2014. december 1. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

Távirati stílusban a 2014. november 27-i képviselő-testületi ülésről

 

Perkátán a képviselő-testület november 27-én tartotta soros rendes ülését. Első pontban közmeghallgatás volt kijelölve, de nem volt felszólalás. A második napirendi pontban a két ülés közti eseményekről szóló polgármesteri beszámoló következett (csatolva a cikkhez).

A 22 napirendi pontból 12-t tárgyalt a Pénzügyi Bizottság, kettőt pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A testület módosította a hulladékgazdálkodásról (a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése miatt), a helyi adókról (iparűzési adó mentesség 2,5 millió forintos adóalapig), a talajterhelési díjról (vízérzékenységi szorzószám), a közterület használatáról (mozgóboltok közterület-foglalási díja) rendeleteit és a vagyonrendeletét. Majd módosította a szociális intézmény fenntartásával kapcsolatos, Adony Város Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodását. Elfogadta a testület a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való Együttműködési megállapodás tervezetét, illetve döntést hozott a nemzetiségi önkormányzat idei támogatásáról. Állásfoglalás ismertetési történt meg a 10. napirendben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban. Polgármesterként tájékoztattam a képviselőket és a lakosságot, hogy semelyik képviselővel szemben sem áll fenn összeférhetetlenség vagy a méltatlanság intézménye. Kovács Ferenc, a Pénzügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az összes képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A képviselő-testület ezt követően elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, az adóztatási tevékenységről szóló beszámolót, a környezet állapotáról szóló tájékoztatót és a Faluház idei rendezvényeiről szóló beszámolót.

A testület két ösztöndíjpályázatban is döntést hozott. A Bursa Hungarica két kategóriájában mind a 10 pályázó perkátai diák, hallgató támogatást a felsőoktatási tanulmányaikhoz, míg az Arany János Tehetséggondozó Programban mind a két perkátai diákot támogatta. A testület elfogadta a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelmét, majd polgármesterként delegált engem önkormányzatunk képviseletére a társulásokba (Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás), illetve az önkormányzat résztulajdonában levő cégekbe (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt, Fejérvíz Zrt, Dészolg Kft). A bejelentések napirendben a testület hozzájárult az elidegenítési és terhelési tilalom levételéről két eladott volt önkormányzati ingatlaneladás ügyében, majd a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás csatlakozási kérelmeit támogatta, határozatot hozott az Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlan államtól önkormányzatunk felé történő ingyenes tulajdonba adási pályázat benyújtásáról, majd végül a felhatalmazást adott a rendkívüli kormányzati támogatás pályázatának beadására.

 

Perkáta, 2014. december 1.

Somogy Balázs

Polgármesteri beszámoló

a két ülés közti eseményekről 2014. szeptember 4-e és 2014. november 26-a között

 

2014. szeptember 5-7. Perkáta

A búcsúi rendezvények 5-én délután a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet Perkátai Aratóünnep és Gépkiállítás Múltja és Jelene kiállítás megnyitójával kezdődött, amelyen polgármesterként köszöntöttem a résztvevőket, míg a megnyitó beszédet Fuchs Norbert, az egylet tagja mondta. A kiállítás egész hétvégén nyitva volt. 6-án délelőtt indult a szüreti felvonulás, amely után koncertekkel kezdődött a szüreti bál. Napközben a Régiséggyűjtők szervezésében rekordszámú rendezvénnyel főzőverseny zajlott, amelyen baráti társaságok és civil szervezetek vettek részt. Vasárnap a búcsúi szentmise a szakrális részt zárta, míg a Kastélykertben folytatódtak a vurstli rendezvényei. A búcsúi rendezvényen 4 fős Saint-Maximin-i delegáció  is ellátogatott hozzánk. A Perkátai Régiséggyűjtő Egylet pénteki Aratóünnep és Gépkiállítás Múltja és Jelene kiállításmegnyitón részt vett Brigitte Svitek alpolgármester Asszony és férje, illetve Sophie Maheux képviselő Asszony és férje. A vendégeink részt vettek a szombati rendezvényeken, kezdve az Aratóétel főzőversennyel, majd a szüreti felvonuláson, illetve a bálon is. Vasárnap kora délután indultak vissza Saint-Maximin-ba, amelyet Budapesten a Parlament látogatása előzött meg.

