• Köznevelési Intézmények fenntartásáról tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! Csatolva megtalálható az Oktatási Hivatal által az önkormányzat részére megküldött Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr tájékoztató levele a köznevelési intézmények fűtésével kapcsolatban. Perkáta esetében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ...

 • Magyar Népmese Napja 2022.

  Ünnepeljük együtt a Magyar Népmese Napját, Murzsa Kata mesemondó, drámapedagógus közreműködésével!      

 • Idősek Világnapja 2022.

  Figyelemre méltó tárlat megnyitójának részesei lehetnek azok az érdeklődők, akik 2022. október 3-án,16 órakor ellátogatnak a Győry-kastélyba! A fotókiállítás betekintést ad a helyi nyugdíjas klubok életébe: „43 éves a Perkátai Nyugdíjas Klub” és „15 éves a Perkátai...

 • Országos Könyvtári Napok 2022.

  Nemes Nagy Ágnes költő születésének 100. évfordulója alkalmából versmondók, és fuvolaművész előadása várja a kedves közönségét! Időpont: Október 4-én, 18 óra! Közreműködő: Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely Helyszín: Győry-kastély díszterme Szervező: Perkátai...

 • Barnakőszén igényfelmérés

  A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel...

2010. szeptember 20. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

 

Testületi ülés 2010 szeptember

Testületi ülés 2010 szeptember

Beszámoló a 2010. augusztus 13-i képviselő-testületi ülésről


 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 13-i képviselő-testületi ülésén 10 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc alpolgármester, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bógó Ferenc László, Bogóné Plasek Krisztina, Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor, Mosonyi György, Szilasy László képviselőtestületi tagok) volt jelen.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává Virág Györgynét, Siba Árpádnét és Sági Józsefnét, póttagjává Hegedüs Gabriellát és Toldi Hajnal Rózát, a perkátai 002. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjává Mazán Esztert választotta.

Beszámoló a 2010. augusztus 23-ai képviselő-testületi ülésről

 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 23-ai képviselő-testületi ülésén 11 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Rajcsányi László, Horváth Judit, Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi György, Lehóczki Ádám, Bógó Ferenc László, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál, Szilasy László képviselőtestületi tagok) volt jelen.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal második napirendi pontként való felvételével.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:

NAPIREND

 • Egyszerű közzétételes közbeszerzési eljárás kiírása Perkátai Életút Projekt építési kivitelezési munkálatainak kiírásával kapcsolatos döntéshozatal
 • Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
 • Perkáta sportpályafejlesztés
 • Egyebek
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megállapította, hogy a Perkáta Nagyközség területén településközpontú sétány, díszkút létesítése, illetve köztéri játszótér és parkok felújítása tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott négy árajánlat, a Laurus-Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Pannon Park Forest Kft., a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. és a Timpanon P+P Kft. ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkáta Nagyközség területén településközpontú sétány, díszkút létesítése, illetve köztéri játszótér és parkok felújítása tárgyában, a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Laurus-Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdette ki. A képviselő-testület elfogadta a Laurus-Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25 900 000 Ft + áfa összegű árajánlatát, a vállalt jótállás 72 hónapos időtartamát és a határidő előtti előteljesítés 32 napos mértékét.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megállapította, hogy a „Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. által benyújtott árajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánította.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a „Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzése” tárgyában a szállító kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattevő 17 356 000 Ft + áfa összegű árajánlata 1 240 000 Ft-tal meghaladja az Önkormányzat költségvetési rendeletében a pályázati kiírásban szereplő eszközök beszerzésére biztosított 20 455 000 Ft összegű bruttó előirányzat mértékét, így a tervezett gazdasági esemény finanszírozására nincs meg a megfelelő fedezet.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a „Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását követően ugyanezen tárgyban új, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról döntött.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a Perkáta sportpálya egyszeri felújítására, anyagbeszerzésére (150 m3 folyami homok) és a gépbeszerzésére (fűnyíró traktor, szóró kocsi, gyepszellőztető, locsoló kocsi tömlővel, nyomásfokozó szivattyú) biztosítja a 3 498 400 Ft + áfa összegű forrást, a FÜK célfeladatok céltartalék kiadási előirányzata terhére.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 1473/2 hrsz-ú, 1000 m2 nagyságú építési telket visszavásárolja Orgoványi Viktor (szül.: Budapest 1975. 04. 25., anyja: Pásztor Gizella) és Orgoványi Blanka (szül.: Adamsky Blanka Budapest, 1981. 03. 13., anyja: Gallai Márta) 2431 Perkáta, Tanácsház u. 3. szám alatti lakosoktól bruttó 400 000 Ft összegért, melyet a feladattal nem terhelt tartalék terhére biztosít.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező 2 hrsz-ú, 109 m2 nagyságú közterület forgalomképessé nyilvánításához, majd azt követően Molnárné Vadász Ildikó (szül.: Dunaújváros, 1974. 08. 02., anyja: Szekeres Anna) 2431 Perkáta, György Gy. u. 60. szám alatti lakos számára történő értékesítéséhez.

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.