Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrással kombinálva

A települések önkormányzatainak, valamint a hozzájuk tartozó intézmények fix kiadásainak legnagyobb részét a munkabéreken felül jellemzően az üzemeltetési költségek teszik ki, melyek aránytalanul magasak, az épületek hőtechnikai valamint gépészeti hiányosságaiból adódóan.

Az önkormányzat az aktuális a pályázati lehetőségek és azok követelményeinek figyelembevételével pályázatot nyújtott be a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, az Óvoda, a Polgármesteri hivatal valamint az Orvosi Rendelő épületeinek energetikai fejlesztéseinek, felújításának javaslatával, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is támogatásra érdemesnek ítélt.

Az épületek esetében nagyon fontos szempont, mind a fejlesztési javaslat mind pedig a megvalósítás tekintetében, hogy az építmény a lehető legjobban igazodjon a használók és a dolgozók igényeihez.

Ezzel összhangban a projekt keretein belül épületek esetében elsődleges szempont volt azok lehetőség szerinti teljes körű hőszigeteléssel való ellátása, valamint az elöregedett nyílászárók cseréje is. Az épület veszteségeinek csökkentése után külön figyelmet fordítottak a tervezők a korszerűsített épület gépészeti rendszereinek fejlesztésére.

A felújítás során a Hunyadi Mátyás Általános Iskola külső falazata 10 cm EPS hőszigeteléssel, padlásfödéme pedig 20 cm kőzetgyapot szigeteléssel lett kiegészítve, míg a lapostető szerkezete 12 cm  EPS hőszigeteléssel lett kiegészítve.  Az iskola teljes nyílászárócseréje során új, korszerű szigetelt szerkezetek kerültek beépítésre.

A fejlesztés része volt a gépészeti rendszer korszerűsítése is, melynek fő eleme egy napkollektoros rendszer kialakítása volt, amely a használati melegvíz ellátás energiaigényét segít csökkenteni megújuló energia felhasználás növelése mellett.

A villamosenergia fogyasztás költségeinek csökkentését egy 10 kWp teljesítményű napelemes rendszer segíti.

A komplex fejlesztés jegyében a világítási rendszer is megújult, az elavult fényforrásokat LED technológiájú izzók és fényforrások váltották ki.

A perkátai óvoda több ütemben épület, azonban a régi része még nem lett felújítva, a hozzá csatlakozó újabb részek már teljes egészében korszerűsítve lettek. A régi részek eredetileg apáca zárdának épültek külön kápolnával. A kápolnától keletre találhatóak a már felújított újabb szárnyak, a kápolnától nyugatra a régi szárny a két utca sarkán. Az épületrészt a kápolnával együtt 1878-ban emelték.

A felújítandó XIX. századi rész földszintes, magastetős, egykor alápincézett, de már betemetett pincéjű. Az egykori kápolna külső képe még őrzi az eredeti funkciót. Külön oromfalas tömegén magasabb hajlásszögű a tető, és ezen a részen a falszerkezet kívül látszó klinkertégla, több lépcsőzéssel, tagozattal, párkánnyal.

Az ablakok kapcsolt gerébtokosak, pallótokos ajtókkal. Az épület műszaki állapota kielégítő, de sok az elöregedett felület, a kápolnánál a csapóesőtől leázott vakolatú rész.

A homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm vastagságban, EPS hőszigetelő táblák felhasználásával történt.  A padlástér padozatának szigetelése 1 réteg párafékező fólia terítése után 2 réteg, egymásra merőlegesen fektetett pallóváz közötti, 2×10 cm-es vastagságban, kőzetgyapot fektetésével valósult meg.

A fejlesztés részeként egy napkollektoros rendszer is kialakításra került, amely a használati melegvíz ellátás energiaigényét segít csökkenteni megújuló energia felhasználás növelése mellett. A villamosenergia felhasználás csökkentése céljából egy 3,8 kWp teljesítményű rendszer került kiépítésre, valamint az elavult fényforrások LED technológiájúra való cseréje is megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal esetében annak külső falazatai 10 cm EPS hőszigeteléssel kerülnek kiegészítésre, valamint az épület teljeskörű nyílászárócseréje is megvalósult. Az épület sátortetős, így a padlásfödém került 20 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel kiegészítésre.

A hőveszteségek csökkentése után elengedhetetlen volt a meglévő, energiapazarló gázkazán cseréje, korszerű Viessmann Vitodens 100 típusú 35kW teljesítményű kondenzációs fűtő falikazánra. Az eredetileg kézi elzáró szelepekkel ellátott radiátorokra termosztatikus szelepek elhelyezése történt, az optimális üzem és komfortállapot megvalósítása érdekében.

Az épület veszteségeinek csökkentése után szükséges volt az épület gépészeti rendszereinek korszerűsítése is, a használati melegvíz ellátó rendszer 2 db napkollektoros egységgel került kiegészítésre, valamint minden hőleadót termosztatikus szelepekkel láttak el.

A Perkáta központjában elhelyezkedő orvosi rendelő a hatvanas években épült, komplex korszerűsítésére azonban az építés óta nem volt lehetőség. Az épületben az orvosi rendelők helységei, váróterem és kiszolgáló funkciók találhatóak.

Az épület eredeti egyesített szárnyú nyílászáróit nagyobb részt korszerű műanyag ablakokra, alumínium bejárati ajtókra cserélték, de még maradtak eredeti nyílászárók is, egyéb külső hőszigetelés nélküli volt az épület.

A fejlesztés során az épület külső falazati egységesen 10 cm EPS szigeteléssel kerültek kiegészítésre, míg a padlástér padozatának szigetelése 1 réteg párafékező fólia terítése után 2 réteg, egymásra merőlegesen fektetett pallóváz közötti, 2×10 cm-es vastagságban, kőzetgyapot fektetésével történt. Az épület alápincézett, így a hőveszteség csökkentése céljából indokolt volt a fűtetlen pince födémjét alulról szigetelni 10 cm vastag kőzetgyapot szigetelő lemezekkel. A projekt részeként az elavult nyílászárók cseréje is megvalósult.

A veszteségek csökkentése utáni hőigényhez illesztve az épület hőtermelője is cserére került, az új berendezés egy Viessmann VITODENS 200-W (45 kW) kondenzációs falikazán lett. A megújuló energia felhasználás növelése céljából a meglévő használati melegvíz termelő elbontásra került és helyette 200 literes napkollektoros indirekt fűtésű melegvíz termelő került beépítésre.

A beruházás eredményeképpen az Önkormányzat épületei környezettudatosan üzemeltethetőek, melynek eredménye éves szinten közel 1530 GJ energia, illetve mintegy 126,43 tonna üvegházhatású gáz kibocsájtás megtakarítása. A környezeti előnyök mellett kiemelendő, hogy a fejlesztésre került épületek üzemeltetési költségei várhatóan közel 8 millió Forinttal csökkennek az előzetes tervezési számítások szerint.

A projekt alapadatai:

Pályázó neve:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Projekt megnevezése:

Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Megítélt összeg:

171 446 186 .- HUF

Támogatás aránya:

85%

Projekt megvalósítás tervezett befejezése:

2014.12.10

Projekt azonosító száma:

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0048

 Fotó galéria – Iskola

Egészségház

Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.