• MEGHÍVÓ

  Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendes képviselő-testületi ülésére 2022. május 25-én (szerda) 16.30 órától az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: 1. Beszámoló a Háziorvosi Szolgáltató 2021. évben végzett munkájáról 2....

 • Szakértői konferencia a Győry-kastélyban

  2022. május 18-án Perkáta adott otthont egy Konferenciának, melyen oktatási szakértők vettek részt. A Programon Kundakker Ferencné a KÖSZOE Fejér megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket és vázolta a délután folyamán megtartott előadások témáját. Az aktuális feladatokról,...

 • Aszfaltozás miatt 36 órás útlezárás lesz a Sport utca érintett szakaszán

  Tisztelt lakosok! Az aszfaltozási munkák miatt a Sport utca érintett szakaszán péntek (05.20) reggel 6 órától szombat (05.21) 18 óráig útlezárás lesz. A Dózsa György utca felőli résznél , az Alkotmány és a Baross utca felől útlezáró táblák és szalag is jelzi majd ezt. Kérjük...

 • Kamarai választás

  KAMARAI VÁLASZTÁS 2022.05.20-án.  

 • Kukák ürítése 2022. 05.19-én a Deák Ferenc utcában, az aszfaltozás ideje alatt

  Tisztelt lakosok! A Vertikál Zrt 2022. május 19-én – a településen – a kukák ürítését, a Deák Ferenc utcában kezdi. A szolgáltatóval az egyeztetés megtörtént. Kérem a Deák Ferenc utcai lakókat, hogy a kukákat legkésőbb reggel fél 7-re helyezzék ki lakóhelyük elé. Köszönettel, Oláh...

2010. október 10. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Zárda áldásJeles esemény történt szombaton délelőtt a perkátai templomban, megújult és megáldásra került a templom oldalhajójában található zárda megmaradt oltárja, amelyet Csillag Ilona Jozefa nővér mentett meg az utókornak és ajándékozott a perkátai Római Katolikus Egyházközösségnek. Fényképes beszámolónk:Zárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldásZárda áldás


Jákliné Rajcsányi Rozália
Kisboldogasszony Alapítvány Elnökének nyitóbeszéde :

A mai napi oltáráldással és szentmisével emléket állítunk az egykor falunkban és Egyházközségünkben tevékenykedő Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővéreknek, illetve hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a közülük ma itt jelen lévő Jozefa kedves nővérnek.
Röviden hadd ismertessem Önökkel az egykor a zárdában lévő, és most felújított oltár, valamint a rajta elhelyezett és a tavalyi Kisboldogasszony-napi búcsú alkalmával megáldott és most restauráltatott Szűz Mária szobor történetét.

