• Elkészült a Szabadság téren 207 négyzetméter új járda

  Elkészült a Szabadság téren 207 négyzetméter új járda             A Táncsics Mihály utca első szakaszának aszfaltozása mellett a belügyminisztériumi önkormányzati alapfeladatok támogatása pályázatban szerepelt 207 négyzetméter járda felújítása. A projektet egy helyi...

 • Áramszünet értesítő

  Áramszünet értesítő Tájékoztatjuk, hogy 2019. november 15-én várhatóan 8 – 15:30 óráig PERKÁTA területén áramszünet lesz. A meghirdetett áramszünet oka: szolgáltatásunk minőségének javítása, oszlop csere Érintett utcák, szakaszok: Radnóti M. utca, Mária utca, Puskás...

 • Üveg a művészetben című kiállítás nyílik a Győry-kastélyban

  Szeretettel várjuk Önt és barátait 2019. október 19-én, szombaton 15.00 órára a perkátai Győry-kastély kiállítótermébe Dobrovitz Klára üvegműves és Kovácsai Gabriella üvegfestő Üveg a művészetben c. közös kiállításának ünnepélyes megnyitójára.    

 • Perkáta a legfontosabb

  Perkáta a legfontosabb              Tegnap lezajlott az önkormányzati választás Perkátán is és hajnalig húzódott a szavazatok számlálása. A polgármester választás eredménye lett meg leghamarabb, majd a képviselőké és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjaié. Gratulálok...

 • Téglás Márton előadása

  A mai napon 17 órától Téglás Márton színész-énekes tartott egy tartalmas estet a Győry-kastélyban. Az előadó Cseh Tamás dalokat és magyar népdalokat adott elő gitár kíséretében. Perkátai ÁMK

2019. október 10. Szerző: kastely Nincs hozzászólás

Kérdezzenek! Segítünk!

             Jómagam tegnap értesültem róla egy szórólapon, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata nem hozta nyilvánosságra az éves költségvetését és zárszámadását, amely állítás nem igaz, nettó hazugság. Nem feltételezem azt, hogy ez az állítás, melyet tegnap leírva, de az elmúlt hetekben már szóbeszédben hallottam, rosszindulatból született volna, hanem inkább a felkészületlenség, a tényekkel kapcsolatos tájékozódásra való szándék teljes hiánya miatt történt. Hiszen a költségvetési rendelet megalkotásával, módosításával, illetve az annak végrehajtásával kapcsolatos ülések nyilvánosak, a rendeletek a honlapon, illetve a nemzeti jogtárban is megtalálhatóak, aki ezzel kapcsolatos tájékoztatást személyesen szeretett volna kérni, az pedig megtehette volna a Polgármesteri Hivatal munkatársainál. Nem is szeretnék minden kampányállításra reagálni, csak erre az egyre, mert ez az állítás nemcsak a helyi jelölteket, vagy a most pozícióban levő képviselőket minősítette, hanem a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit is mind szakmailag, mind emberileg sértette. A felkészületlenség nem lehet mentség hamis információk terjesztésére.

Az alábbiakban egy rövid és hivatalos tájékozatót készítettek segítségadásként, amelyet közzétennék:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) szerint:

„ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Vagyis Magyarországon minden helyi önkormányzatnak az éves gazdálkodásáról kötelező zárszámadási rendeletet készítenie. Ennek tükrében a Nemzeti Jogszabálytárban BÁRKI számára hozzáférhető információkat minősített a szórólap titkos információnak, pedig önkormányzatunk ennek a kötelezettségének minden évben eleget tesz.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabdaságról szóló 2011. évi CXII törvény 27. § (3) szerint: „Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.”

A fentiek alapján a helyi önkormányzatok költségvetése és gazdálkodása közérdekből nyilvános adat.Perkáta Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletét 2019. február 14-én, zárszámadási rendeletét 2019. április 26-án fogadta el, azokat hatálybalépésüket követő 3 napon belül közzétettük.  Ezek (egyéb rendeletekkel együtt) megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu),

illetve Perkáta Nagyközség hivatalos települési honlapján

http://www.perkata.hu/onkormanyzat/letoltheto-rendeletek/

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény már nem teszi kötelezővé az úgynevezett ciklusértékelés publikálását, azonban a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétettük azt. Tájékoztatásul: hivatalosan semmilyen megkeresés sem érkezett az önkormányzathoz költségvetési adatok kérésére vonatkozólag sem írásban, sem személyesen, szórólapokat nem tekintünk adatkérésnek.”

A szórólap kitért arra, hogy az önkormányzatnak van-e hitele? 2013-ban a Magyar Kormány rendezte az önkormányzatok adósságát, köztük Perkáta Nagyközség Önkormányzatáét is, ekkor az adósság kiváltása mellett önkormányzatunk hozzávetőlegesen 900.000 eurónyi betéte is befizetésre került a 2009-ben kibocsátott önkormányzati kötvényből. Ha ezt az összeget akkor felhasználtuk volna, akkor jelenleg sokkal kevesebb gonddal küszködnénk – de ez sajnos nem a mostani napok témája, de a választás után szívesebben kifejtem ezt bővebben, hiszen ez akkor nagy vitákat váltott ki. Az önkormányzatok adósságkiváltása után az ún. stabilitási törvény kormányengedélyhez kötötte-köti az éven túli adósságok keletkeztetését, azaz a hiteleket. Így önkormányzatunk mindösszesen egy 7 millió forint összegű folyószámla hitelkerettel rendelkezik azóta, amelyet a számlavezetőnknél kérünk minden év elején, illetve minden év végén azt fel kell töltenünk, a folyószámlahitel természetesen szerepel a költségvetésben. Van lehetőség kormányengedéllyel most is hitel felvételére megfelelő indoklással, ahogy tette most ezt egy szomszédos településünk, több mint 200 millió forint hitel felvételével, amelynek nagy részét útépítésre fordította.

Az önkormányzat természetesen köztartozásmentes, hiszen ez alapfeltétele minden pályázati aktusnak, amely heti rendszerességű. Emellett a megválasztott polgármesternek és képviselőknek regisztrálniuk kell magukat a köztartozásmentes adatbázisba (KOMA) 2014-től, amelynek havi frissítését a NAV és a Kormányhivatal folyamatosan nyomon követi, és a 60 napnál régebbi köztartás esetén méltatlansági eljárás lefolytatására kötelezi a testületet. Amennyiben a megválasztott képviselő vagy polgármester 60 napnál régebbi köztartozással rendelkezik akár az állam, akár az önkormányzat felé (vállalkozások esetén akár több önkormányzat felé is), akkor elveszti a mandátumát.

Remélem, számos új információt tudtam adni! Kérdezzenek! Segítünk!

Somogyi Balázs

Perkáta, 2019. október 10.

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.