 

2014. szeptember 9. Perkáta

A templom melletti II. világháborús honvéd katonasírok kapcsán Perkátán forgatott a Duna Televízió Hol sírjaik domborulnak című műsora. A forgatáson részt vett Kőszegi György kortárs, Szabó Lajos, Ujfalusi Pál és Rajcsányi László, a honvédsír felújításának szervezői, illetve jómagam polgármesterként.

 

2014. szeptember 10. Adony

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülést tartott, amelyen elfogadásra került a 2014. költégvetési I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, illetve a szociális intézményi pályázat fenntartásáról szóló konzorciumi megállapodás.

 

2014. szeptember 11. Kulcs

Elnökségi informális ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület.

 

2014. szeptember 15. Perkáta

2014. szeptember 14-ről 15-re virradóan (kb. 1 óra és 7 óra között) ismeretlen tettes megrongálta a Polgármesteri Hivatal ajtaját, amely a  KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében nemrég lett beállítva az épületbe. A rongálás során egy kővel bedobta az ajtó egyik szárnyának üvegablakát. A kár, körül-belül 50.000 forint. Önkormányzatunk nevében bejelentést tettem a Rendőrségnél, a helyszíni szemle még aznap délelőtt megtörtént.

 

2014. szeptember 20. Perkáta

Szeptember 20-án a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete fennállásának 40. évfordulóját. A délelőtt folyamán 10 órától a „Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében végrehajtott felújítás részleges átadása történt meg. Az ünnepségen Szilasy László igazgató úr köszöntötte a meghívott vendégeket az iskola pedagógusait, tanulóit és az érdeklődőket, majd Dr. Simon László kormánymegbízott úr, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője megtisztelte jelenlétével az átadási ünnepséget és köszöntőt mondott. A Kormánymegbízott Úr beszélt a kistelepülések fejlődési lehetőségéről, kiemelve Perkátát, illetve jelen projektet, mely az óvoda, a polgármesteri hivatal és a rendelő korszerűsítése miatt is nagyon fontos. A 62-es számú főút felújítását, a Perkátát elkerülő út átadását is kiemelte beszédében, amely számunkra, perkátai lakosok számára nagyon fontos. Jómagam köszöntőmben a napjainkban megvalósuló projekt mellett, a további fejlődés szempontjából meghatározó fejlesztési terveket is vázoltam. A beszédek között a negyedik osztályosok reneszánsz tánccal, az iskolai énekkar Mátyás királyról szóló dalokkal léptek fel a színpadon. A színpadi műsort a néptáncos diákok rövid műsora zárta.

Az átadással egy időben a 40 év emlékei kiállítás is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A kiállítás egész nap látogatható volt. Az épület részleges átadási ünnepségét követően, közös bemelegítés várta a diákokat, majd elkezdődött a sport nap külön az alsó és a felső tagozatos diákok számára. 15 órától a Művészeti Fesztiválra várták az érdeklődőket a szervezők, majd a napot a 40 év pedagógusainak találkozója zárta.

 

2014. szeptember 23. Perkáta

Szent Korona fotókiállítás megnyitója zajlott 2014. szeptember 23-án, 16 órakor a kastélyban. Pámer Ottó atya áldása, majd Somogyi Balázs polgármester úr köszöntője után két szakértő beszélt röviden a kiállítás történetéről, a Szent Koronáról. Rumi Tamást, a BME milleniumi képkiállításának kurátora a tárlat történetét, eddig bejárt útját mutatta be, majd Dr. Fehér András mérnök, Szent Korona szakértő a kutatásokat emelte ki. Pavlicsek Zsolt, a Perkátai Irodalmi Kör vezetője a kiállításmegnyitón a civil szervezet jövőbeni programjaira invitálta a jelenlévőket.

