Perkátán két nyugdíjas klub működik, amelyek aktívan részt vesznek a közösségi életben, és számos környékbeli nyugdíjas klubbal ápolnak baráti viszonyt.
Perkátai Nyugdíjas KlubKlubnap: Minden hétfő 15.00 – 17.00
Székhely: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.
Viczkó Vilmosné
Perkátai Nyugdíjasok Baráti KöreKlubnap: Minden kedd 15.00 – 17.30
Székhely: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a nyugdíjasok érdekvédelmét, egészségük megőrzését, és a szabadidejük hasznos eltöltését megszervezze. Programokat, előadásokat szervezzen a bűnmegelőzés, és a fogyasztóvédelmi témákban. Kapcsolatot ápol több társklubbal és egyesülettel, akiktől évente 2-3 alkalommal meghívást is kapnak.Az egyesület évek óta megrendezi a Luca-napi vígasságot, ahova visszahívja a társ klubok tagjait.

Működtetünk beteglátó csoportot, akik a saját tagjaikat a betegségük esetén meglátogatják

A kreatív csoportjuk rendezvényekre, és különböző ünnepekre készít dekorációkat, valamint ünnepi dísztárgyakat.

Az egyesület heti rendszerességgel tart klubnapot, amit vers felolvasással, és meghívott előadók műsorával színesítenek.

Rozmaring Népdalkör: A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének énekkara, mely népdal csokrokkal szokott fellépni különböző helyi és környékbeli rendezvényeken. Vezetője Czinger Imréné

Dr. Nagy Andrásné
Függetlenek Perkátáért Egyesület Lehóczkiné Orbán Ágnes
Perkátai Közösségek Egyesülete (PerKE)Az egyesületet a Kína Klub, Harcművészeti Szakosztály, valamint a Perkátai Irodalmi Kör alkotják.Alapítva: 2000-ben, átalakítva 2011-ben

Bejegyezve a Fejér Megyei Bíróságon, 1663.sorszámon

Tevékenységi körök:
Harcművészeti, küzdősportok, önvédelmi oktatása, versenyeztetése, tömegsportok szervezése, kulturális, művészeti,hobbi,szociális,ifjúsági, egészségvédelmi, testvértelepülési, baráti és cserekapcsolatok, környezetvédelmi tevékenységek végzése.

Pavlicsek Zsolt
Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör Lászlóné Jóvári Lia
Perkáta – Kisbács Baráti EgyesületKlubnap: Minden hónap utolsó szerdája 17.00 – 19.00
Székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. (kastély-művelődési ház)A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tartja a kapcsolatot Perkáta erdélyi testvértelepülésével, Kisbáccsal. Minden évben találkozót szerveznek a két fél között. A találkozók keretein belül, az egyesület tagjai kirándulásokkal, és kulturális programokkal vendégelik meg az érkező családokat, valamint delegációkat. Nemzeti ünnepek alkalmával képviseltetik magukat, a rendezvények lebonyolításában segítséget nyújtanak. A helyi kulturális rendezvényeken aktívan szerepet vállalnak, szívesen vesznek részt az ott folyó munkában.Mára már hagyománnyá nőtte ki magát a Márton-napi báljuk. Egyesületi szinten minden évben, karácsony ünnepén, megvendégelik a tagjaikat és hozzátartozóikat egyaránt.

Öt éven keresztül az egyesület vállalta és megszervezte a Perkátáról elszármazottak találkozóját, melyre visszahívta a településről elköltözött egykori lakosokat.

