• Házi segítségnyújtás

  Házi segítségnyújtás Perkátai Szociális Központ lehetőséget biztosít várólista nélküli házi segítségnyújtás igénybevételére. A gondozási feladatokat 2 fő, szakképzett gondozónő látja el. Segítségükkel az idős vagy beteg rászorulók gondozását és ápolását otthonukban,...

 • TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÖVETŐEN A FENYŐFÁK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL

  TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÖVETŐEN A FENYŐFÁK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. január hónapban két alkalommal gyűjti össze a fenyőfákat, amelyeket családi házas övezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé kell elhelyezni. A...

 • Pályázati kiírás

  Elérhetőség az alábbi linken: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uh3g3ts3h4

 • Perkátáért Közalapítvány

  Perkátáért Közalapítvány A Közalapítványt 1997-ben Perkáta Nagyközség Önkormányzata hozta létre 1.000.000 Ft alaptőkével, és még ugyanabban az évben bejegyzésre került a Fejér Megyei Bíróságon. Azóta 2012-ben változott a kuratórium tagjainak összetétele, majd 2020 szeptemberében...

2020. május 23. Szerző: kastely Nincs hozzászólás

Tisztelt Szülők!

dr. Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár 2020. május 20-án tett bejelentése a következőket tartalmazza, amelyek az iskolánkra, diákjainkra és szüleikre vonatkoznak: „A tantermen kívüli, digitális munkarend sikerességének köszönhetően tanév végéig, azaz június 15-éig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik. Június 2-től engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása is engedélyezett. Ugyancsak június 2-től megváltozik a gyermekfelügyelet rendje is: már nem csak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét. Az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét június 26-ig kell biztosítania az intézményeknek. A gyermekfelügyeletben résztvevők számára június 2 és 15 között elsősorban felzárkóztató, a tanulásukat támogató tevékenységeket lehet szervezni. Június 16-26 között már a következő tanévre való felkészülésre is sor kerülhet. A nyári táborok kapcsán zajlanak még az egyeztetések. Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de a hagyományostól eltérő módon, kisebb létszám mellett, kisebb csoportokban, akár osztályonként megengedett.

A bizonyítványok kiadását is hasonlóképpen lehet megszervezni.”

Forrás:https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/visszaternek-az-ovodak-es-bolcsodek-a-normalis-mukodesi-rendhez-a-tantermen-kivuli-digitalis-munkarend-a-tanev-vegeig-ervenyben-marad

Alapvető információ, hogy a tanév nem lesz hosszabb,2020. június 15-vel véget ér. A tanév végéig marad a digitális munkarend.

A változások:

1) Gyermekfelügyeleti rendben 2020. június 2-tól június 15-ig első szakaszként az intézménynek biztosítania kell a digitális munkarend során elmaradt tanulók számára az oktatási célú kiscsoportos, vagy egyéni konzultációs lehetőséget, melynek alapvető feladata a digitális munkarend során lemaradt tanulók felzárkóztatása. Tehát azoknak a diákoknak a megjelenését helyezzük előtérbe, akik számára szükséges akár kiscsoportba, vagy egyénileg a személyes megjelenést igénylő pedagógusi segítség. Második szakasza 2020. június16-tól 2020.június 26-ig szervezett oktatási célú kiscsoportos, vagy egyénikonzultációs lehetőséget biztosító gyermekfelügyeleti rend, melynek célja a 2020/2021-es tanévre történő felkészítés, feltételei azonosak az első szakaszéval. E csoportos, vagy egyéni foglalkozások megszervezésére az osztályok osztályfőnökeit kértem fel, akik feladata a szülőkkel történő konzultáció és a szülők felé tett javaslat. A felső tagozatban a szülőkkel történő egyeztetést megelőzi a szaktanárokkal történő megbeszélés, javaslattétel. A kiscsoportos foglalkozások igény szerinti megtartása mellett továbbra is feladata a pedagógusoknak, illetve a diákoknak a digitális munkarendben történő oktatás-tanulás, azt a kiscsoportos, vagy egyéni foglalkozás nem váltja ki. Az igény szerint felmerülő kiscsoportos, vagy egyéni foglalkozások technikai megszervezését az igényfelmérésből eredő csoport számok, egyes csoportok tanulói létszáma, illetve az egyéni foglalkozást igénylő tanulók száma határozza meg: terem igény, foglalkozások időpontjainak /kezdő, befejező időpont/, így ezt az igényfelmérés eredményének kiértékelése után tudjuk megtenni, melynek várható időpontja 2020. május 28-ka.