 

2014. szeptember 27. Perkáta

Rendhagyó élőzenés táncest és Szent Mihály napi hagyományőrző rendezvény a Perkátai Irodalmi Kör és a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának szervezésében került megrendezésre a Faluházban 2014. szeptember 27-én. A Perkátai Irodalmi Kör elsődleges célja volt, hogy egy hagyományos nótaestet szervezzen, magyar nótákkal, mondta el Kovács Mihályné. Az este folyamán kívánságokat teljesítettek a zenészek, volt gyertyafény keringő, szív-küldi, majd fél kilenckor csatlakozva az országos akcióhoz, meggyújtották a máglyát.

 

2014. szeptember 30. Budapest

Idén október 1-jén ünneplték Kínában a Népköztársaság kikiáltásának 65. évfordulóját, ami Kínában az egyhetes őszi ünnepi időszak, az ún. Aranyhét közepe. Ekkor a hivatalok, az iskolák is zárva tartanak, mindenki hazalátogat a rokonaihoz. Budapesten, a Kínai Népköztársaság Nagykövetsége ebből az alkalomból fogadást adott. Szeptember 30-án, kora délután a protokolláris fogadáson a magyar közélet és a diplomáciai testületek kerültek meghívásra. A fogadáson beszédet mondott a magyar-kínai kapcsolatokról Xiao Qian nagykövet Úr, illetve miniszterként egyik első eseményén megjelenő Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. A fogadáson jelen volt Medgyessy Péter volt miniszterelnök, számos nagykövet, a politikai pártok képviselői, a sinológia magyar kiválóságai és mellettük Perkáta mint legrégebbi kínai kapcsolattal rendelkező magyar település delegációja, jómagam mint polgármester, Radeczki György volt polgármester, a Magyar-kínai Barátság MSZ Zrt. menedzsmentje és Pavlicsek Zsolt, kínai referens.

A fogadáson röviden beszéltem nagykövet Úrral, aki megköszönte a tavalyi perkátai meghívást, további támogatásáról biztosított minket, illetve érdeklődött az általa felajánlott ösztöndíjjal kapcsolatban, amelynek keretében Pavlicsek Patrik szeptember kezdte meg tanévét a Pekingi Nyelvi Egyetemen.

 

2014. október 1. Perkáta

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata, amelyen rendeletet fogadott el a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban.

 

2014. október 2. Székesfehérvár

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás KDOP-5.2.2/A-09-2009-0009 pályázata konzorciumi szerződése kapcsán a KDRFÜ székesfehérvári irodájában folytattunk megbeszélést a pályázati ügyintézőnkkel Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéd Asszony társaságában. A megbeszélésen a konzorciumi szerződés módosítása volt a tárgy, amelyet Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. november 27-i ülésén tárgyal.

 

2014. október 3. Perkáta

A 2014. évi Idősek Világnapján ünnepelte 35 éves fennállását a Perkátai Nyugdíjas Klub. Az ünnepségen meghívásra került a Nyugdíjas Klub és a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület tagsága. Köszöntőt mondott az Életet az éveknek Fejér megyei elnöke, jómagam polgármesterként, majd ünnepi beszédet mondott Viczkó Vilmosné. A Klubot köszöntötte Dr. Nagy Andrásné a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület elnöke. Az ünnepségen okleveleket kapott Tischner Kálmánné, a Klub volt vezetője. A vacsora előtt a meghívottak Csüllög Edina műsorát hallgathatták meg.

 

2014. október 9. Perkáta

Újabb rendkívüli ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a szociális célú tűzifa pályázattal kapcsolatban.

 

2014. október 9. Perkáta

Intézményi tanácsi ülés zajlott az általános iskolában, amelynek fő témája a 2014-2015-ös tanév munkaterve volt.

 

2014. október 12. Perkáta – Magyarország

Október 12-én zajlott a helyi képviselők és polgármesterek választása, illetve a nemzetiségi képviselők választása, amelyen Perkátán nem történt semmi rendkívüli esemény.