Siba Árpádné
Perkátai Szövőkör Siba Árpádné
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület Tóth Ferencné
Szülői Szervezet – Szivárvány ÓvodaÓvodai programokat szerveznek és támogatják az intézmény munkáját. László Norbertné
Szülői Szervezet – Hunyadi Mátyás Általános IskolaIskolai programokat szerveznek és támogatják az intézmény munkáját. Csányi Mónika
Perkátai PolgárőrségKlubnap: minden hónap utolsó péntekje 18 órától
Székhely: 2431 Perkáta, Szabadság tér 11.Elérhetőségek: 06 (30) 621-0387, 06 (30) 621-6062 A nap 24 órájában rendelkezésre állnak!Az egyesület 2003-ban alakult. Perkáta nagyközség biztonságáért dolgozó önkéntes szervezet, melynek tagjai az éjszakai és a nappali járőrszolgálattal segítik a rendőrök munkáját, és vigyáznak a falu lakosaira. A rendezvényeken állandó felügyeletet biztosítanak.
Horváth István
Perkáta Római Katolikus Plébánia KaritászaNyitva: Minden második hétfő 13.30 – 15.00A görög eredetű karitász szó jelentése: szolgáló szeretet.

A Perkáta Római Katolikus Plébániai belső munkacsoportja 2000. november 19- én alakult meg, Mészáros Péterné, Marika vezetésével. Fő feladata használt a ruhák gyűjtése és továbbadása, valamint a betegek látogatása.

2005 augusztusában 13 új taggal és kibővített tevékenységi körrel felvette a Boldog Kalkuttai Teréz Anya nevet, és az ő szellemiségét folytatva, lehetőségeihez mérten segítséget nyújt minden rászorulónak.

Perkáta lakossága a karitász munkáját a 2007-ben kezdődő, Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programon keresztül ismerte meg. Ennek keretében öt éven keresztül, évente kétszer több száz perkátai család kapott nagyobb adag –főleg gabona alapú- tartós élelmiszert. 2008 és 2013 között tűzifát is osztottunk. Béres cseppet, mosószert biztosítottunk számukra.

2011 januárjától a kastély baloldali szárnyában megkaptunk egy földszinti lakrészt, melyben használt ruhákat, cipőket tudunk gyűjteni és továbbadni, minden második hétfőn 13:30- 15:00 óra között.

A karitász a fő szervezője és lebonyolítója minden plébániához kötődő programnak, egész évben: hittanosok farsangi bálja, nagyböjti tartós élelmiszerek gyűjtése és kiosztása, nyári táborok szervezése,” 72 óra kompromisszumok nélkül”, karácsonyi csomagok készítése.

A karitász fogad és továbbad a ruhákon kívül bútorokat, háztartási gépeket, könyveket, játékokat, edényeket stb. Az élet sokféle területén segítséget nyújt, az adományokkal.

Négy éve részt veszünk a vetőmag programban, több családnak biztosítva ezáltal a konyhakerti vetőmag szükségletet.

Az Egyházmegyei Karitász segítségével évente krumplit, almát, hagymát osztunk.

Augusztus végén beiskolázási segélyben részesült 11 gyermek.

A napokban kerül sor annak a három új kandallónak az átadására, melyekkel három család fűtési gondjain igyekszünk enyhíteni.

Toldi Hajnal
Perkátai Régiség Gyűjtő EgyesületKlubnap: Kéthetente péntek 16.30 – 20.00A Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület 2011 óta végzi őrző-védő tevékenységét a régmúlt értékei felett. Az egyesület számos nagyszabású rendezvény, kiállítás gazdája volt az elmúlt évek alatt, melyek nagy sikernek örvendtek a község életében.

Évi rendszeres rendezvényei közé tartozik a Kastélykerti Motoros Találkozó, ahol a felvonuláson több mint száz veterán és új motorral vesznek részt a meghívottak. Ugyanezen alkalmakkor traktorokon és kisvonatokon való utaztatással örvendeztetik meg a gyerekeket.

Húsvétonként a gyerekeket várják tojásfestéssel, nyuszi simogatással és játszóházzal.

Szinten minden év őszén fantáziadús kiállításokat rendeznek be, a helyi iskolában, ahol igyekeznek a valósághoz híven bemutatni az egykori magyarság életvitelét, tárgyait, mentalitását. 2014-ben először, ehhez a rendezvényhez főzőversenyt is társítottak.

