• Elmarad az augusztus 20-i rendezvény

  Tisztelt perkátaiak, kedves lakosság. A falu vezetése számára különösen fontos az emberi életek és értékek megőrzése, így sajnálatos módon az augusztus 20-ra meghirdetett rendezvény az időjárás előrejelzések, a várható nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék és az erős...

 • Fogászati rendelés szünetel

  Értesítem a Tisztelt Pácienseimet, hogy a fogorvosi ellátás 2022 augusztus 19-től 26-ig szabadság miatt szünetel. Sürgős esetben helyettesít: dr. Kosztándy-Molnár Arnold Dunaújváros, Vasmű u. 10. Tel: 25/550 415 Rendelési ideje: 19-én (P): 08.00-13.00 22-én (H): 13.00-18.00 23-án...

 • Nyílt nap a Győry-kastélyban

  Tisztelt Látogatók! Augusztus 20-án nyílt napot tartunk a Győry-kastélyban. Az intézmény ezen a napon 10:00-16:00 óráig várja az érdeklődőket, mely idő alatt a kiállítások díjmentesen megtekinthetők.   Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.  

 • Perkátai Hírek hirdetési lehetőség

  Tisztelt vállalkozók, tisztelt lakosság! A korábbi évekhez hasonlóan ismételten megnyílt a lehetőség fizetett hirdetések megjelentetésére, a Perkátai Hírek kiadványában. A hirdetések díjait továbbra sem emeltük, azonosak a 2018. évi tarifákkal. Perkátai Hírek – Hirdetési tarifák Egy...

2012. november 13. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. október 24-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 24-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Szőke Imre Andor) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletét.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. 2012. évi rekonstrukciós javaslatát és úgy határozott, hogy biztosítja a rekonstrukciós és fejlesztési munkálatokra Perkátát terhelő1 230 667 Ft+ áfa összeget.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása érdekében a következő településfejlesztési döntést hozta.

A 0284/7 hrsz-ú általános mezőgazdasági területet egyéb ipari gazdasági területbe, a 1472/2 hrsz-ú, 1471/2 hrsz-ú, 1470/2 hrsz-ú falusias lakóterület ingatlanait zöldterületbe, a 1474/1 hrsz-ú helyi sajátosságú szabadidős különleges területet zöldterületbe sorolja át.

Somogyi Balázs polgármester megbízta dr. Lakos László Jegyzőt, hogy a falusias lakóterületből zöldterületbe sorolással kapcsolatos költségek viselése vonatkozásában a Mavir Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a 2013/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat megvalósítására500 000 Ftösszegű keretet biztosít a  2013. évi költségvetés terhére.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást, valamint a járási hivatalok kialakításához szükséges létszám és eszközátadással kapcsolatos tájékoztatást.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a telekalakítást követően a Bocskai István utcában lévő 669/1 hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlanokat eladásra hirdeti meg 1000 Ft/m2 induló licitértéken.

 

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.