• Elkezdődött a Hunyadi-hét

  Elkezdődött a Hunyadi-hét A mai napon, 2020. február 24-én, 8 órakor kezdetét vette a hagyományos Hunyadi-hét, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Szilasy László igazgató megnyitó beszédét követően a 3.b osztályosok Mátyás meséjét, majd a 3.a-sok reneszánsz táncát...

 • Köszönet véradásért

  Köszönet véradásért A 2020.február 20-án Perkátán  az orvosi rendelőben megtartott véradáson Perkáta ismét szépen teljesített.  38 fő jelentkezett véradásra, 34 fő tudta leadni a vért és első alkalommal jelentkezett 2 fő. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget! Bogóné...

 • Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülés

    M E G H Í V Ó           Tisztelettel meghívom a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi ülésére 2020. február 26-án (szerda) 15:00 órától  a Községháza üléstermébe   Napirendi pontok: Tájékoztatás a 2020. évi programokról Beszámoló...

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2020 A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron A pályázat célja A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv...

 • Szakmai nap köznevelési szakértőknek

  Szakmai nap köznevelési szakértőknek Fejér megyei köznevelési szakértők számára tartott foglalkozást a megyei Mester Klub 2020. február 19-én, Perkátán a Győry-kastély dísztermében. A 14 órakor kezdődő eseményre az egész megye területéről érkeztek szakértők, továbbá olyan...

2013. július 8. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2013. június 19-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 19-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Laki Ferenc) volt jelen.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással támogatta az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályáztató által a Perkáta – Győry kastély állagmegóvási munkák – I. ütem című pályázat benyújtását, melynek770000 Ftösszegű önrészét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó megállapodást, amely egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, másrészről Adony Polgármesteri Hivatala, harmadrészről Adony Város Önkormányzata között jött létre.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a Dészolg Kft. és a Közév Kft. egyesülésével kapcsolatos taggyűlési előterjesztéseket, valamint a Dészolg Kft. társasági szerződésének módosítását. A Dészolg Kft. 2013. június 20-ra összehívott taggyűlésére készült napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket támogatóan jóváhagyta, azokat elfogadta. Felhatalmazta a település polgármesterét, hogy fentiekkel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. A képviselő-testület hozzájárult, hogy Adony, Baracs, Perkáta és Szabadegyháza települések képviseletében a Felügyelő Bizottság tagja Adony Város Polgármestere, Ronyecz Péter legyen.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 52/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonta, és a következő határozatot hozta.

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Viski Mária (6726 Szeged, Radnóti u. 21/b., szül. hely, idő: Szeged, 1965. 04. 13., an: Kopasz Margit) háziorvossal 2012. május 17-én kötött, a Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződést 2013. június 30-ával felmondja.

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 52/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal a vonatkozó jogszabályokban foglalt működésre vonatkozó előírások, illetve a háziorvosi feladat-ellátási szerződésében vállalt kötelezettségeinek folyamatos megszegése miatt mondta fel dr. Viski Mária feladat-ellátási szerződését „az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdése alapján.

 

„Az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (4) bekezdése előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg. A dr. Viski Mária háziorvossal 2012. május 17-én kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 18. pontja értelmében a szerződést a felek 6 hónapos határidővel, írásban, indoklással felmondhatják, vagy közös megegyezéssel megszüntethetik.

 

A fentiekre tekintettel Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Viski Máriával 2012. május 17-én kötött feladat-ellátási szerződést, a hat hónapos felmondási idő figyelembe vételével, 2013. november 30-i hatállyal mondta fel.

 

A dr. Viski Mária háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés képviselő-testület általi felmondását követően a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a dr. Viski Mária egyéni vállalkozó háziorvos részére 2012. május 24-én kiadott VII-R-044/2017-7/2012. iktatószámú működési engedélyt, alaphatározatot annak FE-02R/0017-162013 iktatószámú módosításával együtt a VII-R-044/02557-10/2013. számú határozatával 2013. június 30-tól visszavonta.

 

„Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/E. § (5) bekezdése értelmében a közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha az egészségügyi szolgáltató működési engedélyét visszavonták.

 

A fenti indok alapján Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Viski Máriával kötött feladat-ellátási szerződés azonnal hatállyal történő felmondásáról határozott.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy eljárást kezdeményez a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél

- a Perkáta II. számú háziorvosi körzet vonatkozásában „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó működési engedély kiadása,

- valamint ugyanezen bekezdés e) pontjában meghatározott iskola egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó működési engedély módosítása iránt.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Perkáta II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az iskola-egészségügyi feladatok helyettesítéssel történő ellátására megállapodást köt a Dr. Szűcs és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal. Az önkormányzat a háziorvosi körzet finanszírozására biztosított összeget, valamint az óvoda- és iskola-egészségügyi ellátásért az OEP-től kapott – az ellátott gyermekek számától függő – finanszírozás 50 %-át a tárgyhót követő 15. napig a Bt. számára átadja.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a 2013. évi közbeszerzési tervét.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által KEOP 5.5.0/B pályázati kiírásban Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással címmel tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.)    Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás keretében történik meg, a  Perkáta Nagyközség Önkormányzata által KEOP 5.5.0/B pályázati kiírásban Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással címmel beadott pályázat eredményessége esetén valósul meg. A pályázati dokumentációval megegyező műszaki tartalommal kerül kiírásra a közbeszerzési kiírás.

2.)    Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését a következő szervezetek részére:

 

I. Cégnév:BRIA-INTER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73.
Adószám: 22716332-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-940318
Telefon: 06-1-290-3809
Fax: 06-1-290-3809
E-mail: epiteszet@briainter.axelero.net
Felelős személy: Pásztor József

 

II. Cégnév: FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:8000 Székesfehérvár, Sziget u 13.
Adószám: 11800756-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-006554
Telefon: 06-22-503-505

Fax: 06-22-340-332
E-mail: feherep@feherep.hu
Felelős személy: Sipos Jenő, Sipos Tamás, Horváth Attila

 

III. Cégnév: PREMIER ABLAKRENDSZEREK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.
Adószám: 11253611-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-011193
Telefon: 06-22-512-950
Fax: 06-22-512-951
E-mail: info@premierablak.hu
Felelős személy: Kiss József

3.)    Felkéri az eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság szavazó tagjának:

-          Név: Bokor Roland közbeszerzési szakértőt

-          Név: Kovács Melinda gazdasági vezetőt

-          Név: Móricz Zoltán műszaki ellenőrt

A Bíráló Bizottságba megfigyelőként az alábbi testületi tagokat delegálja:

-          Név: Szilasy László képviselő-testületi tagot

-          Név: Kovács Ferenc képviselő-testületi tagot

Az eljárás lebonyolítását a megbízási szerződés alapján az Energiaprogram Kft. végzi.

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapfeladatai ellátására 2013. szeptember 1-jei hatállyal Perkátai Szociális Központ elnevezéssel szociális intézményt alapít. A képviselő-testület a Perkátai Szociális Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti Alapító Okiratot elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a Perkátai Szociális Központ működéséhez szükséges működési engedély beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Szociális Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatot.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Szociális Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti Szakmai Programot.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség településrendezési eszközeinek III. számú módosítására vonatkozó előterjesztést.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Meridián Kft-vel kötött a Perkáta Nagyközség Településrendezési tervének III. számú módosítása Széchenyi utcai tömb telekfeltárása tárgyú és a 0284/7 hrsz-ú ingatlanon transzformátorállomás létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződések teljesítésének határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

 

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.