• Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet
 • Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet
 • Hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet
 • Környezetvédelmi alapról szóló rendelet
 • A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról
 • A térítési és tandíjfiztési kötelezettség helyi szabályozásáról
 • A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet
 • Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló rendelet
 • A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet
 • A közterületek filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelet
 • A helyi adókról szóló rendelet
 • Helyi Építési Szabályzat
 • Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet
 • A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet
 • Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet
 • A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló rendelet
 • Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
 • A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
 • A helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet
 • A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet
 • A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet
 • A közterület használat rendjéről szóló rendelet
 • A nagyközségi címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról szóló rendelet
 • Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
 • A temető használatának rendjéről
 • A helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
 • Az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
 • Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
 • A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról
 • Kitüntetések, elismerő címek alapításáról és adományozásának szabályairól
 • A házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
 • A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 • A településkép védelméről
 • Perkáta Nagyközség Települési Arculati Kézikönyve
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapításáról
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapításáról – Mellékletek
 • A civil szervezetek támogatásáról
 • A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról – MELLÉKLETEK
 • A gyermekek napközbeni ellátásáról szóló rendelet
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet – MELLÉKLET
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról – MELLÉKLETEK
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
 • „A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 8/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
 • A Perkátai Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 • A helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 1. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 2. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 3. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 4. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 5. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 6. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 7. melléklet
 • 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet – 8. melléklet
 • A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelet
 • A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet
 • 2022. évi költségvetés mellékletei
 • Belterületi szabályozási terv – Perkáta
 • Perkáta szerkezeti terv
 • Külterületi szabályozási terv – Perkáta
 • Perkáta

  Perkátai Polgármesteri Hivatal

  2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

  Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

  E-mail: hivatal@perkata.hu
   A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.