Immár hagyományosan, az adventi ünnep alkalmával, színvonalas műsorokkal fogadják a templomkertbe kilátogató embereket, ahol közösen meggyújtják a koszorún a gyertyát.

Nem csak helyileg aktívak, hanem sok országos rendezvényen is képviseltetik magukat. Megjárták biciklivel a Debreceni Virág Karnevált, kiállítottak Tiszakécskén a Nemzetközi Veterán Kerékpáros Világtalálkozón. A dunaújvárosi Parázs-Varázs Fesztivál keretein belül pedig bemutatták a hagyományos magyar konyha csodáit.

A községi programok szervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak, aktív közösségi életet élnek.

A Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület tevékenyen együttműködik Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, a Perkátai Általános Művelődési Központtal és a civil szervezetekkel.

Ujfalusi Pál
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Klubnap: Minden szerda 17.00 – 19.00
Helyszín: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.Önkormányzatunk 2014. októberében alakult. Elnök: Dankó Lajos, elnökhelyettes: Patai Sándor, képviselő: Fórizs Antal, külsős pénzügyi bizottsági tag: Fórizs Antalné, aki egyben segíti önkormányzatunk munkáját is. Szintén 2014-ben alakult ének- és zenekarunk, ami a Zöld Mező nevet kapta. 16 tanuló, 1 óvodás gyermek, és 5 felnőtt gazdagítja. Heti 2 órás szakköröket tartunk, melyeken kultúránk, illetve hagyományaink őrzését ápoljuk. Szívesen veszünk részt bármely civil szervezet által szervezett rendezvényen. Tanfolyamot szerveztünk, elindítottuk az iskolában a futballedzést. Szeretnénk a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatni roma, valamint nem roma embereket is. Szeretnénk a legjobb belátásunk szerint arra törekedni, hogy segítsük embertársainkat és, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés.

Dankó Lajos
Pénzügyőr Egyesület Vadásztársaság

A község vadászai alkotják az egyesületet.

Székhelye: 2431 Perkáta, Deák F. u. 21.
Képviselő: Tercsák Lajos elnök
Megyei nyilvántartási szám: 353 / 2009
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 41116 / 1989
Eljárt bíróság neve: Fejér Megyei Bíróság
Határozat száma: 60358 / 1989 . 24/I
Jogerőre emelkedés dátuma: 2009. május 16.

Célja: Tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosítani; vadkárok megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; vadászati kultúra ápolását elősegíteni.

Tercsák Lajos
Perkáta Sport Egyesület (SE)

A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén a lakosság és sporttevékenységének segítése. Egyesületi versenyszakosztályok működtetése.

Perkátai Turul Íjász Szakosztály
Foglalkozások időpontja: minden vasárnap 9-11:30

Helyszín: kastélykert

Programjuk:
Az elődök kultúrájának és hagyományainak átadása
Az önfegyelem és az embertársaink iránti tisztelet tanítása
A szakkörön nomád íjjal lőnek a résztvevők. A tervek között szerepel az íjászversenyeken való részvétel.

Vátkai Zoltán 

 

 

 

Pavlicsek Nándor és Hegedűs Gabriella

PEKA – Perkátai Energia és Környezetvédelmi Alapítvány Molnárné Horváth Zsuzsanna
Perkátai Gyűjtemények Rajcsányi László
Kisboldogasszony AlapítványSzékhelye: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 1.Képviselő: Virág Györgyné kuratórium elnöke

Web: www.kisboldogasszonyalapitvany.hu

Virág Györgyné
42. állomás Kulturális Egyesület:

Egyesületünk elkötelezett a perkátai közösség hagyományainak, kultúrájának, környezetének megőrzésére és bemutatására a közösség és a jövő generációi számára.
Feladatunknak tekintjük a perkátai környezet (épített és természetes) és kulturális örökségek megóvását, bemutatását (ismeretterjesztő előadásokon, túrákon, kiadványokon és fórumokon keresztül) és a megóvás népszerűsítését. Kulturális értékek, hagyományok és a helyi történelem bemutatását a jövő nemzedékének és bevonásukat a helyi kulturális életbe és értékeinek megóvásába.

