2023. február 17. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva
A 2023.02.15-én tartott testületi ülésen 14 napirendet tárgyalt a
képviselő-testület, melyeket az alábbiak szerint foglalok össze a
lakosság részére.
Elsőként a Polgármesteri beszámoló került 6 igen szavazattal
elfogadásra,
- melyben a korábban közzétett Gyermekétkeztetési konyha átmeneti
üzemelésével kapcsolatos zökkenőmentes átállásáról, az ellátottak
pozitív visszajelzéseiről, ill. a Servee Hungary Kft. önkormányzat
általi felszólítása kapcsán elvégezni kívánt gépek, eszközök
helyreállításáról szólt. Mindemellett elmondtam, hogy terveink szerint
1-1,5 hónapon belül reálisnak látjuk a konyha saját üzemeltetését.
A polgármesteri beszámolót követően a Perkátai Szociális Intézmény
vezetője által elkészített Szervezeti és működési Szabályzat, ill. az
intézményre vonatkozó Szakmai Program került elfogadásra 6 igen
szavazattal.
Ezt követően a Perkátai Általános Művelődési Központot érintő 4 napirend
került egyöntetűen elfogadásra, mely tartalmazta az intézmény 2023-as
évre vonatkozó szolgáltatási tervét, munkatervét. Megszületett a döntés
a Szivárvány Óvoda és a Bölcsőde 2023-as évre vonatkozó beiratkozás
időpontjáról, mely 2023. 04.25.-26.-a lesz az idei évben. Az előzőeken
kívül megállapításra került az óvoda (régi és új), ill. a bölcsőde
2023/2024-es nevelési évre vonatkozó nyári, ill. téli leállási ideje,
melyekhez az érintett szülők előzőleg hozzájárultak, gyermekeik
felügyeletét megoldják ezen időszakban.
Bölcsőde nyári zárva tartása: 2023.07.31.- 2023.08.22. (17 munkanap)
Bölcsőde téli zárva tartása: 2023.12.27.-29. (3 munkanap)
Óvoda nyári zárva tartása: 2023.07.31.-2023.08.18. (15 munkanap)
Óvoda téli zárva tartása: 2023.12.27.-29. (3 munkanap)
Az ÁMK-t érintő napirendek után a Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023.
évi költségvetésének rendelete került napirendre. A rendelet tervezet 6
igen szavazattal nem került elfogadásra, mivel az önkormányzat, annak
intézményei, gazdasági társasága által összeállított költségvetés
egyenlőre hézagos. Eddig is és ezután is egyezetéseket fogunk tartani,
melyek az alapvető működés biztosítását irányozzák.
A következő két napirend a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak
illetményalapjának és illetménykiegészítésének rendelete került
elfogadásra. Előbbi 5 igen és 1 nem szavazattal, utóbbi pedig
egységesen, 6 igen szavazattal került elfogadásra.
A Polgármesteri Hivatalt érintő döntések után a Képviselő- testület
2023. évi üléstervét fogadtuk el, ami a határidős, kötelező feladatok
ellátásához alkalmazkodva, 7 időpontban lett megállapítva, azonban az
előző évek tapasztalatai alapján egyértelműen nem túlzás, ha azt mondom,
2023-ban ennek a duplája is várható.
A testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság beszámolóját a képviselők
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéről. Mind a 7 képviselő-testületi
tag eleget tett kötelezettségének.
Egyöntetűen elfogadásra került a polgármesteri szabadságolási terv, mely
2023-ban 43 nap, ill. a cafeteria juttatásom.
Utolsó előtti napirendben 4 pályázatokkal kapcsolatos döntés született:
- A TOP Plusz 3.3.2.-21-FE1 -2022-00005 azonosítószámú „Helyi
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Perkátán” című
projekt kapcsán került kiválasztásra az éghajlat változási reziliencia
vizsgálatot végző cég. A 3 beérkezett ajánlatból a legkedvezőbb (bruttó
114.000 Ft- ENVIPROG GROUP Kft.) került kiválasztásra 6 igen
szavazattal.
- A TOP Plusz 1.2.1.21. FE1-2022-00041 azonosítószámú „Élhető
települések” című projekt (óvoda és gyógyszertár környéki parkolók)
kapcsán került kiválasztásra a projektmenedzsmentet végző cég. A 3
beérkezett ajánlatból a legkedvezőbb (bruttó 1.150.000 Ft- Albensis
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.) került kiválasztásra 6
igen szavazattal.
- A TOP Plusz 1.2.3.-21 azonosítószámú „Belterületi közutak fejlesztése”
című projekt (Dózsa György út, Peking utca, Széchenyi István utca
felújítása) kapcsán került kiválasztásra a projektmenedzsmentet végző
cég. A 3 beérkezett ajánlatból a legkedvezőbb (bruttó 4.120.000 Ft-
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.) került
kiválasztásra 6 igen szavazattal.
- A TOP Plusz 2.1.1.-21. FE1-2022-00013 azonosítószámú „Középületek
épületenergetikai korszerűsítése  Perkátán” című projekt (Faluház
energetikai felújítása) kapcsán került kiválasztásra a közbeszerzési
szakértői tevékenységet végző cég. A 3 beérkezett ajánlatból a
legkedvezőbb (bruttó 1.400.000 Ft- ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.)
került kiválasztásra 6 igen szavazattal.
Az utolsó napirend, az Egyebek volt, amiben 2 témakör került
megtárgyalásra:
- kérelem érkezett a Dózsa György út 39. számú ingatlan tulajdonosától,
aki vásárlási szándékát fejezte ki az ingatlan előtti utca frontból 2
métert, mivel a ház a telek határon van, így a gázórájuk is az
ingatlanon kívül helyezkedik el. A testület az érintett 40m2-t eladásra
bocsájtja a kérelmezőnek 1000 Ft/m2 áron, ill. az ügyintézéssel
kapcsolatosan felmerülő költségek vállalásával.
- 6 támogató szavazattal elbírálásra került egy a Bajcsy Zsilinszki
Endre utca 94. sz. alatti lakos kérelme, melyben az ingatlanuk mögötti
füves területből 5m*22 m-es területet kíván igénybe venni östermelői
tevékenysége céljából. Az említett területet bérbe kívánja adni a
testület 1100 Ft/hó áron.
Oláh István
Polgármester
Hivatal (5)

 

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.