• A Nemzeti Művelődési Intézet kirándulásán vettek részt

  A Nemzeti Művelődési Intézet kirándulásán vettek részt A Perkátai Általános Művelődési Központ és a nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében vehettek részt a két településről érdeklődők, a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított...

 • Mesedélelőtt a József Attila Nagyközségi Könyvtárban

  Mesedélelőtt a József Attila Nagyközségi Könyvtárban  Játékos mesedélelőttre hívjuk az 5-12 éves gyerekeket! Kedves Gyerekek! Ha lenne kedvetek hozzánk csatlakozni, akkor készüljetek fel, mert 3 napon át, 7 mérföldes csizmában, tucatnyi (12) mesével a zsákunkban barangolunk el...

 • NYÁRI, ALKOTÓ – OLVASÓPÁLYÁZAT

  NYÁRI, ALKOTÓ – OLVASÓPÁLYÁZAT A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára pályázatot hirdet 2020. július 13 – augusztus 13-ig. Kedves Gyerekek és Fiatalok! Bizonyára volt köztetek olyan, aki a karantén ideje alatt megismerkedett egy számára új könyvvel, elolvasott egy-két mesét,...

 • VÉRADÁS

  VÉRADÁS 2020.július 20-án 13.30-17 óráig véradás lesz Perkátán az ORVOSI RENDELŐBEN. Tudja Ön? A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható! Aki egészséges, az adhat vért! ( 18-65 éves korban ) Magyarországon évente 500.000 Egység vér szükséges a betegellátás...

 • Megújult a BAMERT Gépgyár által készített „Zápor” kút

  Megújult a BAMERT Gépgyár által készített „Zápor” kút A Budapest, V. ker. Alkotmány utca 29. számú székhellyel rendelkező „ MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE”, melyet 1891-ben alapítottak, kerek 50 éven keresztül látta el a magyar mezőgazdák ( kis-közép és nagybirtokosok)...