A helyi közösségben az egészséges (testi és szellemi) életmód népszerűsítését ifjúsági (népművészet, néptánc, játékos idegen nyelv, torna) és felnőtt (labdarúgás, túrázás) rendszeres (klub jellegű) foglalkozásokon.

2016. 06. 01-től az Egyesület kezelésébe és gondozásába került a magántulajdonban levő “Perkátai Gyűjtemények” helytörténeti és technikatörténeti gyűjtemény teljes anyaga. Tervezzük a gyűjtemény eszközállományának minél szélesebb körű bemutatását, időszaki és állandó kiállítások szervezésével.

Weboldal: www.allomas42.eoldal.hu

Rajcsányi Zoltán
Egyéb működő csoportok:
Vox Caritatis /A Szeretet Hangjai/A Perkáta Római Katolikus Plébániai belső munkacsoportja
Próba nap: péntek 17.00-18.00Helyszín: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.A kórus a katolikus egyházközségen belül alakult 2008 tavaszán. Kezdetben  6  lelkes fővel kezdtek, jelenleg 11 fő a kis scolájuk létszáma.
Rendszeres próbáik vannak. Repertoárunk főleg egyházi kórusművekből áll, de természetesen más, világi művek is szerepelnek az egyre bővülő énektárukban.
2012-ben Székesfehérváron az Egyházmegyei Kórustalálkozón is szerepeltek.
2012 óta fő szervezői  a községben már hagyományossá vált  kántortalálkozónak.
Rendszeresen énekelnek egyházi ünnepeinken. Örömmel tesznek eleget a helyi civil szervezetektől jövő, ünnepeken – anyák napja, harangláb, augusztus 20, advent – való szereplés felkérésének.
Viczkó Vilmosné
Népművészeti FoglalkozásKlubnap: Minden hét hétfő 16.00 – 18.00, kedd 16.00 – 17.00 és szerda 16.00 – 17.00
Székhely: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. út 15.A perkátai Népművészeti Foglalkozás 2013 novemberében kezdte el munkásságát. A foglalkozás keretein belül, az iskolás gyerekek megismerkedhetnek a magyar nép hagyományaival, szokásaival, valamint néptánc elemeket sajátíthatnak el, hogy mindezekkel közelebb kerülhessenek saját nemzetük értékeihez.A Népművészeti Foglalkozás óráit közel 50 gyermek látogatja, heti rendszerességgel. Községi és civil rendezvények alkalmával rendszeresen fellépnek, illetve a saját gáláikon az addig tanultakat szép csokorba gyűjtve megmutatják közönségüknek, hogy mit is tudnak.

A foglalkozáson belül három csoport működik: Tücskök-bogarak és Kankalin Néptánccsoport, továbbá a Bazsalygó Népdalkör és szólistái.

Elérhetőség:
Tel: 0620/267-2074
E-mail: hdori1992@gmail.com
Blog: nepmuveszetifoglalkozas.blogspot.hu

Horváth Dóra
Perkátai Cimbora KlubSzékhely: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. út 15.A Perkátai Cimbora Klub 2014. június 11-én alakult meg 15 fővel.                                                  Havi rendszerességgel tartja foglalkozásait.                   A nyári szünidőben olvasótáborokat szerveznek. Kapcsolatot ápolnak a környező könyvtárak cimboráival. Meghívásokat kapnak gyermekeknek szóló, író-olvasó találkozókra.

A szakkör céljai:
A könyvekkel való „jó barátság” kialakítása
Az olvasás megszerettetése
Az ismeretek és szépirodalmi élmények egymásnak való átadása, egymással való megosztása
Vélemények, útmutatók meghallgatása
Közös, hasznos, szabadidős tevékenységek

Lászlóné Szabó Edit

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.