2) Az általánosgyermekfelügyelettel kapcsolatos változás, hogy míg eddig a gyermekfelügyeletet kérő szülőnek indokolnia kellet a gyermekfelügyeleti igényének jogosságát –munkavégzés stb. –2020.június 2-tól kezdődően nem kell indokolnia, amennyiben igénybe kívánja venni a gyermekfelügyeleti szolgáltatást indoklás nélkül élhet e jogával. Ez a fajtagyermekfelügyelet nem oktatási célú foglalkozás, a gyermekek napközbeni felügyeletét jelenti, nem pedig oktatási célú tevékenységet. A gyermekfelügyelet biztosításával tudunk segíteni azoknak a családoknak, akiknek nincs lehetőségük családon belül megoldani gyermekeik felügyeletét, ugyanakkor munkahelyük megtartása érdekében szükséges, a szigorú karantén feloldását követően, munkavégzésüket elkezdeni. Az egésznapos gyermekfelügyeletet igénylők esetében levelem alábbi részeiben fejtem ki a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feltételeket.

3) A tanévzárással, ballagással kapcsolatban jelenleg egyeztetést folytatok az osztályfőnökökkel, akik pedig Önökkel, a szülőkkel. Amint az egyeztetéseknek van kézzelfogható eredménye, valamennyi szülőt tájékoztatom. E tájékoztatás határideje jelenleg nem meghatározható, viszont 2020. június 8-ig meg kell történnie és eredménnyel kell zárulnia. Ez nem jelenti azt, hogy előbbi időpontra nem lenne eredmény és ezt ne közölhetném Önökkel.

dr. Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár bejelentéséhez nem kapcsolódó, de a nyári szünetre vonatkozógyermekfelügyelethez kapcsolódóinformációk:

Az elmúlt napokban az osztályfőnökök igényfelmérést végeztek az alábbi kérdésekben:

1) A szülők igényelnek-e gyermekfelügyeletet 2020. június 15-ke és június 26-ka közötti időszakban, mely időpontokközötti időszak éppen beleesik a fenti, gyermekfelügyeletre vonatkozó időponttal, de felmérés szempontjából nincs közük egymáshoz. Valamint 2020. június 29-től gyermekfelügyeleti ellátást és 2020. augusztus 24-től 2020. augusztus 28-ig. A gyermekétkeztetésre a 2) pontban térek ki részletesen.

2) A szülők igényelnek-e nyári napközis ellátást 2020. június 29-ke és 2020. augusztus 21-ke között? A napközis ellátás lehet félnapos 08 órától 12 óráig és lehet egésznapos 08 órától 16 óráig. Az egésznapos ellátás alapfeltétele, hogy a szülők biztosítsák gyermekük napi minimum egyszeri főttételes étkeztetését, melyet a napközis étkeztetést biztosító perkátai önkormányzattal kell megszervezniük. Az iskolának a gyermekétkeztetéshez nincs köze. Érthetően fogalmazva, az étkeztetést úgy lehet megszervezni, mint amikor a gyermekek rendes tanítási rendbe jártak iskolába, a nyáriétkeztetés ügyében keressék Szakács Lászlónét /Margitkát/.

Amennyiben volt olyan tartalom a fenti ismertetésben, amely Önök szerint tisztázásra szorul, kérem, hogy a 06-25-522-350-es számon, vagy az igazgat@amk-perkata.sulinet.hu email címen keressenek! Kiemelten kérem, hogy az üzenetemmel kapcsolatban engem és ne az osztálytanítókat keressék, mert én tudok részletes válaszokat adni!

Minden Szülőnek ezúton is köszönöm a türelmet, a fáradtságot és a megértést, melyet gyermekeik, diákjaink érdekében tettek!

Üdvözlettel és jó munkát kívánok!

Szilasy László

intézményvezető

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.