• Emlékeztető az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

    Tisztelt Ingatlantulajdonosok, használók! Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „A köztisztaságról és környezetvédelemről” szóló 8/2016. (III. 24.) rendelet 4 §-a szerint, az ingatlan használója köteles gondoskodni: -          a ház vagy...

 • Köszönet véradásért

  Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 2021. július 15-én részt vettek a perkátai véradáson. A nyári meleg ellenére is, nagyon szépen teljesített Perkáta ismét! 46 fő jelentkezett véradásra, 41 fő tudott vért adni és 2 fő előszöri véradó is megjelent. Köszönöm, hogy ilyen...

 • Műsorváltozás az Agárdi Popstrand rendezvénysorozatában

  Az Agárdi Popstrand főrendezője az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatot: A hétvégére hidegfront, kiadós esőzés és zivatar várható, ami elsősorban a Közönség biztonságát, valamint a Popstrandon elvárt és megszokott, ideális szórakozási feltételeket veszélyeztetik,...

 • Biológiailag lebomló zsák igénylése – Komposztálható hulladék gyűjtése

  Többen keresték fel az Önkormányzatot a júniusi zöldhulladék gyűjtés időpontja előtt, hogy a Vertikál által jóváhagyott formában, biológiailag lebomló zsák beszerzési lehetőségéről érdeklődjenek. Ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatával...

 • Pályázatot nyert Perkáta

  A Perkátai Hírekben már beszámoltunk arról milyen pályázatokat nyújtott be Perkáta az idei évben. Nagy örömünkre ezen a héten megkaptuk a támogatói okiratot a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése címszó alatt beküldött...

2011. április 14. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2011. március 22-i képviselő-testületi ülésről

•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az „Informatikai infrastruktúra fejlesztés Perkáta-Nagykarácsony” tárgyában lefolytatott, a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok elbírálására és az eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozóan a Bíráló Bizottság által kialakított javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület  – a Bíráló Bizottság által benyújtott szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltak alapján – megállapította, hogy az  ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) által benyújtott ajánlat mindkét részajánlattételi kör vonatkozásában megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az ajánlat érvényes, az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn. A Képviselő-testület megállapította, hogy a Vercomp Informatikai Kft. (9023 Győr, Corvin u. 38.) és az Info-Rex 3G Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. (9028 Győr, Benczúr u. 3.) ajánlata a Kbt. 88.§. (1) bekezdése f.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2.) A Képviselő-testület az eljárás eredményéről készült külön minta szerinti összegezést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta és felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. §-a szerinti eljárást követően a Kbt. 91. § (1) bekezdése alapján az eljárás nyertesének az ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) hirdesse ki, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. § (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A képviselő-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy az összegezést az ajánlattevők részére megküldje, figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményének kihirdetése az összegezés megküldésével történik.
3.) A Képviselő-testület elrendelte az eljárás dokumentumainak utóellenőrzésre történő benyújtását a pályázati támogatás felhasználásával összefüggésben a közreműködő szervezet részére, az eljárás megindításakor hatályos 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  39. §-ának (2) bekezdése alapján.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben közzétegye a jelen határozat szerinti tartalommal.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a „Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Helyzetelemzése és Intézkedési Terve” című dokumentációt az előterjesztés szerint.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Pegáz Kft. által a 667/1 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó, a kőkerítésen túli 51 m2-es területre, valamint az Óvoda telekhatára és a fenti ingatlan Óvoda felőli fix kerítése közötti területre vonatkozó telekcserét elutasítja.

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.