• Álláshirdetés

  Perkátai Általános Művelődési Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Perkátai Szivárvány Óvoda óvodai dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022.08.23-2022.12.31....

 • Álláshirdetés

  Perkátai Általános Művelődési Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Perkátai Általános Művelődési Központ óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott...

 • Orgoványi Viktor a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft új igazgatója

  Tisztelt lakosság! 2022. augusztus 1-től Orgoványi Viktor személyében új vezetője van a Perkátai Kínai Központ Nonprofit KFT-nek. A korábbi vezető Nedves Éva családi okok miatt máshol folytatja pályafutását. Évinek nagyon köszönöm az eddigi munkáját, minden jót kívánok az új kezdéshez!...

 • Áramszünet értesítő

  Áramszünet értesítő   Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. augusztus 16-án és 17-én  8:00 – 16:00 óráig  Perkáta területén tervezett áramszünet lesz. A meghirdetett áramszünet oka: új fogyasztási hely villamosenergia ellátása miatt hálózat bővítés   Érintett...

2010. október 2. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás
Régi fénykép a kastélyról

Régi fénykép a kastélyról

A dunaújvárosi Őszi Fesztivál nyitó rendezvényeként a mai napon nyílt meg a Perkáta grófjai – a Győry család című kiállítás, amely az 1974-ben Perkátáról a dunaújvárosi múzeumba került közel 220 kötetes grófi könyvtárból származó gyűjtemény 2008 óta tartó restaurálás utáni anyagát mutatta be, ahogy erről beszámolt Matussné Dr. Lendvai Márta a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Dunaújvárosi Intercisa múzeumegység igazgatója. A kiállítást Somogyi Balázs Perkáta Nagyközség polgármestere nyitotta meg, amely kiállítást Perkáta Nagyközség Önkormányzata is támogatott, és a kiállítás anyagát képező tablók az időszaki kiállítás zárása után Perkátán lesznek kiállítva.

Közöljük Somogyi Balázs megnyitó beszédét:

2010. október 1-je 15 óra
Dunaújváros Intercisa Múzeum Győry-kiállítás

Tisztelettel köszöntöm Önöket Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében a Perkátát közel két évszázadon át segítő, építő, birtokló Győry-családhoz kapcsolódó kiállításon.
Először is megköszönöm a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Dunaújvárosi Intercisa Múzeum vezetőjének Matussné Dr. Lendvai Mártának, aki közel fél éve keresett meg engem, és tájékoztatott, hogy a Múzeum Perkáta történetéhez szorosan kapcsolódó kiállítást szervez. Rajta keresztül köszönöm a múzeum munkatársainak, kutatóinak, az anyaintézmény Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójának, Dr. Demeter Zsófiának, hogy ezt a Perkáta számára jelentős kiállítást megvalósították. Egyben köszönöm a fenntartóknak, Fejér Megye Közgyűlésének, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy támogatták a kiállítást létrejöttét és a hozzá kapcsolódó kiadványok megjelenését.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A perkátaiak számára a Győry-család munkássága, ahogy az elmúlt századokban, úgy a mai napon is meghatározó. Az egész község élete tőlük függött, mindennapjainkra, Perkáta épített múltjára, de még a település elhelyezkedésére is hatással voltak. Perkáta legfontosabb műemlékei: a Győry-család kastélya és a közelében található templom, megjelölték az utcák elhelyezkedését, az faluközpontban található épületekkel, a volt uradalmi magtárral és istállóval uralják Perkáta terét. De emellett természetesen legfontosabb épített örökségünk is.
A mai kiállítás a Győry család elsősorban 3 személyről szól, de hozzánk perkátaiakhoz gr. Győry Teréz áll legközelebb, egyrészt időben, hiszen majd a II. világháborúig élt, másrészt a perkátai hagyományokban. Még néhányan élnek azok közül, akik a grófoknál szolgáltak, vagy a családjuk a grófoknál szolgált. Ők a mai napig megemlékeznek erről, többek, akik már máshol laknak, szívesen látogatnak vissza a Győry-családdal kapcsolatos rendezvényekre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai kiállítást nem mi perkátaiak szerveztük, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a szomszédos nagyvárosban, az országban, a megyében dolgozó történelemmel, örökségünkkel foglalkozó szakemberek fontosnak ítélték meg, hogy a Győry-családról kiállításban emlékezzenek meg.
A mai kiállítást nem mi perkátaiak szerveztük, de szervesen illeszkedik abba a gondolatsorba, amit Perkátán elkezdtünk az elmúlt években a helyi történetünk, a múltunk megismerése és áthagyományozása érdekében. Természetesen minden alkalommal a Győry-család hagyományaihoz kapcsolódunk.
2000-ben a Millenniumra újult meg XVIII. század végén épített és múlt század elején bővített templom kertje. Ma már ez Perkáta legszebb tere, a magyar történelemhez és kultúrához kapcsolódó életfával, és a tavaly felújított országos műemléki státuszú 1843-ban állított Szentháromság szoborral.
2008-ra újult meg a Győry Teréz faluját, plébánosként legtovább szolgáló Galgóczy Ferencről elnevezett temetőkápolna, amely az egyházmegye, az egyházközség, civil szervezetek és magánszemélyek adományából újult meg. A munkákat, Rajcsányi László perkátai képviselő Úr fogta össze közel 5 éven át, köszönjük neki.

