• FELHÍVÁS parlagfű elleni védekezésre

    FELHÍVÁS parlagfű elleni védekezésre   Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése ugyanis kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű...

  • Kiállítás megnyitó

    Szeretettel várjuk a vendégeinket, a kikapcsolódni vágyókat a Győry-kastélyba! A jelenlegi négy állandó kiállítás mellett időszaki tárlatokkal is várjuk a látogatóinkat! Időszaki kiállítások: „PENTELEI DERŰS CSEREPEI” címmel, Kiss-Kovács Klári fazekasművész agyagcsodáinak...

  • A Magyarországi Kovácsmíves Céhről

    A Magyarországi Kovácsmíves Céhről A Céh egy többéves folyamat eredményeként jött létre 1992-ben. A kezdetek az 1980–as évek végéig nyúlnak vissza, amikor a Szabolcs-Szatmár –Bereg m.-i Népművészeti Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetsége támogatásával országos...

2010. július 20. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

A Faluüzemeltetési Központ elmúlt egy havi programját már a környékünkön kialakult idõjárási viszonyok határozták meg. A falu elavult és évtizedek óta elhanyagolt, akár önkormányzati kezelésû, akár a Dunaújvárosi Vízi Társulat kezelésében levõ vízelvezetõ árokrendszere nem képes az ilyen rendkívüli vízmennyiség biztonságos elvezetésére.

Teljes létszámmal folyamatosan dolgoztunk a károk helyreállításán. Már-már föllélegezhettünk, hogy a kritikus utak, járdák, árkok rendben vannak, csak az átereszek és a betonozás van hátra, amikor jött a következõ esõ, és elmosott újra mindent, óriási károkat okozva önkormányzati és magántulajdonban egyaránt.Jelenleg újra mindenki a helyreállításon dolgozik. Az önkormányzat a három nagy esõzés (május 21-e, június 18-a és június 21-e) utáni helyreállításra közvetlenül kb. másfél millió forintot költött, amire vis maior pályázatot is nyújtott be, de a hamarosan elvégzendõ védekezési feladatok összköltsége jónéhány millió forintot tesz ki. Látható volt, hogy az eddig ismert problémákon túl a Zrínyi utca feletti területrõl lezúduló víz okozta a legtöbb problémát és ezért a Zrínyi utca feletti árok kialakítása, illetve a Zrínyi utca, Arany János utca és Vörösmarty utca vízelvezetõ árkainak felújítása az elsõ helyre került azonnali feladatként. Ez a három utcából álló lakónegyed megvédését fogja megoldani. Az önkormányzat a Táncsics utcában is új árok kialakítását teszi meg, amihez telekcserével szeretne területet szerezni.Anagy esõzések után látható volt, hogy a patakok karbantartása sem megoldott, ezért helyszíni szemlén a Dunaújvárosi Vízi Társulat vezetõsége a patakok teljes belterületi szakaszának tisztítását ígérte meg, ami július elején kell, hogy megtörténjen. Köszönetet mondunk azoknak a lakosoknak, akik rendben tartják ingatlanjuk környékét, tisztítják az árkokat, átereszeket, hogy az ilyen rendkívüli idõjárás is minél kevesebb kárt tudjon okozni. Ugyanakkor felszólítjuk azokat a lakosokat, akik az ingatlanjuk környéki árkokat nem karbantartva, sõt néha betemetve, óriási veszélynek teszik ki a saját és a környezõ ingatlanok tulajdonosait, hogy szíveskedjenek eleget tenni ez irányú állampolgári kötelezettségüknek. Köszönjük. Alakosság megértését kérjük, hogy a rendkívüli munkák miatt, kevesebb idõt tudunk fordítani a lakókörnyezetünk rendbetételére. Gazosak az út és járda melletti padkáink, parkjaink, és a temetõ is. Reménykedünk, hogy rövid idõn belül úgymond utolérjük magunkat és ismét a jogosan elvárt rend lesz a környezetünkben. És egy sorscsapás, amivel nekünk, a rendszeretõ perkátai polgároknak meg kell küzdenünk, az a primitív, barbár rongálás. Nincs olyan hétvége, hogy nem tördelnek össze kukákat, rugdalnak ki lebetonozott szemeteseket, döntenek föl padokat, kitörnek fiatal új ültetésû fákat, szétszórják a virágládákba ültetett virágokat, kidöntik az újszülött parkba kihelyezett emlékoszlopot, a másikról leverik a burkolatot a fölállítás után egy nappal, szétverik a buszmegállókat, lefeszegetik a hirdetõtáblákat. Mindezzel több százezer forint nagyságrendû károkat okoznak Perkáta rendszeretõ lakóinak, hisz ezek egyszer már pénzbe kerültek, és ezeket újra és újra meg kell venni, a fákat és a virágokat újra kell ültetni. Sajnos, annyit elértek vele, hogy a rongálások nyomai még egy darabig látszani fognak a faluban. Igyekszünk minél elõbb eltüntetni. Köszönjük segítségüket, megértésüket, várjuk jobbító szándékú bírálataikat, észrevételüket. A Faluüzemeltetés telefonszámai: +36 25 507 512, +36 30 708 5512 Rajcsányi László

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.