• Meghívó – Helyi Választási Bizottság ülése

  M E G H Í V Ó Perkáta Helyi Választási Bizottsága 2020. október 1. napján (csütörtök) 16 óra 00 perckor a Perkátai Polgármesteri Hivatalban tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom. NAPIREND: 1. Bogó Anikó önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadása 2....

 • Újabb sikeres útfeljesztési pályázat

  Újabb sikeres útfeljesztési pályázat Önkormányzatunk a Belügyminisztérium e héten megjelent döntése alapján sikerrel pályázott és 19.886.497 forintot nyert az önkormányzati alapfeladatok ellátása pályázaton, amelyben a két éve benyújtott és tavaly megvalósított Táncsics...

 • Eredményes önkormányzati szociális célú tűzifapályázat

  Eredményes önkormányzati szociális célú tűzifapályázat Önkormányzatunk sikeresen pályázott idén is a szociális célú tüzelőanyag pályázaton, melynek keretében 149 erdei m³ tűzifa megvásárlását biztosító, 2.838.450 forint összegű támogatást nyert el önkormányzatunk....

 • Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői lemondások

  Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői lemondások Sajnálattal tájékoztatjuk Perkáta lakosait, hogy ma 9 óra 10 perckor hárman benyújtottuk önkormányzati tisztségeinkről való lemondásunkat a Helyi Választási Bizottságnak. Somogyi Balázs 2020. szeptember 30-i hatállyal lemondott...

 • Út- és kastélyfejlesztés lehetősége Perkátán

  Út- és kastélyfejlesztés lehetősége Perkátán Óriási lehetőség előtt áll Perkáta önkormányzata, miután a kormányzat céltámogatásra jelölt több általam már hosszú ideje javasolt és előkészített perkátai projektet. Lakosaink leginkább az utak állapotát kérik számon rajtunk,...

2013. augusztus 29. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Polgármesteri beszámoló

Két ülés közti események 2013. június 20. – 2013. augusztus 28.

2013. június 20. Adony – Városháza

Felügyelő bizottsági ülést tartott, majd taggyűlést a Dészolg Kft, amelyben Perkáta

Nagyközség Önkormányzata résztulajdonnal rendelkezik. Az ülésen döntés született a

KÖZÉV Kft-vel való egyesülésről. Az egyesülés várhatóan 2013. szeptember 30-ával

valósul meg. Egyben döntés született a FB tagjairól. Az egyesülés után már nem lesz

FB tag Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere.

 

2013. június 21. Székesfehérvár – Szent György kórház

A megyei védőnői ünnepségen Fejér Megyei Védőnői díjat kapott Bogóné Plasek

Krisztina, perkátai védőnő. A kitüntetést Dr. Müller Cecília tisztifőorvos adta át. Az

ünnepségen az önkormányzat nevében gratulált Somogyi Balázs polgármester.

 

2013. június 24. Adony – kistérségi központ

Tanácsi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amely akkor augusztus

31-ében határozta meg megszűnésének időpontját, illetve felülvizsgálta a Társulási

megállapodását.

 

2013. június 24. Perkáta – Győry kastély

Közgyűlést tartott a Perkátai Természetvédő Egyesület, amelynek tagja Perkáta

Nagyközség Önkormányzata is. A közgyűlés Ujfalusi Ramónát választotta meg

elnöknek.

 

2013. június 22. és 24. Perkátai-vízfolyás

Mindkét napon jelentős eső érte Perkátát, amelynek következtében a Sajtos-közi

hídnál a hordalék torlaszt alakított ki. 24-én este a vízfolyás kezelője, a Dunaújvárosi

Vizitársulat munkagéppel védekezett, majd a kitermelt hordalékot onnan elszállította.

Az elmúlt időszakban 2013. június 26-án és augusztus 21-én tartott a képviselőtestület

rendkívüli ülést.

 

2013. június 28. Kulcs – Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület irodája

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és számos perkátai civil szervezet, illetve

vállalkozás tagságával működő egyesület Bíráló bizottsági ülést tartott, amelyben

döntött a benyújtott pályázatok első körös bírálásáról. Hasonló ülés történt még 2013.

július 12-én, július 19-én is.