A harangtorony felújítás 2008 márciusában

A harangtorony felújítás 2008 márciusában

Szintén 2008-ban újult meg az a harangtorony, amelynek fotóját a kiállításhoz kapcsolódó kiadványban is láthatják. A harangtoronyhoz kötődő legendát, történetet minden perkátai ismeri. A kiegyezés utáni katolikus mozgalmakban aktívan résztvevő Győry Teréz és más világi katolikus vallású főméltóságok  ötlete volt, hogy a gyarapodó főváros belsejében szükség lenne még missziós templom építésére, és ennek ügyében indult meg Perkátáról Budapestre, amikor is a megbokrosodott lovakkal féktelenül megindult hintó csodálatos módon való megmenekülésének helyére állított emléket a grófnő. Az akkori Selymespusztán állított emlékhelyen Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső július hétvégén a második világháborúig minden évben volt szentmise, és 2008-tól újra egyházi ünnep van itt. Az ott élőknek fontos volt a harangláb felújítása, mivel nekik még élőbb volt Győry Teréz hagyománya. A 2008-as felújítás óta, mely Ujfalusi Pál szintén perkátai képviselőhöz fűződik, aki gondozza a harangtorony környékét és szervezi minden évben az ünnepséget, újra régi fényét mutatja helyi műemlékünk, sőt a hajdani Selymespusztának állít emléket az utcai buszmegálló is.

A harangtorony napjainkban

A harangtorony napjainkban

Engedjenek meg egy kitérőt, a grófnő előbb említett budapesti utazására, amelynek eredményét is láthatjuk, közel 3 évtizedes szorgos munka eredménye, a mai VIII. kerületben, hivatalosan a Mária utcába bejegyzett, de a Lőrinc pap térre nyíló templom, amely a magyarországi jezsuiták központja, a pesti Jézus Szíve Templom, amely egyházközösséggel is van kapcsolatunk, a templom 2009-es százéves évfordulójára meghívást kaptunk, hiszen a téren szoborral is megtisztelt Zichy Nándor mellett Győry Teréz tett a legtöbbet azért a templomért.
Az előbb említett XIX. század végi Győry Terézhez is kapcsolódó katolikus mozgalmak hatása a mai nap is érezhető Perkátán a faluban vagy határában megtalálható keresztek létében. Szinte minden kereszt a Győry Teréz élete alatt állíttatott, és többnek a felújítása nemrég történt meg. Természetesen több már nincs a helyén, de lelkes helytörténészek Szabó Lajos, Nagy József és az Osliban szolgáló perkátai származású plébános Bálizs Péter atya vezetésével felkutatják a keresztek és egyéb egyházi emlékeket. Ennek keretében újult meg több kereszt is, a szőlőhegyi gazdák által felújított XIX. századi kereszt és harangláb, került be a templomkertbe az Árpád-kori perkátai templom maradványoszlopa, vagy újult meg idén nyáron a kisperkátai kereszt.
Szót kell még ejtenünk Győry Teréz kapcsán Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjéről, akiket a Győryek telepítettek le Perkátán, adtak nekik birtokot és építettek nekik zárdát. A zárda a mai napig létezik, óvoda és szociális intézmény működik benne, pont az a két segítő tevékenység, amely szolgálatot a nővérek tettek közel 120 éven keresztül Perkátán. Az 1878-ban letelepített rend és alapított zárda oktatási feladatokat látott el Perkátán, óvodai nevelés mellett a lányiskolát is fenntartották. A rendek negyvenes évi feloszlatásáig hivatalosan szolgálták Perkátát, de az utolsó még élő perkátai nővér, Jozefa nővér a kilencvenes évekig Perkátán élt, és csak akkor vonult be a Ménesi úti központba. A rendnek mai napig élő a kapcsolata Perkátával, ennek bizonyítéka, hogy jövő hét szombatján ünnepélyes szentmisével kerül újra megáldásra és a templomban elhelyezésre az eddig több darabban levő zárdai oltár. A zárda oltárának hátfala a templom oratóriumában volt eddig, az oltár rész szolgál jelenleg a templom szembemiséző oltáraként, az oltár Mária-szobrát pedig tavaly adták vissza a nővérek, akik a Ménesi úti rendházban őrizték. Ebben a munkában is köszönjük a megyei múzeum munkatársainak munkáját, akik a restaurálásban segítettek.
Látható, hogy Győry Terézen keresztül a Győryek milyen hatással voltak Perkátára, a perkátaiak életére, és látható, hogy milyen jelentőségű Perkátának ez a ma, Lisieux-i Szent Teréz napján megnyíló kiállítás.
Köszönjük Perkáta nevében!
perkata.hu

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.