 

2014. október 15, október 20, október 27. Kulcs, Mezőfalva

Több megbeszélésen is tárgyalások folytak a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettel szembeni vizsgálat, illetve következményei kapcsán az egyesület elnökségében és tagságot adó önkormányzatok polgármesterivel. A megbeszélések javaslatát az egyesület november 3-i ülésén fogadta el.

 

2014. október 15. Adony

Az adonyi szőlőhegyen egy rendezvény keretében gratulált dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei 4-es választókerület országgyűlési képviselője és dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke a választókerület megválasztott polgármestereinek.

 

2014. október 17. Dunaújváros

Dunaújvárosban a téli időjárásra felkészüléssel kapcsolatban Helyi Védelmi bizottsági ülés zajlott.

 

2014. október 17. Perkáta

A 2014. október 12-i önkormányzati választás eredménye Perkátán október 16-án vált jogerőssé. A csütörtöki határidőig nem érkezett kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz sem a képviselők, sem a polgármester, sem a nemzetiségi választással kapcsolatban. Ehhez igazodva október 17-e délutánra lett kijelölve a mandátumátadás, illetve a képviselő-testület alakuló ülése.

Az elnyert polgármesteri (Somogyi Balázs), a 6 képviselői (Bogó Anikó, Kovács Ferenc, Szabó Tamás, Szilasy László, Ujfalusi Pál és Vátkainé Boda Ildikó) és a 3 roma nemzetiségi képviselői (Dankó Lajos, Fórizs Antal és Patai Sándor) mandátumot Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át, majd eskette le a polgármestert és a helyi képviselőket. A képviselő-testület alakuló ülést az Mötv. változásai folytán nem a korelnök, hanem a megválasztott polgármester vezette. Elsőnek a polgármester illetményét állapította meg, amely jogszabályhoz igazodva csökkentett mind a bért, mind a költségtérítést. Az illetmény bruttó 448.726 Ft lett, ami a helyettes államtitkári illetmény 60%-a, a maximális költségtérítés pedig az illetmény 15%-a, azaz 67.309 Ft. Ez eddig az akkori képviselő-testület 2003-as döntése után bruttó 495.000 Ft illetmény és 99.000 Ft költségtérítés volt, így a polgármesteri illetmény Perkátán közel 10%-kal csökkent, míg a költségtérítés közel kétharmadára esett.

A következő napirend a szavazatszámláló bizottság megválasztása volt, amely az alpolgármester megválasztásához volt szükséges. Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot és a testület titkosan választja. Bogó Anikó személyére tettem javaslatot, akit a testület egyhangúlag szavazott meg. Bogó Anikó megválasztott alpolgármesterként Dr. Tóth Ferenc 2006 óta alkalmazott példáját követte, hogy nem vesz fel tiszteletdíjat az alpolgármesteri feladatok ellátásáért.

A testület ezután megalakította a bizottságait, a Pénzügyi Bizottságot, amelynek elnöke Kovács Ferenc lett, tagjai pedig Szabó Tamás és Ujfalusi Pál lettek. Az ülésen megválasztásra került a Szociális és Egészségügyi Bizottság Szilasy László elnökké, illetve Kovács Ferenc és Vátkainé Boda Ildikó taggá választásával.

 

2014. október 21. Székesfehérvár

A 2014. október 12-i választáson a megyei önkormányzat összetételéről is szavaztunk Perkátán, amely eredménye mandátumok tekintetében a 20 képviselő hely kapcsán a Fidesz-KDNP 13 fős, a Jobbik 4 fős, az MSZP 2 fős és a DK 1 fős eredményét hozta.

Dr. Mikó Péter a Területi Választási Bizottság elnöke 2014. október 18-án, szombaton a Megyeházán adta át a megválasztott képviselőknek a mandátumokat. A közgyűlés alakuló ülése 2014. október 21-én kedden zajlott, amelyet Horváth András korelnök vezetett. Az ülésen számos országgyűlési képviselő vett részt, Spányi Antal megyéspüspök, Simon László kormánymegbízott és számos magas rangú vendég mellett. A közgyűlésen megválasztásra került az elnök dr. Molnár Krisztián (Fidesz-KDNP) egy fő társadalmi megbízatású alelnök Wilmek Tibor (Fidesz-KDNP) személyében.