 

2013. június 29. Perkáta – Kastélykert

A Fejér megyei borrendek és hozzájuk kapcsolódó vadásztársaságok tavalyi döntése

alapján Perkáta rendezhette a Fejér Megyei Borász-Vadász-Halász Találkozót,

amelyen 15 szakmai szervezet vett részt. A rendezést a perkátai székhelyű Pénzügyőr

Vadásztársaság és Perkáta Nagyközség Önkormányzata vállalta, de a perkátai

intézmények és civilek is segítségüket adták. A rendezvényt L. Simon László

választókerületi országgyűlési képviselő nyitotta meg.

 

2013. július 1. Perkáta

A Semmelweis-nap és a Köztisztviselői nap alkalmából az egészségügyi dolgozók és

a köztisztviselők nem dolgoztak.

 

2013. július 4. Székesfehérvár – Megyeháza

Társulási tanácsi ülést tartott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás. A társulás mostani napirendjei az ágazatra is kiterjedő

kormányzati rezsicsökkentési akcióhoz kapcsolódnak. Szintén tanács ülés volt július

25-én.

 

2013. július 6. Perkáta – Szőlőhegy

A Szőlőhegyen a gazdák az előző kereszt károsodása miatt új keresztet állítottak,

amelynek megáldása és avatása július 6-án délután történt meg. A kereszt

felállításában Sipos Ferenc faadománya, az állami tulajdonú Agrospeciál Kft.

munkája felajánlás volt. Köszönjük a Lehóczki Ádám vezérigazgató-helyettes Úr és

Ujfalusi Pál képviselő Úr felajánlásait. A keresztet Pámer Ottó plébános áldotta meg.

 

2013. július 8-15. Perkáta

Testvértelepülésünk, Saint-Maximin 9 fős gyermekcsoportja (7 gyermek és 2 kísérő)

látogatott el a diákcsereprogram keretében Perkátára. A francia gyermekek

megismerkedhettek Perkáta és az ország népművészeti hagyományaival, illetve a

környék és Budapest értékeivel. A gyermekek programszervezését a Perkátai ÁMK

látta el.

 

2013. július 11. Perkáta – Katolikus templom/Galgóczy-kápolna

A perkátai kötődésű, utolsó állomáshelyét tekintve osli plébános, Bálizs Péter atya

temetése zajlott. A temetést Péter atya jóbarátja Ternyák Csaba, egri érsek végezte. A

temetési szertartáson Fodor József, Osli polgármestere búcsúztatta az elhunyt

plébánost. Az állomáshelyeiről nagyon sok híve érkezett el Perkátára.

 

2013. július 13. Perkáta – Kastélykert

Családi napot tartott a perkátai Kastélykertben a Perkátai Polgárőr Közhasznú

Egyesület. A civil szervezet májusi, 10 éves fennállására tartott ünnepsége mellett ezt

a rendezvényt tartotta kiemelten ebben az évben.

2013. július 14. Perkáta – József Attila utcai harangláb

Teréz-napi ünnepséget szervezett hagyományosan a Polgári Összefogás Perkátáért

Egyesület, amelyben Perkáta grófjáról, Győry Terézről emlékeznek meg.

 

2013. július 20. Perkáta – Kastélykert

A Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület motoros felvonulást és egész napos rendezvényt

szervezett. A felvonuláson közel 100 jármű a Perkáta-Szabadegyháza-Sárosd-Hantos

vonalon vonult fel, majd jött vissza Perkátára. Este pedig koncertet szervezett az

egyesület Perkátára.

 

2013. július 20. Perkáta – Táncsics utcai grund

8 csapattal Grund-kupát szervezett a grund kitalálója és szervezője, Horváth István. A

tornán rekord nevezés történt, ahol mind gyermekek, mind felnőttek, mind öregfiúk

kipróbálhatták magukat.

