2023. január 20. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Perkáta Nagyközség képviselő-testülete megtartotta az ezévi első
képviselő-testületi ülését 2023.01.18-án, amit az alábbiak szerint
foglalok össze Önöknek.
Első napirendi pontban a polgármesteri beszámoló került elfogadásra 6
igen szavazattal, melyben az elmúlt időszak eseményeit foglaltam össze:
- az elnyert 91 m3 szociális célú tűzifából eddig 83 m3 került
kiosztásra
- az új óvoda több éves beázási problémája került ideiglenesen
megoldásra
- javításra került a Sportház (Meggyes) vizesblokkjainak problémája, így
az ide évi rendezvények lebonyolításában ez már nem okozhat fennakadást
- megtörtént a faluüzemeltetés Iveco kisteherautójának fék és kuplung
javítása
- bevezetésre került az Invitech-el kötött szerződés keretén belül az
internet alapú IVR telefonos rendszer a hivatal, az új és régi óvoda,
szociális központ, ill. az orvosi rendelő épületében, melynek
köszönhetően az említett intézmények díjtalanul tudnak egymás közt
kommunikálni
A polgármesteri beszámolót követően a településünk szociális
rendeletének elfogadása történt meg 6 igen szavazattal. A rendeletben
meghatározásra kerültek az idősek nappali ellátásának térítési díjai,
amely a nyugdíjminimum %-os arányához mérten kerültek megállapításra 4
díjkategóriában, ill. az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusszal
kívánjuk a későbbiekben segíteni az idősek szociális központba való
eljutását. Ezzel kapcsolatosan a rendelet hamarosan megtekinthető a
perkata.hu hivatalos honlapon, ill. érdeklődhetnek a 06-25-450-609-es
telefonszámon.
Ezt követően a temető használatának rendjét érintő rendeletünk került
módosításra 6 igen szavazattal, mely annyiban módosult, hogy a korábban
meghatározott – a temetkezési vállalkozókra kiszabott- 30.000 Ft-os
temető fenntartási hozzájárulás megszűntetésre került és helyette 20.000
Ft-os ravatalozó használati díj és 10.000 Ft-os kegyeleti hűtő
használati díj került bevezetésre.
Az Önkormányzat vagyonát szabályozó rendelet került módosításra, mely a
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriából került átsorolásra
néhány ingatlan az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak közé. Erre
a módosításra azért volt szükség, mert a kepviselő-testület felé érkező
esetleges vételi ajánlat kapcsán így nem igényel további módosítást a
rendelet.
Az Egyebek napirendben 3 témakört érintett a testület
- a közétkeztetést ellátó Servee Hungary Kft. a 10 éve megkötött
szerződésükben foglaltak szerint megbeszélést kezdeményezett, melyen
jelezte, hogy 34 %-os emelést szeretne kérni az önkormányzattól. A
szerződés egy pontja kimondja, hogy az előző évi (2022-es) átlagos
fogyasztói árindex mértékéig kérheti a vállalkozás az emelést, így a
testület egyöntetűen a 26%-os emelést tartotta reálisnak, mivel a
tavalyi évben az élelmiszer nyersanyag árak átlagos inflációja 26 %
volt.
- a Közalapítvány kérelme kapott pozitív elbírálást a testülettől 6 igen
szavazattal, melyben 1 millió Ft támogatást kérvényeztek. Egy tavaly
elfogadott döntés keretében az Önkormányzat támogatásáról biztosította a
Közalapítványt az utcatáblák kihelyezésének finanszírozásában max.
1.136.800 Ft összegben. Adományozóknak köszönhetően így csak a
fennmaradó 1 millió Ft került megállapításra a kérvénynek megfelelően.
- továbbiakban a testület felkérte a jegyzőt, hogy a fennmaradó 8 m3
szociális tűzifa kapcsán kerüljön kidolgozásra a rendelet magasabb
jövedelemhatár igénybevétellel.
A napirendeket követően a testület zárt ülésen tárgyalta az első
lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos kérelmeket.
Oláh István
Polgármester

 

Hivatal (4)

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.