 

2014. október 23. Perkáta

2014. október 23-án 9 órától a Faluházban az általános iskolás diákok műsorával emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 58. évfordulójára, illetve az 1989-es köztársaság kikiáltásának 25. évfordulójára. Az iskolások műsora előtt ünnepi beszédet mondtam.

 

2014. október 27. Perkáta

Alakuló ülését tartotta a Perkátai Roma Nemzetiség Önkormányzat. Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a mandátumokat, majd eskette le a megválasztott képviselőket. Patai Sándor korelnök nyitotta meg az ülést, majd a testület Dankó Lajos választotta meg elnöknek, Patai Sándort alelnöknek, míg Fórizs Antal Pénzügyi bizottsági elnöknek. A bizottság tagja lett még Patai Sándor, külsősként pedig Fórizs Antalné. A testület megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

2014. október 30. Perkáta

Augusztus 29-én a Magyar Nemzeti Bank az Alba Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyének feltételes hatállyal visszavonta. Ennek kapcsán folyamatosan keresték fel a Polgármesteri Hivatalt és intézményeinket az érintettek, akiknek rendelkezésére álltak a kollégák. A leggyakoribb kérdéscsoportok a családi pótlék utalással, a nyugdíjutalással és a kártalanítással kapcsolatosak. Az ügyfelek kártalanítása az Országos Betétbiztosítási Alap által történt, amelynek nagy részét a Posta intézte. Önkormányzatunkkal a Posta igazgatóság felvette a kapcsolatot és a biztosításban kért segítséget. Az önkormányzati Perkáta Őr és a Polgármőrség tagjai folyamatosan a Postánál tartózkodtak a kifizetéskor. A 100.000 forint alatti kifizetéseket házhoz vitték a Posta munkatársai, míg a 100.000 és 2.500.000 forint közötti betéteket a perkátai Postán lehetett felvenni. A helyi kifizetések október végére lezárultak. Az Alba Takarékszövetkezet perkátai fiókja hamarosan bezár. Számos pénzintézetnek biztosítottunk lehetőséget, hogy helyi ügyintézéssel jussanak el a polgárokhoz a kieső szolgáltatások pótlása miatt.

 

2014. október 31. Székesfehérvár

A Fejér megyei Területfejlesztési Operatív Programot előkészítő pályázat zárókonferenciája zajlott Székesfehérvárott.

 

2014. október 31. Perkáta

Halottak Napja előtt hagyományos koszorúzást tartottunk a Szabadság téri Országzászlónál, és a temetőben a II. világháborús emlékműnél, illetve a díszpolgárok sírjánál. A koszorúzáson részt vettek az önkormányzati képviselők, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, illetve civil szervezetek képviselői. A világháború halottai mellett emlékező beszédemben kitértem az Orosz Föderáció Nagykövetsége által felújított szovjet katonai temetőben nyugvó katonákra. Az emlékművek után koszorút helyeztünk el dr. Szabó Lajos, Györkös János, Dr. Baráth Károly és Dr. Kádár Magdolna díszpolgárok sírjára, illetve a kápolnai plébánosi kriptához, illetve felavattuk Havrilla János önkormányzat által állított síremlékét.

2014. november 3. Pusztaszabolcs

Tisztújító közgyűlését tartotta a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amelyben további elnöki megbízást kapott Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, illetve alelnök maradt Csizmadia György. Az elnökségben az önkormányzati szféra képviseletében mandátumot nyertem, illetve a vállalkozói szféra részéről Kovács Ferenc önkormányzati képviselőnk.

