2014. november 10. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelete alapján lehetőség van a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás igénylésére.

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételei:

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő perkátai lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

-        nem egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

-        egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.

Szociális tűzifa hozzájárulást lakásonként egy személy részére legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A kérelem beérkezésének végső határideje: 2015. január 31. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérelmezőnként legalább 1 erdei m3 természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A benyújtott kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

  • aktív korúak ellátásában részesül,
  • időskorúak járadékában részesül,
  • adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül,
    • lakásfenntartási támogatásban részesül – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –,
    • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét nevelő család

A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség. A tűzifa házhozszállításáról Perkáta Nagyközség Önkormányzata gondoskodik, a szállítás ideje várhatóan 2014. december hónap második felére, illetve 2015. január hónapra esik.

Perkáta, 2014. november 10.

 

                               Somogyi Balázs

                               polgármester

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.