• Álláshirdetés

  Perkátai Általános Művelődési Központ                               a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Perkátai Szivárvány Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony...

 • A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk Perkátán!

  Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-ben született meg az a törvény, amely először mondta ki, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza a magyar nemzet szimbóluma, s ettől az időtől fogva január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon az ország számos településén,...

 • Alpolgármesteri beszámoló

  Tisztelt Lakosság!   Környezetünk védelme, ápolása messzemenőkig fontos feladatunk, hiszen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeinkre egy élhető települést hagyjunk. Ebben a feladatban a fáknak kiemelt szerepe van, hiszen mind a levegő minőségére, mind a talaj állapotára,...

2012. július 24. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. július 11-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július 11-i képviselő-testületi ülésén 5 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Szőke Imre Andor) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

 

NAPIREND

 

 1. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) számú rendelet módosítása
 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 23/2011. (X. 27.) számú rendelet módosítása
 3. Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú módosításának megtárgyalása
 4. Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet módosítása
 5. 2012. II. félévi ülésterv meghatározása
 6. Egyebek
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Saját bevételek:

 

Bevételek

2013

2014

2015

Helyi adó

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Önkormányzati vagyon hasznosítása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érékesítés, privatizáció

0

0

0

Bírság, pótlék és díjbevétel

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

 

Fizetési kötelezettségek:

 

Fizetési kötelezettségek 2013. 2014. 2015.
MTZ lízingdíj 245 400 Ft    
Földterület vásárlása (Baracs-Nagyvenyim-Perkáta útépítéshez) 187 500 Ft 187 500 Ft  
Raiffeisen Bank Zrt-folyószámla hitel 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft
Raiffeisen Bank Zrt-kötvénykibocsátás óvadéki célú rész     1 127 000 EUR
Raiffeisen Bank Zrt-kötvénykibocsátás fejlesztési célú rész 26 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR

 

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) számú rendelet módosítását.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 23/2011. (X. 27.) számú rendelet módosítását.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú módosítását.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormákat az alábbiak szerint:

 

    Intézmény megnevezése:

 

2012. augusztus 15.

 

2012. szeptember

Szociális intézmény:

- idősek napközi otthona

reggeli, uzsonna

ebéd

 

Oktatási intézmény:

- óvodai ellátás

tízórai, ebéd, uzsonna

 

- iskola napközi otthon

tízórai, ebéd, uzsonna

 

- iskola menza

ebéd

 

- felnőtt étkeztetés

ebéd

 

 

239

291

 

 

 

332

 

 

403

 

 

267

 

 

339

 

 

241

294

 

 

 

338

 

 

411

 

 

272

 

 

346

 

A nyersanyagárak az áfát nem tartalmazzák.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az intézményi étkezési térítési díjakról” szóló 7/2007. (III. 30.) számú rendelet módosítását.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással jóváhagyta a 2012. II. félévi üléstervet.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata közötti átmeneti megállapodás megkötését az alábbi feltételekkel:

 

 1. Iváncsa a jelenleg Perkáta ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást haladéktalanul megszünteti
 2. 2012. szeptember 30-ig nem kezdeményez újabb végrehajtást
 3. Perkáta a bírósági ítélettel megállapított fizetési kötelezettségét 2012. szeptember 10-től december 10-ig három egyenlő részletben teljesíti
 4. Amennyiben a négyoldalú tárgyalások eredményre vezetnek, Perkáta a törlesztő részletekbe beszámíthatja a Kerex Kft-től esetlegesen behajtott kötbér rá eső arányos részét
 5. Perkáta vállalja, hogy a bírósági határozattal nem érintett 2010-es, valamint a 2011-2012. évben keletkezett tartozásainak rendezésére a többi hátralékos önkormányzat bevonásával tárgyalásokat kezdeményez
kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.