2010. július 20. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 2010. május 26-i képviselõ- testületi ülésén 11 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc alpolgármester, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogó Ferenc László, Bogóné Plasek Krisztina, Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor, Mosonyi György, Lehóczki Ádám, Szilasy László képviselõ-testületi tagok) volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a módosított napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

1. Közbeszerzési szabályzat és a 2010. évi közbeszerzési terv 2010. elfogadása, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.
2. Egyszerû közzétételes közbeszerzési eljárás kiírása Perkátai Életút Projekt építési kivitelezési munkálataira.
3. Egyszerû közzétételes közbeszerzési eljárás kiírása TIOP 1.1.1/09/1 „Tanulói laptop program” eszközbeszerzésére.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. A Baross Gábor és Rákóczi Ferenc utcák útfelújítása II. ütem kivitelezõ kiválasztása.
6. Háziorvosok címváltozással kapcsolatos költségeinek megtérítése.
7. Utalványok keretében történõ szociális térítések fizetésének elõkészítése.
8. A területfejlesztési albizottság 2009. évi beszámolója, a pénzügyi bizottság 2009. évi beszámolója.
9. A Perkátai Sportegyesület beszámolója.
10. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület beszámolója.
11. A Perkátai Kínai Egyesület beszámolója.
12. ASaint-Maximin–Perkáta Baráti Kör beszámolója.
13. A Perkátai Hírek szerkesztõbizottságával kapcsolatos határozathozatal.
14. A perkata.hu honlap készítési ajánlatok értékelése, kivitelezõ kiválasztása.
15. Egyebek.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkátai Életút Projekt, a TIOP 1.1.1/09/1 „Tanulói laptop program” közzétételes közbeszerzési eljárásának lefolytatásával és a közbeszerzési szabályzat elkészítésével dr. Szabó László ügyvédi irodát bízta meg. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a közbeszerzési szabályzatot elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 2010. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkátai Életút Projekt sétányépítés, parkosítás és játszótér építési munkálatainak megvalósítására egyszerû közzétételes közbeszerzési eljárást írt ki az alábbi feltételekkel: Pontozás: Ár 70 pont Jótállási biztosíték 20 pont Teljesítési határidõ 10 pont A jótállási biztosíték maximum 5 % (2 millió Ft). A dokumentáció vásárlási díja 100.000 Ft. A közbeszerzési bíráló bizottság tagjai: a közbeszerzési tanácsadó dr. Borosné dr. Horváth Dóra, dr. Lakos László jegyzõ, Rajcsányi László, Paksi Tibor és Hidegkuti Gáborné. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a pedagógiai módszertani reformot támogató infrastrukturális fejlesztések – TIOP 1.1.1/09/1 „Tanulói laptop program” eszközbeszerzésére egyszerû közzétételes közbeszerzési eljárást írt ki.Aközbeszerzés feltétele a gyártó minõsítésével rendelkezõ szakemberek biztosítása. A jótállási biztosíték maximum 5 %, a dokumentáció vásárlási díja 50.000 Ft. A közbeszerzési bíráló bizottság tagjai: a közbeszerzési tanácsadó dr. Borosné dr. Horváth Dóra, dr. Lakos László jegyzõ és Szilasy László. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Baross Gábor és a Rákóczi Ferenc utcák útfelújítás II. ütem kivitelezõjének a Pont Plan Kft. 3.654.200 Ft+áfa összegû árajánlatát fogadta el a 2010. évi költségvetés céltartalék, nyertes pályázatok megvalósítása tartalék elõirányzata terhére. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Kormos Praxis Humán Bt. 90.950 Ft összegû és a Dr. Szûcs és Társa Bt. 90.550 Ft összegû székhelyváltozással kapcsolatos költségeit a 2010. évi költségvetés feladattal nem terhelt céltartalék elõirányzata terhére finanszírozta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a területfejlesztési albizottság 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a pénzügyi bizottság 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkátai Sportegyesület 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 2007- 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkátai Kína Egyesület 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Saint-Maximin–Perkáta Baráti Kör 2009. évi beszámolóját elfogadta. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a Perkátai Hírek szerkesztõbizottságának tagjává választotta Szombat Mihályt (2431 Perkáta, József A. u. 11.).Amegbízás visszavonásig érvényes. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a Perkátai Hírek szerkesztõbizottságának vezetõjévé Gál Ritát (2431 Perkáta, József A. u. 11.) megválasztotta. A megbízatás visszavonásig érvényes. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a perkata.hu települési honlap elkészítésével a System Complex Bt.-t bízta meg 460.000 Ft+áfa összegben a 2010. évi költségvetés feladattal nem terhelt céltartalék elõirányzata terhére. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen szavazattal, nemszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat tulajdonában lévõ 2796. hrsz-ú telket Gartai Papp Kovács Lajos részére 10.000 Ft/AK áron értékesítette. – Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Emergency Service Kft.-vel (1138 Budapest, Árva u. 22.) 2004. október 1. napján kelt megbízási szerzõdésfinanszírozásról szóló 7. pontját az alábbi a.), b.), c.) ponttal egészítette ki: Megbízó az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért a mindenkoriOEPfinanszírozás felett 2010. június 1. napjától 94.368 Ft/hó összegû megbízási díjat fizet a meg2010. június PERKÁTAI HÍREK KÖZÜGYEK 3 bízottnak. A kifizetés számla ellenében havonta történik a számla kézhez vételétõl számított 8 napon belül. Megbízó az 1. pontban foglalt feladatok ellátásához nyújtott kiegészítõ támogatás megállapításánál az OEP által jegyzett lakosságszámra vonatkozó adatokat veszi figyelembe. A 2010. május 1-jei adatok az alábbiak: – Nagyvenyim: 4198 fõ – Baracs: 3634 fõ – Mezõfalva: 5038 fõ – Kisapostag: 1487 fõ – Elõszállás: 2475 fõ – Perkáta: 4114 fõ – Nagykarácsony: 1481 fõ – Daruszentmiklós: 1340 fõ A megbízási díj soron következõ felülvizsgálata 2011. június 1-jétõl esedékes, a 2010. november hónapban benyújtandó pénzügyi terv megvitatása után. A szerzõdés többi pontja változatlan marad. Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetés feladattal nem terhelt céltartalék terhére biztosítja a 130.452 Ft összegû többletköltséget az orvosi ügyeleti ellátására.

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.