• Elmarad az augusztus 20-i rendezvény

  Tisztelt perkátaiak, kedves lakosság. A falu vezetése számára különösen fontos az emberi életek és értékek megőrzése, így sajnálatos módon az augusztus 20-ra meghirdetett rendezvény az időjárás előrejelzések, a várható nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék és az erős...

 • Fogászati rendelés szünetel

  Értesítem a Tisztelt Pácienseimet, hogy a fogorvosi ellátás 2022 augusztus 19-től 26-ig szabadság miatt szünetel. Sürgős esetben helyettesít: dr. Kosztándy-Molnár Arnold Dunaújváros, Vasmű u. 10. Tel: 25/550 415 Rendelési ideje: 19-én (P): 08.00-13.00 22-én (H): 13.00-18.00 23-án...

 • Nyílt nap a Győry-kastélyban

  Tisztelt Látogatók! Augusztus 20-án nyílt napot tartunk a Győry-kastélyban. Az intézmény ezen a napon 10:00-16:00 óráig várja az érdeklődőket, mely idő alatt a kiállítások díjmentesen megtekinthetők.   Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.  

 • Perkátai Hírek hirdetési lehetőség

  Tisztelt vállalkozók, tisztelt lakosság! A korábbi évekhez hasonlóan ismételten megnyílt a lehetőség fizetett hirdetések megjelentetésére, a Perkátai Hírek kiadványában. A hirdetések díjait továbbra sem emeltük, azonosak a 2018. évi tarifákkal. Perkátai Hírek – Hirdetési tarifák Egy...

2021. július 21. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, használók!

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „A köztisztaságról és környezetvédelemről” szóló 8/2016. (III. 24.) rendelet 4 §-a szerint, az ingatlan használója köteles gondoskodni:

-          a ház vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének,

-          a beépítetlen vagy beépített telek tisztántartásáról és gyommentesítéséről,

-          az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,

-          az ingatlan előtti nyílt árok és azok műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz elfolyásának biztosításáról (akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról) gaz és fű lekaszálásáról, megsemmisítéséről.

Továbbá a rendelet 9. §-a meghatározza, hogy

-          a belterületi ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a belterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról.

-          Ahol a csapadék elvezetését szolgáló árok van, a járműbehajtók csak áteresszel építhetők és az átereszek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának vagy tulajdonosának kötelessége.

-          Az ingatlan használója köteles az ingatlant érintő vagy azon átfolyó patakmedret szükség szerint tisztítani és a víz szabad lefolyását biztosítani.

-          Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz, hólé korlátozás nélkül az árokba, vízfolyásba elfolyhasson.

-          Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a patak- vagy vízlevezető árokba helyezni tilos.

A fenti szabályok alapján a kötelesség elmulasztása miatt 1.000,-Ft-tól-30.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A gyommentesítési kötelezettségről, különös tekintettel a parlagfűre, tudni érdemes, hogy „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés a) és c) pontja értelmében a termelő, illetve a földhasználó köteles

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) a gyomnövények virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg, ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság a mulasztó költségére. (Éltv. 50. § (1) Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget.)

Kifejezetten a parlagfű esetében pedig, az Éltv. 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

50. § (4) bekezdése alapján a parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

A közérdekű védekezés költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. A jogszabály 50 § (3) bekezdése szerint, amennyiben a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.

A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor „az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről” szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján. A közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a növény és talajvédelmi hatóságnak, amely jogosult a növényvédelmi bírság kiszabására. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

Köszönjük együttműködését a település tisztaságának karbantartásában és megőrzésében!

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.