• Emlékeztető az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

    Tisztelt Ingatlantulajdonosok, használók! Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „A köztisztaságról és környezetvédelemről” szóló 8/2016. (III. 24.) rendelet 4 §-a szerint, az ingatlan használója köteles gondoskodni: -          a ház vagy...

 • Köszönet véradásért

  Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 2021. július 15-én részt vettek a perkátai véradáson. A nyári meleg ellenére is, nagyon szépen teljesített Perkáta ismét! 46 fő jelentkezett véradásra, 41 fő tudott vért adni és 2 fő előszöri véradó is megjelent. Köszönöm, hogy ilyen...

 • Műsorváltozás az Agárdi Popstrand rendezvénysorozatában

  Az Agárdi Popstrand főrendezője az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatot: A hétvégére hidegfront, kiadós esőzés és zivatar várható, ami elsősorban a Közönség biztonságát, valamint a Popstrandon elvárt és megszokott, ideális szórakozási feltételeket veszélyeztetik,...

 • Biológiailag lebomló zsák igénylése – Komposztálható hulladék gyűjtése

  Többen keresték fel az Önkormányzatot a júniusi zöldhulladék gyűjtés időpontja előtt, hogy a Vertikál által jóváhagyott formában, biológiailag lebomló zsák beszerzési lehetőségéről érdeklődjenek. Ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatával...

 • Pályázatot nyert Perkáta

  A Perkátai Hírekben már beszámoltunk arról milyen pályázatokat nyújtott be Perkáta az idei évben. Nagy örömünkre ezen a héten megkaptuk a támogatói okiratot a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése címszó alatt beküldött...

2011. április 14. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Beszámoló a 2011. március 30-i képviselő-testületi ülésről

•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete elfogadta „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.) számú rendelet” módosítását.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 4.) számú rendelet” módosítását.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 közötti időszakára szóló gazdasági programjának elfogadására irányuló előterjesztés harmadik oldalán lévő második bekezdésében szereplő „élhető, lakható” kifejezést „élhetőbb, lakhatóbb” kifejezésre módosította.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 közötti időszakára szóló gazdasági programjának elfogadására irányuló előterjesztést, valamint a határozat mellékletét képező gazdasági programot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági programban foglalt célkitűzésekkel és elvekkel egyetért, a programot elfogadja, annak végrehajtását támogatja, s egyben felkéri Somogyi Balázs polgármestert, hogy a programban rögzített határidők és ellenőrzési pontok szerinti tartalom kidolgozását követően a program megvalósítása érdekében, hatáskörében a szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket és döntéseket, a felelős személyek és bizottságok bevonása mellett hozza meg, azokról évente számoljon be.
2.) A képviselő-testület felkéri állandó bizottságait, hivatalát, intézményeit és partnereit, hogy 2011. december 31-ig a 2011. évi költségvetés és a gazdasági program bázisán felül vizsgálják felül és dolgozzák ki Perkáta integrált ágazati programjait, koncepcióit. Ezeknek a programoknak a kidolgozásában együtt kell működni a partnereinkkel. A programban támaszkodni kell az eddig elért eredményekre, illetve az eddig kidolgozott dokumentumokra.

•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormákat az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése:

2011. január

2011. április

2011. szeptember

Szociális intézmény:

- idősek napközi otthona

reggeli, uzsonna

ebéd


Oktatási intézmény:

- óvodai ellátás

tízórai, ebéd, uzsonna


- iskola napközi otthon

tízórai, ebéd, uzsonna


- iskola menza

ebéd


- felnőtt étkeztetés

ebéd232

279
316384254322235

285
322392259328237

288
325395262332

•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007.(III. 30.) számú rendelet” módosítását.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melynek 7 485 842 Ft összegű önrészét, a pályázati előfinanszírozásra fordított függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési célú kötvényforrásból biztosítja.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 3/2011. (II. 17.) számú költségvetési rendelet tervezetéhez benyújtott előterjesztésnek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy 2011. évben a „256 Különféle dologi kiadások” előirányzat terhére 2 813 000 Ft-ot Virtusvetélkedő és Lovasnap megrendezésére, a „38115 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek” előirányzatából 2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület támogatására, tehát mindösszesen 5 313 000 Ft-ot sportcélú támogatásra fordít. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melynek 1 294 006 Ft összegű önrészét, a pályázati előfinanszírozásra fordított függő kiadásokból visszatérülő, fejlesztési célú kötvényforrásból biztosítja.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a PORR Építési Kft. által a 62. számú főút fejlesztése M8 (új Duna –híd) Székesfehérvár között, Perkáta elkerülő szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése projekt megvalósítása érdekében az ideiglenes forgalmi rend megváltoztatásához a közútkezelői hozzájárulást megadta. A tervezett ideiglenes forgalmi rend az alábbiak szerint változik:
A József Attila utca kivitelezéssel érintett szakaszát lezárják az áthaladó forgalom elől. A Perkáta Major megközelítését ideiglenesen a 62. számú főúton és a Perkáta 0326. hrsz-ú úton biztosítják.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az építésügyi hatósági feladatok ellátására vonatkozó társulás felmondásával egyetértett. Támogatta, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője fogja a továbbiakban az építésügyi hatósági feladatokat ellátni. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Társulás 2011. március 31-i hatállyal közös megegyezéssel kerüljön felmondásra. A Képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a változtatással kapcsolatos tapasztalatokról 2011. év végéig számoljon be.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Duna-menti Szent Orbán Borrend Orbán-napi rendezvényét 150 000 Ft-tal támogatta a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátai Római Katolikus Egyházközség 2011. évi közösségi programjait 150 000 Ft-tal támogatta a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Rozmaring népdalkörének ruháira, számlával igazolt működési, utazási költségeire 100 000 Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Faragó Anita 2431 Perkáta, Lenin u. 28. szám alatti lakos görkorcsolya világversenyen történő részvételét 40 000 Ft-tal támogatta a 2011. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére.
•    Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Tóth Ferencné tulajdonában lévő Perkáta, Baross G. u. 65. szám alatti ingatlanból járda és út kialakítása  céljából egy 7 m széles sáv megvásárlására bruttó 100 Ft/m2 vételárat ajánl fel.

kategóriák: Ajánló, Beszámoló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.