• Köznevelési Intézmények fenntartásáról tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! Csatolva megtalálható az Oktatási Hivatal által az önkormányzat részére megküldött Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr tájékoztató levele a köznevelési intézmények fűtésével kapcsolatban. Perkáta esetében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ...

 • Magyar Népmese Napja 2022.

  Ünnepeljük együtt a Magyar Népmese Napját, Murzsa Kata mesemondó, drámapedagógus közreműködésével!      

 • Idősek Világnapja 2022.

  Figyelemre méltó tárlat megnyitójának részesei lehetnek azok az érdeklődők, akik 2022. október 3-án,16 órakor ellátogatnak a Győry-kastélyba! A fotókiállítás betekintést ad a helyi nyugdíjas klubok életébe: „43 éves a Perkátai Nyugdíjas Klub” és „15 éves a Perkátai...

 • Országos Könyvtári Napok 2022.

  Nemes Nagy Ágnes költő születésének 100. évfordulója alkalmából versmondók, és fuvolaművész előadása várja a kedves közönségét! Időpont: Október 4-én, 18 óra! Közreműködő: Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely Helyszín: Győry-kastély díszterme Szervező: Perkátai...

 • Barnakőszén igényfelmérés

  A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel...

2012. április 20. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. március 27-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. március 27-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Zöldellő Perkáta címmel pályázatot nyújtott be.  A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:

Perkáta, belterület:

 • Dózsa György u. 13., HRSZ: 1105.
 • Engels Frigyes u., HRSZ: 34.
 • Fürst Sándor utca, HRSZ: 1255.
 • Park utca, HRSZ: 1103/1.
 • Szabadság tér, HRSZ: 584.

 

A pályázati konstrukció száma:

KDOP-4.1.1/F-11.

 

A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) megegyezően;

Bruttó 33 318 379 Forint.

 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a pályázattal összefüggően:

Bruttó 33 318 379 Forint.

 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal összefüggően:

 

Teljes költségvetés (Forint) Támogatás (Forint) Intenzitás (%) Önrész (Forint)
Konzorciumi partner

666 750

600 075

89,9999997

66 675

Pályázó – Önkormányzat

32 651 712

29 386 541

89,9999997

3 265 171

Teljes költségvetés

33 318 379

29 986 541

89,9999997

3 331 838

 

Önkormányzati önrész forrása: rövid lejáratú hitelkeret terhére

 

A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően;

Igényelt támogatás összege:29 986 541 Ft.

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Polgármesteri Hivatal 63/2003. (VI. 30.) számú Alapító Okirata 9. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

 

9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:

TEÁOR’08 alapján:              8411 Általános közigazgatás

 

Szakágazati besorolása:           841105 Helyi önkormányzatok, valamint

többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége

 

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenysége

 

Szakfeladatok

841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116-1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

Kapcsolódó tevékenységek

841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a Képvise1ő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 04.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú függelékét az alábbiak szerint módosította:

 

Az Önkormányzat szakfeladatainak rendje:

 

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése

421100-1 Út, autópálya építése

421300-1 Híd, alagút építése

422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

429900-1 Egyéb m.n.s. építés

430000-1 Speciális szaképítés

581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000-1 Állat-egészségügyi ellátás

811000-1 Építményüzemeltetés

812000     Takarítás

813000-1 Zöldterület-kezelés

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai

841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841402-1 Közvilágítás

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistétségi társulások elszámolásai

851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

854314-1 Szociális ösztöndíjak

862101-1 Háziorvosi alapellátás

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301-1 Fogorvosi alapellátás

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás

880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

881011-1 Idősek nappali ellátása

882111-1 Aktív korúak ellátása

882112-1 Időskorúak járadéka

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882119-1 Óvodáztatási támogatás

882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122-1 Átmeneti segély

882123-1 Temetési segély

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202-1 Közgyógyellátás

882203-1 Köztemetés

889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása

889969-1 Egyéb speciális ellátások

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása

960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással engedélyezte a Perkátai Természetvédő Egyesület részére az Egyesület nevében szereplő Perkátai kifejezés használatát. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezte, hogy az Egyesület székhelyeként bejegyeztetheti a 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti címet. Az egyesület igénybe veheti a Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési Központ – József Attila Könyvtár és Művészetoktatási intézményegység helyiségeit szívességi, ingyenes használat céljából.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata részt vegyen alapító tagként a Perkátai Természetvédő Egyesület létrehozásában, illetve az Egyesület munkájában.

 

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.