• A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk Perkátán!

  Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-ben született meg az a törvény, amely először mondta ki, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza a magyar nemzet szimbóluma, s ettől az időtől fogva január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon az ország számos településén,...

 • Alpolgármesteri beszámoló

  Tisztelt Lakosság!   Környezetünk védelme, ápolása messzemenőkig fontos feladatunk, hiszen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeinkre egy élhető települést hagyjunk. Ebben a feladatban a fáknak kiemelt szerepe van, hiszen mind a levegő minőségére, mind a talaj állapotára,...

 • Alpolgármesteri tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! 2022. január 12-én megtartottuk az esztendő első testületi ülését, melynek főbb döntéseiről és híreiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket. Az egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – témánk a jelenleg elérhető pályázatokban való részvétel, mely...

 • Meghívó képviselő-testületi ülésre

  MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendes képviselő-testületi ülésére 2022. január 12-én (szerda) 18 órától az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: 1. Magyar Falu Program pályázatainak benyújtásával kapcsolatos...

2012. november 13. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2012. október 24-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 24-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Szőke Imre Andor) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletét.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. 2012. évi rekonstrukciós javaslatát és úgy határozott, hogy biztosítja a rekonstrukciós és fejlesztési munkálatokra Perkátát terhelő1 230 667 Ft+ áfa összeget.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása érdekében a következő településfejlesztési döntést hozta.

A 0284/7 hrsz-ú általános mezőgazdasági területet egyéb ipari gazdasági területbe, a 1472/2 hrsz-ú, 1471/2 hrsz-ú, 1470/2 hrsz-ú falusias lakóterület ingatlanait zöldterületbe, a 1474/1 hrsz-ú helyi sajátosságú szabadidős különleges területet zöldterületbe sorolja át.

Somogyi Balázs polgármester megbízta dr. Lakos László Jegyzőt, hogy a falusias lakóterületből zöldterületbe sorolással kapcsolatos költségek viselése vonatkozásában a Mavir Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a 2013/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat megvalósítására500 000 Ftösszegű keretet biztosít a  2013. évi költségvetés terhére.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást, valamint a járási hivatalok kialakításához szükséges létszám és eszközátadással kapcsolatos tájékoztatást.

 

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a telekalakítást követően a Bocskai István utcában lévő 669/1 hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlanokat eladásra hirdeti meg 1000 Ft/m2 induló licitértéken.

 

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.