• Álláshirdetés

    Perkátai Általános Művelődési Központ                               a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Perkátai Szivárvány Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony...

  • A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk Perkátán!

    Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-ben született meg az a törvény, amely először mondta ki, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza a magyar nemzet szimbóluma, s ettől az időtől fogva január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon az ország számos településén,...

  • Alpolgármesteri beszámoló

    Tisztelt Lakosság!   Környezetünk védelme, ápolása messzemenőkig fontos feladatunk, hiszen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeinkre egy élhető települést hagyjunk. Ebben a feladatban a fáknak kiemelt szerepe van, hiszen mind a levegő minőségére, mind a talaj állapotára,...

2011. március 3. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !


Február 21-én Egyházközségi képviselőtestületünk megtartotta idei első gyűlését, melyen fő téma a 2010.évi zárszámadás és a 2011. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása volt . Kiadásaink és bevételeink egyensúlyban voltak és vannak , tartozás ,adósság és hiány nem terheli közösségünket, de igen szoros gazdasági évet zártunk és kezdtünk . Minden tiszteletünk és köszönetünk azoké,akik a nehéz anyagi helyzet ellenére is vállalják egyházközségünk anyagi támogatását.  

Erre az évre az egyházfenntartási díjak aktív felnőtteknek 3200 Ft/év/fő, míg nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 2300 Ft /év/fő. A tavasz folyamán ütemezve kézbesítjük minden család számára a támogatási összeg befizetését segítő sárga csekket. Természetesen lehetséges több részletben is fizetni az év folyamán, valamint magasabb összeggel is támogathat bárki , ha módja és lehetősége van rá ! Bármilyen felmerülő problémával nyugodtan forduljanak egyházközségünk vezetőihez !  Templomunk, plébániánk fenntartásához és közösségi feladataink ellátásához adott anyagi támogatásukat előre is köszönjük !


Kérjük , hogy nagylelkű adományaikkal segítsék egyházközségünk céljait személyesen vagy  Kisboldogaszony Alapítványunknak eljuttatott adományokkal is !   Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal segíthetik a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat ( adószáma: 19098409-1-07 ).A másik felajánlható 1 %-kal kérjük, hogy a Magyar Katolikus Egyházat támogassák !    


Február 24-én Pusztaszabolcson lelkipásztori körzetünk pasztorális tanácsának ülésén vettek részt vezetőink,ahol a szomszédos települések katolikus közössé- geinek képviselőivel terveztük meg az idei év közös feladatait.


Március 9-én Hamvazószerda napjával megkezdődik a nagyböjti időszak, mely  egészen húsvétig tart , böjti fegyelemmel és lelki ráhangolódással ! Nagyböjt péntekjein a szentmiséhez kapcsolódik a keresztúti ájtatosság templomunkban is .


Szent József ünnepéhez kötődően a család éve programjaként március 20-án vasárnap reggel a szentmise keretében az édesapák megáldása történik meg. Igen fontos oszlopa a családnak az igazi jó édesapa,akire támaszkodhat,építhet a család minden tagja,kiemelten a gyermekek ! Kérjük Istentől,hogy minél több ilyen ALKALMAS édesapa legyen családjainkban !!! Úgy legyen !


Március 28-tól / a nyári időszámítás megkezdése miatt / az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.


 Április 7-én 18 órai kezdettel nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk. A vendég atya „szomszédunk” Marx Ferenc Rácalmás-Kulcs plébánosa lesz ,aki lelkigyakorlatos gondolatokkal segít minket ráhangolni húsvét szent titkára és gyóntatni fog a szentmise előtt és alatt.


Április 16-án lelkipásztori körzetünk ( Adony, Besnyő, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza, Zichyújfalu )  családi keresztútját rendezzük meg Perkátán 15 órai kezdettel ! Mindenkit szeretettel várunk !
Április 17-én reggel 8 órakor virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, „barkaszentelős” szentmise lesz.

Április 18-tól kezdetét veszi a Nagyhét benne a Sacrum Triduum Paschale / Szent Három Nap /.

Április 21-én Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelő püspöki szentmise lesz Székesfehérváron a Bazilikában , majd 18 órai kezdettel templomunkban az utolsó vacsora emlékére  lesz a szentmise.  

Április 22-én Nagypéntek Krisztus Urunk szenvedésének és kereszthalálának napja, szigorú böjttel és 18 órakor kezdődő istentisztelettel. Pénteki és szombati napokon Szentsír-látogatási lehetőség templomunkban.

Április 23-án Nagyszombat éjjelén már a feltámadás dicsőségét ünnepeljük, a tűzszenteléssel 19 órakor kezdjük Húsvét vigiliáját.

Húsvét vasárnapján és hétfőjén templomunkban reggel 8 órai kezdettel lesznek az ünnepi szentmisék.

Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. A régi hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka. Az éjszakai virrasztással emlékezünk arra a szent éjszakára, amelyen az Úr feltámadt, és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának tekintjük. Ekkor az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és ünnepli a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségeiben.

Az eucharisztikus ünneplés a húsvéti liturgia csúcspontja, mert ez alkotja a húsvéti titkot, Krisztus halálának emlékét, a Feltámadott jelenlétét, az egyházba való beépülés teljessége által.

Az örök húsvét kegyelmében legyen része mindannyiunknak ! Úgy legyen !Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs


                    ESÉLY A VILÁGNAK  3.

                       — 2011 márciusában A CSALÁDOK ÉVÉBEN

 

 A család első „püspökei” – Szent Ágoston gondolatát idézve – a családapák és a családanyák. Az egyház és a társadalom életének bázisa a hitét megélő család. A II. Vatikáni Zsinat is ezt hangsúlyozza, amikor a régi egyházatyák által használt „családegyház” fogalmát felelevenítette. A „kisegyház” minden egyes tagja felelős a többiért, egymás hitét ébreszti, erősíti – mondja Bíró László,  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke.

A Názáreti Szent Család mindig a szeretet, az imádság, a munka iskolája volt—mondta XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a Sagrada Familia templom felszentelésekor.

Mára már az életkörülmények megváltoztak, óriási technikai, társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével. Védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az igaz szabadság csak ott születhet meg, és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség uralkodik. Az Egyház tehát megfelelő gazdasági és szociális intézkedéseket kér ahhoz, hogy a nők maradéktalanul megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön. A házasságban egyesülő férfi és nő alkotta család élvezze az állam határozott támogatását. Legyen a gyermekek élete szent és sérthetetlen fogantatásuk pillanatától kezdve. Segítsék elő jogi és szociális téren is a születések számának növekedését. Az Egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti a természet rendjét, a család intézményének javát. Szentatyánk egyik fő témája a  CSALÁD. Gyakran hangsúlyozza az emberről alkotott keresztény felfogást : a család abszolút értelemben alapvető vonatkozási pontja a társadalom építésének, a személy átfogó fejlődésének, az élet befogadásának. A család témájára való utalás rendkívül időszerű napjainkban. Kultúránk és társadalmunk ezzel szemben gyakran nem védelmezi a családi élet dimenzióit.

( folytatás a következő havi Perkátai Hírekben és itt )


                                                                                                              szerk.: Pavlicsek Zsolt kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.