• Köznevelési Intézmények fenntartásáról tájékoztató

  Tisztelt Lakosság! Csatolva megtalálható az Oktatási Hivatal által az önkormányzat részére megküldött Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr tájékoztató levele a köznevelési intézmények fűtésével kapcsolatban. Perkáta esetében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ...

 • Magyar Népmese Napja 2022.

  Ünnepeljük együtt a Magyar Népmese Napját, Murzsa Kata mesemondó, drámapedagógus közreműködésével!      

 • Idősek Világnapja 2022.

  Figyelemre méltó tárlat megnyitójának részesei lehetnek azok az érdeklődők, akik 2022. október 3-án,16 órakor ellátogatnak a Győry-kastélyba! A fotókiállítás betekintést ad a helyi nyugdíjas klubok életébe: „43 éves a Perkátai Nyugdíjas Klub” és „15 éves a Perkátai...

 • Országos Könyvtári Napok 2022.

  Nemes Nagy Ágnes költő születésének 100. évfordulója alkalmából versmondók, és fuvolaművész előadása várja a kedves közönségét! Időpont: Október 4-én, 18 óra! Közreműködő: Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely Helyszín: Győry-kastély díszterme Szervező: Perkátai...

 • Barnakőszén igényfelmérés

  A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel...

2021. június 14. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

A Magyarországi Kovácsmíves Céhről

A Céh egy többéves folyamat eredményeként jött létre 1992-ben. A kezdetek az 1980–as évek végéig nyúlnak vissza, amikor a Szabolcs-Szatmár –Bereg m.-i Népművészeti Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetsége támogatásával országos kovács táborokat szervezett Tokajban és Nyíregyházán. Az ország minden részéből összegyűlt kovácsok a harmadik ilyen találkozáson, 1989-ben határozták el, hogy a művészi kézművességgel foglalkozó kovácsok összefogására országos szervezetet hoznak létre. Az 1990-ben megtartott alakuló gyűlés után 1992–ben vált a szervezet hivatalosan bejegyzett egyesületté. Az alapító tagok 16-an voltak, azóta a taglétszám 42-re nőtt. Ahogyan az alapításkor is, jelenleg is, a tagság az ország legkülönbözőbb területeinek képviselőiből áll, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Csongrád, Békés, Nógrád, Borsod, Pest, Fejér, Veszprém, Baranya, Zala, Somogy megyékből, és Budapestről vannak tagjaink. A tagok nagy része népi iparművész, népművészet ifjú mestere, népművészet mestere címmel rendelkezik, többen tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
A Céh megalakításakor, és azóta is a legfontosabb célunk ennek a sok évtized óta „kihalónak” minősített mesterségnek az életben tartása volt, és annak a bebizonyítása, hogy a művészi kézműves kovácsolásnak van helye, szerepe mai életünkben, sőt a jövőben is lesz.
Önteltség nélkül állíthatjuk, hogy ennek a célnak az elérésére nagyon sok mindent megtettünk, 30 éves tevékenységünk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma beszélhetünk magyar „kovácstársadalomról”, élénk szakmai életről. Országos és nemzetközi kovácstalálkozók, mesterkurzusok, konferenciák, táborok, előadások, mesterség bemutatók, előadások, kiállítások, pályázatok önálló és együttműködő szervezői voltunk és vagyunk.
Hogy csak egyet emeljünk ki a legfontosabbak közül: A már 20 alkalommal megrendezett Vései Országos Kovácstalálkozót Vése Község Önkormányzatával együttműködve rendezzük minden évben. Ez a rendezvény Vését, ezt az alig 900 lelket számláló kis somogyi falut a hazai kovács közélet első számú helyszínévé tette. A nyilvános kovácsverseny, a kiállítások, bemutatók sok ezer látogatót vonzanak az egész országból. A kovácstalálkozóhoz idén már harmadik alkalommal kovácsművészeti alkotótábor, és negyedik alkalommal országos fémműves pályázat is kapcsolódik. A nemzetközi találkozók, és az országos pályázatok lebonyolításában szorosan együtt működünk a NESZ-szel, és a Hagyományok Házával. Rajtuk kívül még számos intézménnyel tartunk fenn szakmai kapcsolatot, mint például az Iparművészeti Múzeum, az Öntödei Múzeum, Kohászati Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Építőművészek Szövetsége, Képzőművészeti Egyetem, IPOSZ, Kézműves Kamara.
Alakulásunk óta nem múlt el év, hogy legalább két –három jelentős szakmai eseményt ne rendeztünk volna, de ezek mellett résztvevőkként mi is megjelenünk más szervezetek rendezvényein. Ezek közül említésre méltó a Diósgyőrben, a Fazola Napok keretében, a Miskolci Egyetem és a Kohászati múzeum által tizenhárom alkalommal megrendezett kovács verseny és kiállítás, ahol minden alkalommal társrendezők voltunk.
A rendezvényeinket kísérő alkalmi kiállításokon kívül két alkalommal rendeztünk nagy jelentőségű, hosszabb ideig nyitva tartó kovácsművészeti kiállítást, 2007-ben az Építőművészek Szövetsége székházában, 2008-ban a szentendrei Művészet Malomban. Kapcsolatban állunk Európában, Kanadában és az USA-ban működő kovács szervezetekkel. Kiemelkedő fontosságúak Ausztriai kapcsolataink, ahol állandó résztvevői vagyunk az Ybbsitz-ben évente megrendezett Európai Kovács Fesztiválnak. Az Ausztriai Műemlékvédelmi Hivatal Mauerbach-i Továbbképző Központjában 2005- 2006 között három ízben tartottunk bentlakásos egy hónapos továbbképző kurzusokat. 2014-ben és 2016-ban Mauerbach–ban, az intézet támogatásával ismeretterjesztő és szakmai oktató filmeket készítettünk a kovács tűzi hegesztésről. A Nemzeti Szakképzési Intézet felkérésére 2006-ban, a díszműkovács szakma OKJ-be történő felvételekor részt vettünk a szakma meghatározásában, leírásában. Az Iparkamara felkérésére kidolgoztuk a díszműkovács szakma tan- és vizsgaanyagát alap, és mestervizsga szinten. Az utánpótlás nevelés érdekében évtizedek óta tartunk szaktáborokat különböző helyszíneken, 2018 óta saját balinkai műhelyünkben. A mesterség megismertetését oktató videók, és ismeretterjesztő filmek készítésével és terjesztésével is segítjük. 2019-ben kezdtük el a kovácsszakmát az alapoktól a mesterszintig oktató videó sorozat készítését, aminek eddig az első három darabját, az alapműveleteket, a legegyszerűbb műveleti sorrendeket, és a kovács tűzifogó készítését bemutató részeket forgattuk le. Ezek az oktató videók nagyon nagy segítséget nyújthatnak azoknak, akik önképző módon próbálkoznak a szakmai ismeretek elsajátításával.

