak, Fekli Józsefnek végül, de nem utolsó sorban Szabó Lászlónak, mint régi óvodásunknak! Jó volt látni ezeknek az embereknek tudását, elhivatottságát, lelkiismeretességét.
A népmesék napját ünnepeltük szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján. A gyermekkor vége sajnos magával hozza azt is, hogy elszakadunk a mesék világától, pedig néha-néha igen üdítő időtöltés lehet egy-egy klasszikus elolvasása. Ez alkalomból a Macis óvó nénik a A három kívánság című mesét bábozták el a gyerekek nagy örömére. A nagy taps és örömködés visszajelzés volt az érzések felszabadulására. A vendéglátó csoport sütivel és gyümölccsel kínálták társaikat. További feladat volt még A három kívánság lerajzolása, melyből kiállítás készül és a legjobb munkák jutalomban részesülnek.
Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ez az Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. Magyarországon 1991-óta ünnepeljük. Az állatvédők ez alkalomból felhívják az emberek figyelmét a házi és a vadon élő állatok helyzetére.

ÁMKAz állatok iránt az ember felelősséggel, tisztelettel tartozik, a megfelelő távolság betartásával.
Az elkövetkező idő is az óvodai életben gazdag programokat kínál.


Ezüstös festékhez jutott az óvoda

Tizenkilenc Pest megyei óvoda jutott hozzá festékhez a nyári felújítási időszakban a Platinum Kid Jótékonysági Programon keresztül, köztük a perkátai Nagykarácsony ÁMK Szivárvány Óvoda
Csaknem 9000 kisgyermeket érint országszerte az a jótékonysági program, amelynek keretében magyar fal- és kerítésfestékekre lehetett pályázni óvodáknak idén tavasszal. A bócsai Poli-Farbe festékgyár által meghirdetett program keretében összesen több mint száz óvoda pályázott sikeresen, köztük tizenhárom Bács-Kiskun megyei intézmény. A támogatásnak köszönhetően megszépültek perkátai Nagykarácsony ÁMK Szivárvány Óvoda falai is a felújítási időszakban. A Platinum Kid szobafesték ezüstöt is tartalmaz, így megakadályozza, hogy a falakon elszaporodjanak a baktériumok és gombák, ráadásul oldószer- és szagmentes, illetve könnyen lemosható falakat eredményez, ezáltal tökéletesen alkalmas az óvodák szépítésére és az egészség megóvására. Az óvodába több mint 140 kisgyermeket vesz most körül tiszta, biztonságos környezet hála a Poli-Farbe Kft. adományának.

Kovács Tiborné
Óvodavezető

A végét elrontottuk

Ismét Ercsiben szerepelt a Hunyadi Mátyás iskola III. korcsoportos labdarúgócsapata a körzeti diákolimpián. Minden rendben is ment egészen az utolsó pillanatig… Az első találkozón nagyon magabiztosan játszottak a fiúk, és gyorsan eldöntötték a mérkőzést a Pusztaszabolccsal szemben. Csicsó Márk és Simon Attila góljaira mindössze eggyel válaszolt az ellenfél. A második mérkőzésen a házigazdákkal végig kiegyenlített volt a csata, de Márk újabb találatával sikerült megszerezni a három pontot. Sajnos az utolsó meccsen, a Ráckeresztúr ellen nem volt szerencsénk. Hamar hátrányba kerültünk, de ezt Csicsó Alex révén sikerült ledolgozni. Az utolsó pillanatban azonban szögletből ellenfelünk ért el újabb találatot. Így a már-már elkönyvelt előnyünk elolvadt, és tavasszal nagy csata várható a továbbjutásért.
Iskolánk csapatában Faragó József, Galkó László, Csicsó Alex, Gecseg Marcell, Csicsó Márk, Kulcsár Bence, Németh György, Oláh Barnabás, Plézer Patrik, Simon Attila és Szűcs Martin szerepelt.

A mieink eredményei:
Perkáta – Pusztaszabolcs 3-1 (3-0), – Ercsi 1-0 (1-0), – Ráckeresztúr 1-2 (0-1).
Az állás: 1. Ráckeresztúr 6 pont (6-3), 2. Ercsi 6 (5-2), 3. Perkáta 6 (5-3), 4. Pusztaszabolcs 0.


kategóriák: Ajánló, Beszámoló, Iskola

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.