2012. október 25. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Polgármesteri beszámoló
Két ülés közti események 2012. szeptember 12. – 2012. október 24.
2012. szeptember 18. Kistérségi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
elsősorban a sportlétesítmények állami PPP-s kiváltásával kapcsolatos döntéshozatalával,
amelyen részt vettek a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft, illetve a Kerex-cégcsoport vezetői.
Ezen meghatározásra került a települések 2009-2012. június 30-a közötti
tartozásrendezése, illetve a lehetséges átadás-átvételi időpontig terjedő szolgáltatási
díjakról való megegyezés. A megegyezés keretén belül a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft.
elfogadta a társulás azon felvetését, hogy a jelenleg érvényes szolgáltatási háromoldalú
szerződés 2012. évre vonatkozó hozzávetőlegesen havi 6,8 millió forintos szolgáltatási
díja helyett 2012. július 1-je és 2012. augusztus 31-e között nem fizetnek szolgáltatási
díjat a települések, míg a 2012. szeptember 1-je és 2012. december 31-e közötti
időszakban maximum 3 hónap időtartamra havi 4 millió forintos szolgáltatási díjat
fizetnek a települések. A perkátai óvodás és iskolás gyermekek 2012. októbere óta újra
használják az iváncsai tanuszodát.
2012. szeptember 19. A KDOP-2.1.1/B-2012 kódszámú turisztikai attrakció fejlesztési
pályázat kapcsán projektmegbeszélés történt Perkátán. A pályázat benyújtása a
meghatározott időpontban 2012. október 1-jéig megtörtént, a hiánypótlás benyújtása
pedig a mai napon történt meg.
2012. szeptember 25. A 62-es számú főút és perkátai elkerülője miatt módosítások miatt
elkészült lehatárolási tervek aláírása történt meg Székesfehérváron.
2012. szeptember 25. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás tanácsülést tartott, melyen a két ülés közötti eseményekről, a társulás 2012. évi
I. félévi teljesítéséről számolt be Égi Tamás, a társulás elnöke, majd a 2012. évi
költségvetés módosítása történt meg, tájékoztatás közbeszerzési kiírás kapcsán a
kommunális hulladéklerakók rekultivációjának II. ütemében, illetve Budaörs Város
Önkormányzatának bejelentését tárgyalta a társulás.
2012. szeptember 28. Aláírásra került a Bérleti és vállalkozási szerződés az EU-Force 08
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, melynek tárgya a perkátai közétkeztetés (diák és
szociális étkeztetés), amelynek hatálya 2012. november 1. – 2013. augusztus 31. A
jelenlegi üzemeltető Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK a szükséges határidőig
tájékoztatta a dolgozókat a változásról, akik vállalták a vállalkozónál való
továbbfoglalkoztatást. Az intézmény azt tette a munkavállalók védelmében további
feltételként, amennyiben 2013. augusztus 31-e után az önkormányzat üzemeltetésébe
kerülne a konyha működtetése, akkor a most átvett dolgozókat és a 2012. augusztus 31-
én is ott dolgozó munkavállalókat visszaveszi.
2012. szeptember 28. Együttműködési megállapodás született Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és az ELTE Konfuciusz Intézet között a KDOP-2.1.1/B-2012
kódszámú turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan.
2012. szeptember 28. A budapesti Marriott Hotelben a Kínai Népköztársaság
alapításának 63. évfordulójára tartott ünnepi fogadást Gao Jian, a Kínai Népköztársaság
budapesti nagykövete.
2012. október 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi szervének térségi
intézete helyszíni ellenőrzést tartott Dr. Viski Máriánál a vele szemben indított 2012.
augusztus 28-án tartott egészségügyi igazgatási ellenőrzés folyományaként, amelyben
személyi feltételek területén, tárgyi feltételek területén tárt fel hiányosságokat az
ellenőrzés. Az októberi ellenőrzés a tárgyi feltételek területén levő felszólításhoz
kapcsolódott. Önkormányzatunk számára Dr. Kormos Zoltán a perkátai I. számú
háziorvosi körzet háziorvosa 2012. szeptember 26-án írásban jelezte, hogy a
továbbiakban nem kívánja helyettesíteni Dr. Viski Máriát, így az II. szám háziorvosi
körzethez és Dr. Viski Máriához kapcsolódó Egészségügyi feladatellátási szerződés adott
pontjában történő változás miatt Dr. Viski Máriát módosításra kértük fel. Ezen felül Dr.
Viski Mária praxisával kapcsolatban a múlt hétig a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi szervének térségi intézetéhez 14 db panasz érkezett, amelyek
kivizsgálása folyamatban van. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat együttműködését
ajánlotta fel a hatóság számára.
2012. október 5. Küldöttgyűlést tartott a Dunaújvárosi Vízitársulat, amelyen a 2011. évi
beszámoló mellett, a 2012. évi I. félévi beszámoló is tárgyalásra került. Ezen kívül a
2013. évi tervezett munkálatok bemutatása mellett, a 2013. évre vonatkozó hozzájárulás
mértéke is elfogadásra került.
2012. október 8. A Raiffeisen Bank munkatársával aláírásra került az önkormányzatunk
által elfogadott kötvény átstrukturálási javaslat dokumentációja és szerződésmódosítása.
A közreműködő szervezet 2012. október 18-án végezte el a szükséges tranzakciókat, míg
az átstrukturálás 2012. október 30-án lép érvénybe.
2012. október 8. Az önkormányzat és a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület
képviselői között tárgyalást folytattunk az egyesület által nyert Leader-pályázat
megvalósítása és annak ütemezése kapcsán. Önkormányzatunk a pályázat kapcsán –
amelyben térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörténik – vállalta az önrész
biztosítását és az előfinanszírozást.
2012. október 9. Elnökségi ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület,
melynek témája Czompó István felügyelő bizottsági elnök lemondása volt. Az elnökség
ajánlására az egyesület közgyűlése 2012. október 17-i ülésén Rauf Norbertet,
Daruszentmiklós polgármesterét választotta felügyelő bizottsági elnöknek.
2012. október 11. Lezárásra került a Polgármesteri Hivatallal azonos helyrajzi számon
levő terület felmérési és területrendezési munkálata, amelyet a Vertikál Zrt. mint
engedéllyel rendelkező és önkormányzatunkhoz kapcsolódó vállalkozás végzett. A
munkálatok során – amelyet 2012 márciusában indított hulladékkezelési engedély
beszerzése előzött meg – a zöld hatóság által eljárásban érintett terület átvizsgálása
történt meg. A munkálatok során hozzávetőlegesen 40 tonna betontörmelék elszállítása
és 10 tonna visszahelyezése történt meg.
2012. október 19. és 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója, illetve
a köztársaság kikiáltásának 23. évfordulójára nemzeti ünnepünkön megemlékezést
tartotta a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység október 19-én délelőtt Szilasy László
intézményvezető ünnepi beszédével. Míg az önkormányzati ünnepség az iskolások
műsorával október 23-án 16 órakor zajlott.
Október-november kiemelkedő programjai:
– 2012. október 25. 16.30 Faluház – Idősek világnapi megemlékezés. Fellép a
Sárbogárdi Fúvószenekar és műsort adnak a hittanos gyermekek. Felolvasó estet
ad Nemere István író.
– Halottak napi megemlékezést tart Perkáta Nagyközség Önkormányzata, amelyen a
díszpolgárok sírjai és hősi halottak emlékműveinek koszorúzása történik meg.
Somogyi Balázs polgármester

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.