A Céh egész eddigi 30 éves működése során három célt igyekezett szolgálni: 1. Összefogni a szakma igényes művelőit, segíteni őket fejlődésükben, szaktudásuk bővítésében. 2. Népszerűsíteni a kovácsmesterséget, megismertetni a kortárs kovácsművészet eredményeit minél szélesebb körben. 3. Biztosítani a mesterség utánpótlását. Mindhárom területen értünk el sikereket, de megéltünk számos kudarcot is, ezek közül legsúlyosabbat az utánpótlás biztosításában. Tehetetlenül kellett megtapasztalnunk a szakma iskolai oktatásának megszűnését. Egyetlen lehetőségként a szakmai tudás továbbadására tanfolyamok, szaktáborok szervezésével igyekeztünk a kovácsmesterség végleges kihalását meggátolni. Ezeknek a szaktáboroknak a sikerét, a résztvevők rendkívüli lelkesedését, erőfeszítéseit látva a ránk váró legfontosabb feladatnak azt tartjuk, hogy utánpótlás nevelési tevékenységünket erősítsük, fejlesszük. A balinkai oktató műhelyünket bővítjük, alkalmassá tesszük hosszabb időtartamú, bentlakásos tanfolyamok tartására. Az eddigi, főleg kezdőknek szóló táboraink visszatérő részvevői számára, egymásra épülő tematikával, a folyamatos előrelépést biztosító tanfolyamokat indítunk. Folytatjuk a megkezdett oktató videó sorozatot, egészen a teljes szakmai tudásanyag feldolgozásáig.
A végső cél az lenne, hogy ne csak bizonytalanul induló felnőttképzési tanfolyamokon lehessen Magyarországon kovács szakképesítést szerezni, de ez messze túlmutat egy egyesület lehetőségein. A lehetőségeinkhez képest tovább dolgozunk a kovácsmesterség életben tartásáért, bízunk benne, hogy legalább még újabb 30 évig.

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.