 

2014. november 7. Szabadegyháza

2014. november 7-én, pénteken dr. Lakos László jegyző Úrral udvariassági látogatást tettünk Szabadegyháza új polgármesterénél, Egriné Ambrus Andreánál. A polgármester Asszony csak pozíciójában új, hiszen eddig jegyzőként szolgálta Szabadegyházát. Czigány Lázár Zoltán előző ciklusbeli alpolgármesterrel, újonnan megválasztott képviselővel fogadott minket.

A látogatáson felvetettük a Hungrana Kft-vel iparűzési adójáról szóló megosztási javaslatunkat, amely 90-10% arányban (Szabadegyháza javára) osztaná meg a vállalat által fizetett iparűzési adót, amely arány a vállalkozás hamarosan kialakuló területi arányát közelítené meg. Polgármester Asszony kérte, hogy a november 10-i képviselő-testületi ülésükre küldjük el megkeresésünket, amelyet meg is tettünk.

 

2014. november 8. Perkáta

2014. november 8-án, szombaton Papp Péter természetfotós faültetést szervezett Perkáta határába, a „Csiróba”. A nap folyamán 110 darab, két méter magas szürke nyár- és nyírfát ültettek el az akcióban részt vevők, melyeket Péter vásárolt a nyári képkiállításán befolyó összegből. A szervezők remélik, hogy az elkövetkezendő években szép kis liget fog cseperedni a csemetékből.

 

2014. november 8. Perkáta

A téli időjárásra való felkészülés kapcsán több előadásból álló képzést tartott a Katasztrófavédelem megyei igazgatósága a Megyeházán Fejér megye polgármestereinek.

 

2014. november 10. Perkáta

Önkormányzatunk eredménnyel pályázott a Belügyminisztériumhoz a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban, hiszen 3.378.200 Ft támogatást kapott. Ez kötött áron, a támogatási szerződés által meghatározott vállalkozástól (Fejér megyében csak a Vadex Zrt. lehet) történő megrendeléssel, 190 erdei m³ fát jelent. A Belügyminisztérium támogatása köbméterenként 14.000 forint + ÁFA/ m³ kötelezően, míg az önkormányzat önrésze 1.000 forint + ÁFA/ m³, illetve önkormányzatunk terheli a szállítás költsége, illetve a támogatásban részesülőkhöz való házhoz szállítás költsége is. November 10-től volt lehetősége a perkátai polgároknak a kérelmek benyújtására, és november 27-ig több, mint 160 kérelem érkezett be. A kormányzat szándéka a támogatással, hogy a rászorulók számára a január-februári időszakra nyújtson segítséget a téli időszakban tüzelőanyag támogatással, ezért a kérelmek elbírálása után december második felében kezdődik meg a támogatás házhozszállítása.

 

2014. november 15. Perkáta

Két bál is zajlott ezen a napon Perkátán. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület hagyományos Márton-napi bálját tartotta a Faluházban, a rendezvényt üdvözölte Deák Ferenc, Kisbács alpolgármestere. Az iskola tornatermében az Iskolai Szülői Szervezet jótékonysági bált szervezett.

 

2014. november 20. Perkáta

Perkátán is felkészülést tartottunk a téli időjárásra való felkészülés jegyében, amelyen részt vettek az intézmények (Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Perkátai Általános Művelődési Központ, Perkátai Szociális Központ) vezetői, a Perkátai Polgárőr Közhasznú Egyesület képviselője és a Faluüzemeltetés munkatársa, illetve a Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referensei. A veszélyhelyzetekre való felkészülés jegyében november 20-a és 2015. március 15-e közötti időszakra az intézményvezetők elkészítették az ügyeleti listájukat, átnézésre kerültek a melegedőhelyek, illetve a téli hó- és jégeltakarítás fő elvei is meghatározásra kerültek.

 

2014. november 24. Székesfehérvár

Tanácsi ülést tartott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, illetve közgyűlést a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. Székesfehérvárott. A Társulás megválasztotta elnökét Égi Tamás, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere személyében, alelnökeit, Operatív Tanácsát és Felügyelő Bizottságát. Elfogadta a Társulás 2014. évi I. féléves költségvetéséről szóló beszámolót. Pályázat benyújtásával kapcsolatban is döntést hozott, illetve kilépési és belépési igényekről is hozott döntést. A Zrt. igazgatósága és Felügyelő Bizottsága került megválasztásra.

