• Köznevelési Intézmények fenntartásáról tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! Csatolva megtalálható az Oktatási Hivatal által az önkormányzat részére megküldött Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr tájékoztató levele a köznevelési intézmények fűtésével kapcsolatban. Perkáta esetében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ...

 • Magyar Népmese Napja 2022.

  Ünnepeljük együtt a Magyar Népmese Napját, Murzsa Kata mesemondó, drámapedagógus közreműködésével!      

 • Idősek Világnapja 2022.

  Figyelemre méltó tárlat megnyitójának részesei lehetnek azok az érdeklődők, akik 2022. október 3-án,16 órakor ellátogatnak a Győry-kastélyba! A fotókiállítás betekintést ad a helyi nyugdíjas klubok életébe: „43 éves a Perkátai Nyugdíjas Klub” és „15 éves a Perkátai...

 • Országos Könyvtári Napok 2022.

  Nemes Nagy Ágnes költő születésének 100. évfordulója alkalmából versmondók, és fuvolaművész előadása várja a kedves közönségét! Időpont: Október 4-én, 18 óra! Közreműködő: Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely Helyszín: Győry-kastély díszterme Szervező: Perkátai...

 • Barnakőszén igényfelmérés

  A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel...

2011. június 17. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Saint-Maximin új múzeuma

Francia testvértelepülésünk Saint-Maximin város meghívására 4 fős
perkátai delegáció érkezett kis Franciaországba, testvértelepülésünk 
új múzeumának avatására, illetve a múzeum bejáratát képező impozáns 
kiállítóterem átadására. A delegáció tagjai voltak Ébl István és Ébl 
Istvánné a kapcsolat magyar alapítói, Somogyi Balázs polgármester, 
Somogyiné Potsubay Zsófi (saját költségén).
A rendezvényen az a megtiszteltetés érte Perkátát, hogy a megnyitón 
köszöntő beszédet mondhattam Perkáta nevében. Ez azért is óriási 
gesztus francia barátaink részéről, mivel a megnyitón részt vett és 
beszédet mondott Franciaország Köztársasági elnökének megbízottja, 
Michel Louis BONTE prefektus Úr, Beatrice LEJEUNE, Pikárdia Régió 
Tanácsának alelnöke, Yves ROME, Oise Megye Tanácsának elnöke, Serge 
MACUDZINSKI, Saint-Maximin polgármester, kistérségi elnök, Perkáta
díszpolgára és Marcel SAINT-POL, a múzeum igazgatója. A beszédet 
franciául, testvértelepülésünk polgármesteránek Magyarországon élő 
fia, Pierre MACUDZINSKI jóvoltából mondhattam el. Ezt a beszédet 
mellékelem, illetve hamarosan részletes beszámolót is teszek a francia 
útról, egyben gratulálunk ezúton is Saint-Maximin városának és 
polgárainak a kiemelkedő eredményhez.

Itt olvashatják a Polgármester Úr nyitóbeszédét:


Galerie du Front de Taille
Saint-Maximin 2011. június 8-a
Tisztelt Michel Louis Bonte Prefektus Úr!
Tisztelt Beatrice Lejeune Alelnök Asszony, Pikárdia Régió Tanácsának alelnöke!
Tisztelt Yves Rome Úr, Oise Megye Tanácsának elnöke!
Tisztelt Serge Macudzinski Úr! Saint-Maximin polgármestere, Pierre Sud Oise Kistérség
elnöke, Perkáta díszpolgára!
Tisztelt Marcel Saint Pol Úr! Sud de l’Oise-i Kő Múzeum elnöke!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves francia barátaim!
Engedjék meg, hogy francia nyelvtudás híján, tört francia nyelven köszöntsem Önöket
néhány mondatban a Saint-Maximin-i galéria első ütemének átadásakor!
Köszöntöm Önöket, Saint-Maximin magyar testvérvárosa, Perkáta polgármestereként, a
Pierre Sud Oise kistérség partnerének, a magyarországi adonyi kistérség elnökeként, és
az ezer éves Fejér megye Közgyűlésének Fejlesztési Bizottsági elnökeként, de főleg
magyarországi barátként!
Mi perkátaiak nagyon büszkék vagyunk francia testvértelepülésünkre, Saint-Maximin-ra,
amely Picardie régió és Oise megye egyik fontos települése, és amely szinte minden
látogatásunkra – amely szinte évenként történik – megújul. Teszi ezt most is, egy több
éves előkészítő munka után, hogy a Galéria első üteme átadásra kerülhet. Nagyon fontos
hagyományokkal bír Saint-Maximin és környéke, hisz a környék és az Önök csodálatos
fővárosa, Párizs is ezekből, az itt bányászott kövekből épült. Ahogy az európai kultúra,
úgy mind a francia, mind a magyar kultúra megemlékezik azokról, akik értéket hoztak
létre, azaz építettek. Akár valós személyek, királyok, építészek, kőművesek, akár kitalált
vagy mondai személyek. Minden kor büszke lehet, azokra a személyekre, akik építettek,
akik a jövő számára tettek valami kézzelfoghatót, akik azt akarták, hogy a következő
nemzedékek emlékezzenek az ősökre. Büszkék lehetnek hagyományaikra, őseikre, akik az
építés tudományát is művelték, és arra is, hogy nem feledve a múltjukat, emléket állítanak
itt és most, 2011. június 8-én, Saint-Maximin-ban a múlt és a jelen munkájának
munkásainak, azzal, hogy jövőnek építenek.
Engedjék meg, hogy gratuláljak Marcel Saint Pol Úrnak, a Kő Múzeum elnökének, a
Saint-Maximin-i polgármesternek, Serge Macudzinskinak, rajta keresztül minden Saint-
Maximin-i és Pierre Sud Oise-i kistérségi polgárnak, minden támogatónak, a Pikárdia
régiónak és Oise megyének az elért eredményhez és a galéria megnyitásához.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Galerie du Front de TailleSaint-Maximin 2011. június 8-aTisztelt Michel Louis Bonte Prefektus Úr!Tisztelt Beatrice Lejeune Alelnök Asszony, Pikárdia Régió Tanácsának alelnöke!Tisztelt Yves Rome Úr, Oise Megye Tanácsának elnöke!Tisztelt Serge Macudzinski Úr! Saint-Maximin polgármestere, Pierre Sud Oise Kistérségelnöke, Perkáta díszpolgára!Tisztelt Marcel Saint Pol Úr! Sud de l’Oise-i Kő Múzeum elnöke!Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves francia barátaim!Engedjék meg, hogy francia nyelvtudás híján, tört francia nyelven köszöntsem Önöketnéhány mondatban a Saint-Maximin-i galéria első ütemének átadásakor!Köszöntöm Önöket, Saint-Maximin magyar testvérvárosa, Perkáta polgármestereként, aPierre Sud Oise kistérség partnerének, a magyarországi adonyi kistérség elnökeként, ésaz ezer éves Fejér megye Közgyűlésének Fejlesztési Bizottsági elnökeként, de főlegmagyarországi barátként!Mi perkátaiak nagyon büszkék vagyunk francia testvértelepülésünkre, Saint-Maximin-ra,amely Picardie régió és Oise megye egyik fontos települése, és amely szinte mindenlátogatásunkra – amely szinte évenként történik – megújul. Teszi ezt most is, egy többéves előkészítő munka után, hogy a Galéria első üteme átadásra kerülhet. Nagyon fontoshagyományokkal bír Saint-Maximin és környéke, hisz a környék és az Önök csodálatosfővárosa, Párizs is ezekből, az itt bányászott kövekből épült. Ahogy az európai kultúra,úgy mind a francia, mind a magyar kultúra megemlékezik azokról, akik értéket hoztaklétre, azaz építettek. Akár valós személyek, királyok, építészek, kőművesek, akár kitaláltvagy mondai személyek. Minden kor büszke lehet, azokra a személyekre, akik építettek,akik a jövő számára tettek valami kézzelfoghatót, akik azt akarták, hogy a következőnemzedékek emlékezzenek az ősökre. Büszkék lehetnek hagyományaikra, őseikre, akik azépítés tudományát is művelték, és arra is, hogy nem feledve a múltjukat, emléket állítanakitt és most, 2011. június 8-én, Saint-Maximin-ban a múlt és a jelen munkájánakmunkásainak, azzal, hogy jövőnek építenek.Engedjék meg, hogy gratuláljak Marcel Saint Pol Úrnak, a Kő Múzeum elnökének, aSaint-Maximin-i polgármesternek, Serge Macudzinskinak, rajta keresztül minden Saint-Maximin-i és Pierre Sud Oise-i kistérségi polgárnak, minden támogatónak, a Pikárdiarégiónak és Oise megyének az elért eredményhez és a galéria megnyitásához.Köszönöm, hogy meghallgattak!


Somogyi Balázs

kategóriák: Ajánló

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu












  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.