• Somogyi Balázs állami kitüntetése

  Somogyi Balázs állami kitüntetése Orbán Viktor miniszterelnök Úr előterjesztésére állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági elnök Úr állami kitüntetést adományozott Somogyi Balázsnak, Perkáta polgármesterének. A Belügyminisztérium központi, Budapest,...

 • Ügyfélfogadás szünetel

  Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. augusztus 21-én a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Perkáta Kirendeltségén az ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézést a Dunaújvárosi Járási Hivatalban (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) végezhetnek. Amennyiben...

 • Biztonságos hídkorlát.

  Biztonságos hídkorlát. A gyógyszertár előtti fahíd padlózata – melyet évekkel ezelőtt, Dr. Tóth Ferenc gyógyszerész építtetett – egyszer már felújításra került. Mostanára a híd korlátfája fáradt el a változó időjárási viszonyok között. A Polgári Összefogás Perkátáért...

 • Elhunyt Kovács Imre

  Elhunyt Kovács Imre   2019. augusztus 12-én kora hajnalban, Budapesten tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Imre, Perkáta volt önkormányzati képviselője. Kovács Imre 1963-ban született Dunaújvárosban, több cikluson keresztül (1998-2010) volt Perkáta Nagyközség önkormányzati...

 • Kirándulás a Csillagösvény Élményparkba

  Kirándulás a Csillagösvény Élményparkba A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. „Fiatalok és a környezetvédelem” elnevezésű pályázatán nyert 300 ezert Ft-ot még a tavalyi évben. A pályázat keretein belül öko...

2012. október 2. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésén 5 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László, Szőke Imre Andor) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND

 1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
 2. Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
 3. Egyebek
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosított 2. számú melléklettel elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában 2012. november 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időtartamra megbízta az EU-FORCE 08 KFT- t (1037 Budapest, Kolostor u. 11.) a perkátai konyha üzemeltetésével, a közbeszerzési eljárásban tett vállalási feltételekkel megegyezően.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 0355/43 és 0355/42 hrsz-ú ingatlan más célú hasznosítása (belterületbe vonása) tárgyában az alábbiakat határozta meg:

A perkátai 0355/43 helyrajzi számú külterületi ingatlanból a326 m2nagyságú legelő művelési ágú alrészlet végleges művelésből való kivonásának célja: az ingatlanban található udvar bővítése során füves pihenőhely kialakítása (idény jelleggel műanyag kerti bútorok elhelyezése).

A perkátai 0355/42 helyrajzi számú külterületi ingatlanban található610 m2nagyságú, b) legelő művelési ágú alrészlet végleges művelésből való kivonásának a célja: az ingatlanon jelenleg udvarként nyilvántartott, több mint 10 éve létesült szennyvíztisztító telep bővítése  füves védősáv kialakításával, mellyen keresztül  a telep megközelíthetősége gyalogosan biztosított lesz.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
 1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot tette.
  1.                          I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 1.                       II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 22 350 ezer forint összegű bevételt szerez.

 1.                    III.      Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 33 463 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 2.                    IV.

 

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

 1.                       V.      Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Somogyi Balázs polgármester úr Szőke Imre képviselő úr részére adott tájékoztatóját Erdős Károly telefonszámlájára és az önkormányzat flottás telefonjainak számlájára vonatkozóan.
kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.