• VÉRADÁS

  VÉRADÁS 2020.július 20-án 13.30-17 óráig véradás lesz Perkátán az ORVOSI RENDELŐBEN. Tudja Ön? A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható! Aki egészséges, az adhat vért! ( 18-65 éves korban ) Magyarországon évente 500.000 Egység vér szükséges a betegellátás...

 • Megújult a BAMERT Gépgyár által készített „Zápor” kút

  Megújult a BAMERT Gépgyár által készített „Zápor” kút A Budapest, V. ker. Alkotmány utca 29. számú székhellyel rendelkező „ MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE”, melyet 1891-ben alapítottak, kerek 50 éven keresztül látta el a magyar mezőgazdák ( kis-közép és nagybirtokosok)...

 • Megemlékezés a haranglábnál

  Megemlékezés a haranglábnál   2020. július 19-én 17.00 órai kezdettel a selymespusztai haranglábnál (József Attila utca) közös litánia elmondásával emlékezünk meg Győry Terézia grófnő csodás megmenekülésére. A litániát vezeti Bozai Márton plébános. Mindenkit szeretettel...

 • Sportpark fejlesztés és játszótér felújítási pályázat kivitelezése

  Sportpark fejlesztés és játszótér felújítási pályázat kivitelezése Megkezdődött a kastélykerti sportpark fejlesztés és játszótér felújítási pályázat kivitelezése. A június 25-i képviselő-testületi ülésen került sor a 2017-ben benyújtott pályázat 2 részletével kapcsolatos...

 • MEGHÍVÓ – Képviselő-testületi

  Tárgy: Meghívó képviselő-testületi ülésre MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete képviselő-testületi ülésére 2020. július 08-án (szerda) 17 órától az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: 1. 2019. évi költségvetés...

2020. június 18. Szerző: kastely Nincs hozzászólás

Perkátai Polgármesteri Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Perkátai Szociális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. szeptember 21. – 2025. szeptember 20. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 21. – 2025. szeptember 20.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2431 Perkáta, Bocskai István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

intézményvezető

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• A 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt öt év szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű tárgyalóképesség,

• Jó szintű problémamegoldás,

• Jó szintű terhelhetőség,

• Jó szintű szervezőképesség,

• Jó szintű empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása

• az intézmény vezetésére irányuló program

• amennyiben van, szociális szakvizsga igazolása

• szociális ágazati vezetőképzés meglétének igazolása (amennyiben ilyen nincs, nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén két éven belül teljesíti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Balázs polgármester nyújt, a 25/507-570 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Perkátai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2431 Perkáta, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/6187-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

• Elektronikus úton Somogyi Balázs polgármester részére a hivatal@perkata.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Somogyi Balázs polgármester, Fejér megye, 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• http://www.perkata.hu/ – 2020. június 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az álláshirdetés elérhető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=udyd3pkbc3

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.