 

2013. július Vörösmarty utca

A Vörösmarty utca 9. és 10. előtt beszakadt az úttest, amely egy gödör miatt hosszú

időre lezárásra is került. A statikai szakvélemény szerint nem pince, hanem föld alatti

vízfolyás volt. Mind a lakóházak alatti, mind az úttest alatti üreg helyreállítása

megtörtént.

 

2013. augusztus 5. Perkáta

Látogatást tett Perkátán Xiao Qian, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete a

nagykövetségi delegáció élén. Nagykövet Úrnak beszámoltunk a perkátai kínai

kapcsolatokról, a Kastélyhoz kapcsolódó kínai projektről. Nagykövet Úr elismerte

Perkáta szerepét a magyar-kínai kapcsolatokban és ösztöndíjakat ajánlott fel perkátai

felsőoktatásban tanuló fiataloknak.

 

2013. augusztus 8-12. Perkáta

Testvértelepülési látogatásra, Perkátára érkezett erdélyi partnerünk, Kisbács közel 35

fős csoportja. A delegációt Florin Muresan, Kisbács polgármestere és Deák Ferenc,

Kisbács alpolgármestere vezette. A csoport az évente oda-vissza történő

testvértelepülési családi kapcsolatrendszeren keresztül valósult meg. Az

önkormányzat részbeni támogatásával, illetve a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

finanszírozásában és szervezésével valósult meg a program, melyben erdélyi

barátaink meglátogatták Pécset és Harkányt, illetve közös programokon is részt

vettek.

 

2013. augusztus 13. Székesfehérvár

A perkátai volt malom tulajdonosa és felújítója, a Bionat Kft. tulajdonosának, Justus

Gyulának a temetése volt. Justus Úr a perkátai malom felújításával és hasznosításával

elévülhetetlen érdemeket szerzett a faluképünk javításában.

 

2013. augusztus 22. Perkáta

Aláírásra került az előző nap elfogadott közszolgáltatási szerződés a Magyar Kanizsai

Udvari Kamara Színház vezetőjével.

 

2013. augusztus 27.

Az iváncsai tanuszoda állami kiváltása után több tárgyaláson is foglalkoztunk a

tanuszoda további sorsával. Július végén a négy legnagyobb település polgármestere

tárgyalt a jelenlegi üzemeltetővel, aki jelezte is írásban, hogy augusztus 15-e után

nem tudja vállalni az üzemeltetést a fizetés elmaradása miatt. Jómagam mint

kistérségi elnök augusztus 8-án Dr. Galambos Dénes kormánymegbízottat

tájékoztattam az tanuszoda elmúlt egy évéről. Augusztus 22-én az Adonyi Többcélú

Kistérségi Társulás döntést hozott a megszűnésének december 31-re történő

elhalasztásáról. Augusztus 27-én pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

székhelyén a gazdasági elnök-helyettessel tárgyaltunk a tanuszodabérletben történő

hozzájárulásról.

 

2013. augusztus 28. Adony – Városháza

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás határozatot hozott az Adonyi Többcélú

Kistérségi Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó

intézménye, az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 2013. szeptember 30-i

megszüntetéséről. Ezután 2013. október 1-jén kezdi meg a működését az

önkormányzatunk által fenntartott Perkátai Szociális Központ.

 

Következő időszak eseményei:

2013. szeptember 6. Perkáta, tornaterem: a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület Eleink

hagyatéka című kiállításának megnyitója

 

2013. szeptember 7. Perkáta utcái: a Perkátai ÁMK szervezésében szüreti felvonulás

lesz

2013. szeptember 7. Perkáta Kastélykert: a Perkátai ÁMK szervezésében szüreti bál

követi a felvonulást

2013. szeptember 8. 8 óra perkátai katolikus templom: Kisboldogasszony napi búcsúi

szentmise

 

2013. szeptember 14. TeSzedd 2014

 

2013. szeptember 14. Fejér megyei Megyenap Rétimajorban

 

2013. augusztus 28.

Somogyi Balázs polgármester

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.