• Meghívó – Helyi Választási Bizottság ülése

  M E G H Í V Ó Perkáta Helyi Választási Bizottsága 2020. október 1. napján (csütörtök) 16 óra 00 perckor a Perkátai Polgármesteri Hivatalban tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom. NAPIREND: 1. Bogó Anikó önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadása 2....

 • Újabb sikeres útfeljesztési pályázat

  Újabb sikeres útfeljesztési pályázat Önkormányzatunk a Belügyminisztérium e héten megjelent döntése alapján sikerrel pályázott és 19.886.497 forintot nyert az önkormányzati alapfeladatok ellátása pályázaton, amelyben a két éve benyújtott és tavaly megvalósított Táncsics...

 • Eredményes önkormányzati szociális célú tűzifapályázat

  Eredményes önkormányzati szociális célú tűzifapályázat Önkormányzatunk sikeresen pályázott idén is a szociális célú tüzelőanyag pályázaton, melynek keretében 149 erdei m³ tűzifa megvásárlását biztosító, 2.838.450 forint összegű támogatást nyert el önkormányzatunk....

 • Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői lemondások

  Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői lemondások Sajnálattal tájékoztatjuk Perkáta lakosait, hogy ma 9 óra 10 perckor hárman benyújtottuk önkormányzati tisztségeinkről való lemondásunkat a Helyi Választási Bizottságnak. Somogyi Balázs 2020. szeptember 30-i hatállyal lemondott...

 • Út- és kastélyfejlesztés lehetősége Perkátán

  Út- és kastélyfejlesztés lehetősége Perkátán Óriási lehetőség előtt áll Perkáta önkormányzata, miután a kormányzat céltámogatásra jelölt több általam már hosszú ideje javasolt és előkészített perkátai projektet. Lakosaink leginkább az utak állapotát kérik számon rajtunk,...

2020. január 23. Szerző: kastely Nincs hozzászólás

Beszámoló Mosonyi-Bógó Nikolett 2019. évi képviselői tevékenységéről

“Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja értelmében

(2) Az önkormányzati képviselő:

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente
legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.”

Mosonyi-Bógó Nikolett 2019. évi képviselői tevékenységéről szóló beszámoló itt olvasható:

Önkormányzati képviselői beszámoló
Mosonyi-Bógó Nikolett 2019. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
Megválasztott képviselőként fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását, épp ezért nagy öröm ez a
fajta megnyilvánulási lehetőség számomra. Igaz, az október 13-ai választások óta rövid idő telt el, de
nem eredménytelenül.
Október 29-én letettem az önkormányzati képviselői esküt, azt követő testületi ülésünk alkalmával
pedig megalakult az Önkormányzat egyetlen bizottsága, a Pénzügyi Bizottság, melynek elnöke én
lettem. A Pénzügyi Bizottság feladata elég széleskörű, ide tartozik a vagyonnyilatkozatok kezelése,
pénzügyi vonatkozású napirendek tárgyalása, rendeletek felülvizsgálata stb.
Nagyon fontosnak tartom a Szociális Központ adta lehetőségek maximális kiaknázását, éppen ezért
decemberben került sor egy általam kezdeményezett megbeszélésre az intézményvezető asszonnyal,
melyen részt vett településünk polgármestere, ill. Vátkainé Boda Ildikó képviselő és Csősz Nikolett
külsős pénzügyi bizottsági tag is. A megbeszélés tárgya a Szociális központba nappali szociális
ellátásban részesülők számának maximalizálása, szolgáltatások kínálatának bővítése ill. a Szociális
központba való eljutást könnyítő lehetőségek felkutatása.
Az önkormányzat anyagi helyzete jelenleg elég labilis, éppen ezért az egyik legfontosabb
feladatomnak azt tartom, hogy az önkormányzat gazdasági stabilitását elősegítsem.
A 2020.évi tervezett céljaim között szerepel:
- A jelenlegi orvosi ügyelet újragondolása, mely kapcsán korábban már megbeszélést
folytattunk Adony város orvosi ügyeleti központjában.
- a Fenyő Söröző melletti köz szilárd burkolattal, vízelvezetővel való ellátása a mindennapi
közlekedés megkönnyítése és a balesetveszély elkerülése érdekében.
- Az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten a járdák karbantartása, valamint a Sajtos köz
állapotának helyreállítása.
- A bölcsöde megnyitása elsődleges célom, melyhez a szükséges anyagi feltételeket már
beterveztük a 2020.évi költségvetésbe, ezzel igyekezve megkönnyíteni az édesanyák munka
világába való visszarázódását.
- Szociális Központ adta lehetőségek maximális kihasználása, szépkorúak társadalmi és szociális
ellátottságának bővítése.
- Terveink között szerepel hulladékgyűjtési akciók megszervezése, lebonyolítása, melyet
tavasszal és ősszel szeretnénk megvalósítani, természetesen a hulladékgyűjtési szabályok
betartásával, ezzel szépítve a környezetünket és nem mellesleg építeni a közösséget. Ezeket
az akciókat természetesen önkormányzati költség igénybevétele nélkül kívánjuk
megvalósítani.
- A 2020-as évben célom, hogy minél több szemét tároló legyen kihelyezve, ürítve.
Folyamatban van a Vízház melletti hulladék eltávolítása, a terület megtisztítása
használatának újragondolása, melyet társadalmi munkában végzünk társaimmal és az
önkéntes tenni vágyó perkátai lakosokkal.
Összességében elmondhatom, hogy a 2019. évi képviselői tevékenységemet leginkább az
Önkormányzat anyagi helyzetének megismerésével, a település hiányosságainak feltérképezésével
töltöttem, melyet testületi-, bizottsági és számos informális ülés alkalmával tárgyaltunk
képviselőtársaimmal és polgármester úrral.
A 2020. év pedig az összefogásról kell, hogy szóljon!
Perkáta, 2020. 01. 20.
Mosonyi_Bógó Nikolett

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.