Győry László gróf, az 1870-es években, az iskola római katolikus voltának megőrzéséért vívott küzdelmet követően, arra tett ígéretet, hogy leányiskolát épít a nőnevelés előmozdítása érdekében, irgalmas nővéreket telepít le és részükre zárdát emeltet. 1878-ra készült el a zárda, melynek középső részén egy kápolna is helyet kapott. 1878. augusztus 25-én került sor a Páli Szent Vince Rend irgalmas nővéreinek beiktatására és a zárda kápolnájának szentelésére. Még az év szeptemberében megkezdte működését az óvoda és a leányiskola, emellett a nővérek felvállalták a falu szegényeinek látogatását és segítését. Főnöknőjük, Albrecht Katalin Flóra vezetésével. A nevelésből, oktatásból kimaradók számára létrehozták a Mária-Lányok Társulatát, melynek még ma is élnek aktív tagjai.
Amikor 1882-ben a gróf meghalt, leánya Győry Teréz grófnő nemcsak az uradalom egy részét kapta örökül apjától, hanem a zárda fenntartásának feladatát is. Az 1890-es évek végén a zárda épületében megnagyobbította a kápolnát és teljes felszereléssel ellátott kórházat rendezett be a nevelőintézet helyén. Az új kápolnát 1902-ben dr. Vámosy Gyula megyéspüspök szentelte fel.
1936-ban a grófnő elhunyt. Végrendeletében a zárdát unokaöccse, Hunyady Imre gróf jóindulatába ajánlotta, aki teljes szívvel pártfogásba is vette. 1937-ben megnyittatta a szeretetházat és felújítást is végeztetett az épületen
Perkáta vallási, oktatási, egészségügyi és kulturális életében 70 éven keresztül tartó áldozatos munkájukkal meghatározó szerepet játszottak az irgalmas rend nővérei. 1948-ban az egyházi iskolák államosításáról szóló szégyenletes törvénnyel felszámolták az irgalmas nővérek zárdáját, a rendet feloszlatták. A nővéreknek el kellett hagyniuk és átadniuk az épületet a hatóságoknak. A szobrokat, képeket, szentelményeket úgymond „átmenekítették” a templomba, hogy egyházi tulajdonban maradhassanak. A zárda oltára 1950 augusztusában került át a templomba. A templom raktárában majd az oratóriumban őrizték alkatrészeit. Az oltárasztala, a szembemisézés elrendelése után a nagytemplom oltárául szolgált napjainkig.  – A mai szentmisét már egy ideiglenesen felállított oltárnál mutatja be Makó Dávid Atya, mely oltárt Pavlicsek Nándor készítette és ajánlotta fel templomunknak használatra, mindaddig, amíg az új liturgikus tér megtervezése és kivitelezése megtörténik. Köszönet neki érte!
 A jelenleg megáldott zárdai oltár teljesen eredeti állapotában került felállításra. Eredeti a rajta lévő oltárterítő, a gyertyatartók. A rajta elhelyezett Szűz Mária szobrot a sokunk által személyesen is jól ismert, Csillag Ilona Jozefa kedves nővér ajándékozta a perkátai egyházközségnek. Amikor a szobrot átadta, hogy „hazajuttassa”, elmesélte annak érdekes, már-már csodásnak tartott történetét is.  A háború idején a nővérek még többet, buzgóbban imádkoztak. Szükségük is volt a Jó Isten és a Szűz Anya segítésére, hogy mind a háború veszedelmeit, mind a vallásellenességet, üldözést túléljék. Amikor 1944-ben orosz katonák érték el a falut, vezetőjük mentelmet ígért a nővéreknek. Azonban a randalírozó katonák az éj leple alatt a zárdába is betörtek, dühödten lövöldözni kezdtek a sötétben, a nővérek épp hogy el tudtak menekülni a hátsó ajtón át. Ekkor érte a szobrot is a fejrészén ma is jól látható találat. A nővérek később a falubelieknél, álruhában bújva vészelték át a háborút. Csodával határos megmenekülésüket a Szűz Anyának tulajdonították.
 A rend feloszlatása után már csak két nővér maradt Perkátán az Egyház szolgálatában. Polgár Edita nővér 1932-1948-ig a rend tagjaként a zárdában, 1948-tól 1988-ban bekövetkezett haláláig pedig az egyházközségben szolgált. Csillag Ilona Jozefa nővér 1942-1948-ig a rend tagjaként a zárdában, 1948-1996-ig a perkátai egyházközségben hitoktatóként és kántorként működött, majd nyugalomba vonulása óta az Irgalmas Nővérek budapesti, Ménesi úti rendházának lakója.
 Az ő tiszteletükre helyeztük el a templom oldalhajójában a zárda eredeti állapotában megmaradt oltárát, és restauráltattuk a háború viszontagságait megjárt Mária szobrot, ami az oltárszekrény éke volt. A szobor restaurálása során megtartották a fejrészét ért golyótalálatok nyomait, melyek az oltár hátlapján is látszanak.
Megáldását követően, a templom díszéül is szolgálva, emlékeztessen minket ez az oltár a nővérek több évtizedes áldozatos munkájára.

Örök hála és köszönet mindezekért Jozefa nővérnek. Örömmel tölt el minket, hogy itt lehet ma közöttünk. Kívánjuk neki, hogy még sokáig tevékenykedjen Isten áldásával!SZ.M.

perkata.hu

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.