• Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülés

  M E G H Í V Ó           Tisztelettel meghívom a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi ülésére 2019. december 17-én (kedd) 14:00 órától  a Községháza dísztermébe   Napirendi pontok: Beszámoló az aktuális eseményekről Tiszteletdíjak...

 • Óvodai jótékonysági bál

  Óvodai jótékonysági bál    2019. november 23-án a Szivárvány Óvoda Szülői Szervezete jótékonysági bált szervezett a Faluházban, az óvoda támogatása, fejlesztése céljából. A jó hangulatról az L & B Duó gondoskodott, éjfélkor tombolasorsolásra került sor, ahol sok értékes...

 • Adventi programok

  SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN PERKÁTAI LAKOST AZ ADVENTI PROGRAMJAINKRA! „ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS” KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ DECEMBER 5. 16 ÓRA GYŐRY-KASTÉLY PERKÁTA KARÁCSONY 2019. 12. 09. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK MŰSORA KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, ADVENTI VÁSÁR, HELYI...

 • Adventi kiállítás a Győry-kastélyban

  Adventi kiállítás a Győry-kastélyban Az „Adventi készülődés” című kiállítás 2019. december 5-én nyitotta meg kapuját a Nagyközség Nyugdíjas Klub szervezésében. Siba Árpádné, a megnyitón beszélt az ünnepvárás fontosságáról, amely jó alkalom a lelki megtisztulásra,...

 • Polgármesteri Hivatal decemberi ünnepek illeszkedő nyitva tartása

  TÁJÉKOZTATÁS   Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Perkátai Polgármesteri Hivatal decemberi ünnepekhez illeszkedő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 2019. december 13. (péntek) 8-12 és 12.30-16 óra 2019. december 14. (szombat) 8-12 óra 2019. december 23. (hétfő) 8-12...

2012. október 2. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésén 5 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László, Szőke Imre Andor) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND

 1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
 2. Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
 3. Egyebek
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosított 2. számú melléklettel elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában 2012. november 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időtartamra megbízta az EU-FORCE 08 KFT- t (1037 Budapest, Kolostor u. 11.) a perkátai konyha üzemeltetésével, a közbeszerzési eljárásban tett vállalási feltételekkel megegyezően.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 0355/43 és 0355/42 hrsz-ú ingatlan más célú hasznosítása (belterületbe vonása) tárgyában az alábbiakat határozta meg:

A perkátai 0355/43 helyrajzi számú külterületi ingatlanból a326 m2nagyságú legelő művelési ágú alrészlet végleges művelésből való kivonásának célja: az ingatlanban található udvar bővítése során füves pihenőhely kialakítása (idény jelleggel műanyag kerti bútorok elhelyezése).

A perkátai 0355/42 helyrajzi számú külterületi ingatlanban található610 m2nagyságú, b) legelő művelési ágú alrészlet végleges művelésből való kivonásának a célja: az ingatlanon jelenleg udvarként nyilvántartott, több mint 10 éve létesült szennyvíztisztító telep bővítése  füves védősáv kialakításával, mellyen keresztül  a telep megközelíthetősége gyalogosan biztosított lesz.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
 1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot tette.
  1.                          I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 1.                       II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 22 350 ezer forint összegű bevételt szerez.

 1.                    III.      Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 33 463 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 2.                    IV.

 

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

 1.                       V.      Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Somogyi Balázs polgármester úr Szőke Imre képviselő úr részére adott tájékoztatóját Erdős Károly telefonszámlájára és az önkormányzat flottás telefonjainak számlájára vonatkozóan.
kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.