 

2014. november 27. Perkáta

A mai napon mindhárom TÁMOP 6.1.2-es egészségmegőrző pályázat ellenőrzése megtörtént. Mind az önkormányzat, mind a Perkátai SE, mind az iskola (pontosabban az akkor még az iskolát magába foglalok Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK perkátai iskolai intézményegysége, jogutódként pedig a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény) pályázata megvalósult, és ezért történik a pályázatok ellenőrzése.

 

2014. november 27. Perkáta

Befejezéséhez közelít a július 14-én kezdődött Perkáta Nagyközség Önkormányzata legnagyobb összegű megnyert projektjének, a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat kivitelezése. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében 171.446.186 Ft támogatást kapott 85 %-os támogatási intenzitással a 201.701.395 Ft-os projektben, majd a közel 30 millió forint lesz az önrészre is sikeresen pályázott.

A régi óvodánál megtörtént már a födémszigetelés, illetve a külső szigetelés színezéssel, felkerült már az épületre a naperőmű, ami hamarosan üzemelni fog. Az iskola esetében a külső szigetelés, a pincefödém-, illetve a tetőszigetelés kivitelezése megvalósult, ahogy a részleges nyílászárócsere is, illetve ahogy az óvodánál, úgy az iskolára is felkerültek a naperőművek. Az orvosi rendelőnél a szigetelések és a színezés megvalósult, emellett a pályázatban szereplő három ablak cseréje is megtörtént. A polgármesteri hivatalnál a szigetelés elkezdődött, a gépészeti munkák nagy része már megvalósult, illetve a napkollektor felkerült. A projekt kivitelezése januári határidős, de bízunk abban, hogy már ebben az évben lezárul. A 50%-os készültség már megvalósult, és a szállítói finanszírozott (önkormányzatunk nem kapja meg ténylegesen a támogatást, ezért a számlákat teljesítés igazolásra ugyan hozzánk nyújtják be, de a kifizetést nem mi teljesítjük) számlák ezen arányos benyújtása már megtörtént.

 

Következő időszak eseményei:

2014. november 30, december 7, december 14, december 21. A Perkátai Régiséggyűjtő Egylet koordinálásával advent négy vasárnapján civil szervezetek, az egyházközség, a Perkátai ÁMK és a Faluüzemeltetés támogatásával újra megrendezésre kerül az Adventi rendezvénysorozat, amely december 21-én a Perkátai Karácsony 2014 rendezvénnyel zárul. A programok mindig vasárnap 15 órakor kezdődnek és perkátai gyermekek és felnőttek lépnek fel.

2014. december 3. Testvértelepülési látogatás keretében ajándékot hoz a perkátai óvodásoknak és iskolásoknak a Saint-Maximin-i Mikulás, majd délután az óvodában egy bábműsorral is kedveskedik a gyermekeknek.

2014. december 3. 16 órától Schmitsek Józsefné keramikus művész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a Kastélyban. A kiállításmegnyitó után január 5-ig lesz látogatható a kiállítás.

2014. december 5. A perkátai Mikulás is megajándékozza a gyermekeket. December 4-8. között a perkátai Mikulás ellátogat Saint-Maximin-ba, ahol az iskolába és az óvodába látogat el, illetve a delegáció részt vesz testvértelepülésünk karácsonyi vásárán.

2014. december 5. Molnár V. József Szent Koronáról szóló előadását hallgathatják meg az érdeklődők 17 órától a Kastélyban.

2014. december 6. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében jótékonysági Retró Diszkó kerül megrendezésre a Faluházban.

2015. január 9. Magyarország egyik legeredményesebb hegymászója, Mécs László élménybeszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők 17 órától a Kastélyban.

 

Perkáta, 2014. november 27.

Somogyi Balázs polgármester

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.