• MEGHÍVÓ

  Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendes képviselő-testületi ülésére 2022. május 25-én (szerda) 16.30 órától az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: 1. Beszámoló a Háziorvosi Szolgáltató 2021. évben végzett munkájáról 2....

 • Szakértői konferencia a Győry-kastélyban

  2022. május 18-án Perkáta adott otthont egy Konferenciának, melyen oktatási szakértők vettek részt. A Programon Kundakker Ferencné a KÖSZOE Fejér megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket és vázolta a délután folyamán megtartott előadások témáját. Az aktuális feladatokról,...

 • Aszfaltozás miatt 36 órás útlezárás lesz a Sport utca érintett szakaszán

  Tisztelt lakosok! Az aszfaltozási munkák miatt a Sport utca érintett szakaszán péntek (05.20) reggel 6 órától szombat (05.21) 18 óráig útlezárás lesz. A Dózsa György utca felőli résznél , az Alkotmány és a Baross utca felől útlezáró táblák és szalag is jelzi majd ezt. Kérjük...

 • Kamarai választás

  KAMARAI VÁLASZTÁS 2022.05.20-án.  

 • Kukák ürítése 2022. 05.19-én a Deák Ferenc utcában, az aszfaltozás ideje alatt

  Tisztelt lakosok! A Vertikál Zrt 2022. május 19-én – a településen – a kukák ürítését, a Deák Ferenc utcában kezdi. A szolgáltatóval az egyeztetés megtörtént. Kérem a Deák Ferenc utcai lakókat, hogy a kukákat legkésőbb reggel fél 7-re helyezzék ki lakóhelyük elé. Köszönettel, Oláh...

2022. április 19. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (III.09.) határozata értelmében a

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodába

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2022. Április 25. (hétfő) és 2022. április 26. (kedd). 8.00-16.00 óráig

A 2022/2023-as nevelési évre történő jelentkezés a szülő személyes megjelenésével vagy elektronikus úton történik.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány /TAJ kártya/.

Az elektronikus úton történő jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, mely letölthető a www.perkata.info oldalról, a Dokumentumok menüpont alatt.

A kitöltött jelentkezési lapot 2022. április 26-ig a perkata.ovoda@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni.

Ebben az estben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai napon kerül sor.

Óvodakötelezettség:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben vesz részt.

A törvény értelmében ezeket a kisgyermekeket mindenképpen kötelező beíratni az óvodába.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Felmentés iránti kérelem:

A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján annak az évek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti a területileg illetékes járási hivatal (Dunaújvárosi Járási Hivatal Hatósági Osztály) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg- szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. (Nkt. 6. fejezet 8.§ 1-2. pont)

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 6. fejezet, 8.§ (1))

A felvételre a fennmaradó szabad helyek függvényében van lehetőség.

Külföldön tartózkodás esetén a hatályos jogszabályok értelmében, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

1363 Budapest, Pf. 19.

Cseréné Marczal Zsuzsanna

óvodavezető

A bölcsődébe a felvétel és beszoktatás – a szabad férőhelyek függvényében – egész évben folyamatosan zajlik.

A Perkátai ÁMK Bölcsődébe, az óvodai beiratkozás dátumához igazodva,

Április 25. (hétfő) és 2022. április 26. (kedd). 8.00-16.00 óráig

a következő nevelési évre az előzetes jelentkezés, az intézményben személyesen, vagy e-mailben megküldve.

A jelentkezési lapok leadásán kívül az alábbi dokumentumok bemutatására és benyújtására van szükség:

- gyermek személyes adatait, lakcímét és TAJ azonosítóját igazoló hatósági igazolványok

- szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványok

- mindkét szülő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat.

A jelentkezések elbírálása május végéig – nem a beiratkozás sorrendjében, hanem a jogosultsági és indokoltsági feltételeknek való megfelelés jogszabályban előírt szempontjait figyelembe véve – történik meg.

Aki az adott nevelési évre nem nyer felvételt, lehetősége van várólistára iratkozni (az évközben esetlegesen megüresedő férőhelyeken való elhelyezésre).

A jelentkezés feltételeiről bővebb információ a 06-20-239-0172 telefonszámon vagy a

bolcsode.perkata@gmail.com e-mail címen kérhető.

Jákliné Rajcsányi Rozália

bölcsődevezető

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.