• Meghívó

  Tollkollekciók és könyvkötészeti remekek rendhagyó tárlatára hívjuk az érdeklődőket 2021. november 4-én, csütörtökön, 17 órakor!  

 • Rendhagyó kiállítások Szent András havában!

  Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Győry-kastélyban berendezett tárlatok megnyitójára!      

 • MEGHÍVÓ

  Tisztelettel meghívom Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendes képviselő-testületi ülésére 2021. október 27-én (szerda) 17 órától  az Önkormányzat hivatalának épületébe Napirendi pontok: „A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás...

 • Meghívó – Lakossági fórum ingyenes napelemrendszerekről a Sky System Kft. szervezésében.

  Sok szeretettel meghívunk mindenkit a Sky System Kft. által megrendezett lakossági fórumra, melynek témája a 100%-osan államilag finanszírozott napelemrendszerek („Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”). A...

 • HUMORRAL TÖLTŐDJ! STAND UP COMEDY

  Felejthetetlen, szórakoztató előadás részesei lehettek szombat délután, a kastély dísztermébe látogatók. A Stand Up Comedy Humortársulat tagja, Szép Bence nyitotta meg az előadást, majd a Karinthy-gyűrűs Maksa Zoltán lépett a színpadra. Szép Bence többször fellépett már a...

2020. október 15. Szerző: kastely Nincs hozzászólás

Perkáta Polgármesteri Hivatala

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Perkáta Polgármesteri Hivatala

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. április 17. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

“A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól” szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör (II. besorolási osztályban) és 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör (II. besorolási osztályban)

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati adóigazgatási feladatok elvégzése: adók kivetése, adózók értesítése és nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, adóbevallások és talajterhelési díj bevallások feldolgozása, adókönyvelés; kérelmek döntésre való előkészítése; ellenőrzések lefolytatása; adóhátralékok behajtása; adók módjára történő behajtások teljesítése; adó- és értékbizonyítványok elkészítése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, illetékes járási hivatalokkal (Kormányablakkal), állami adóhatósággal – és adatszolgáltatások ezen szervek részére; időszakos zárási feladatok elvégzése, adatszolgáltatások; beszámoló készítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-vényben és az önkormányzati rendeletekben foglaltak végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség; vagy közpiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedszerasszisztens szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

•         hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt szeméyles adatok kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László Klaudia aljegyző nyújt, a 25/507-570 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Perkáta Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2431 Perkáta, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/7611-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

•        Elektronikus úton Dr. Lakos László jegyző részére a hivatal@perkata.hu E-mail címen keresztül

•        Személyesen: László Klaudia aljegyző, Fejér megye, 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokról a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.perkata.hu/ – 2020. október 1.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.