2022. november 14. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Tisztelt Választópolgárok!
Beszámolómat nem szeretném száraz tényszerű adatokkal „mérgezni” (akit ez érdekel, utána tud
nézni úgy is hivatalos formában vagy a közmeghallgatáson rákérdezhet), ezért hozzám mérten fogom
megosztani az elvégzett fontosabb feladatokat és a jövőre néző terveket. Sokat járom a perkátai
utcákat, ezért napi kapcsolatban vagyok az itt élő emberekkel. Úgy gondolom, hogy munkám nagy
részét sokan figyelemmel követik, ezért nem akarok további hírnevet szerezni.
Mérnökként a rendszerszemlélet, tudatosság és a tervezett előreláthatóság irányítja életemet, mely
képességek képviselői munkámban is fontos mércét állítanak számomra.
Az elmúlt évben a képviselői munkámat a testületen belüli személyi-, és pozícióváltozások nem
befolyásolták, sőt elmondhatom, hogy a megfelelően kialakított kommunikatív kapcsolatot ápolok az
összes taggal. A testületi üléseken folyamatosan részt vettem.
Aktív tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak és elnöke vagyok az átalakulóban lévő Perkátai Kínai
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának. Ehelyett jött létre a 100% önkormányzati tulajdonban lévő,
nyereségorientált gazdasági társaság a PETÜSZ Nonprofit Kft. (Perkátai Településüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft.), mely tervezett tevékenységei az önkormányzati ingatlankezelés,
zöldterület gondozás, útkezelés-, fenntartás, zöldhulladék kezelése. Ilyen keretek között a benyújtott
és megnyert pályázati eszközök rendelkezésre állásával, megfelelő foglalkoztatotti állomány
alkalmazásával ezek a tevékenységek az elvárásoknak megfelelően, biztonságosan és hatékonyan
végezhetők.
Fontosnak tartom és éppen ezért legnagyobb mértékben támogattam a főiskolán vagy egyetemen
tanuló perkátai diákok önkormányzati hozzájárulását.
Jelentős mértékben növeltük az egyénre vagy vállalkozóra vonatkozó önkormányzati bírságot illegális
szemetelés esetében, mert ez nagyon elharapózott településünkön. Remélem elrettentő példával fog
szolgálni ez minden jogtalanul szemetelő számára.
Covid tiltások feloldása után megrendezésre kerülhettek lovas rendezvények, bálok és a perkátai
búcsú is. Jövőben is tervezzük különböző rendezvények megvalósítását civil szervezetekkel
közreműködve.
A választóimat rendszeresen tájékoztattam a közvilágítás fejlesztésének beruházásáról és látva az
eredményt, elégedettséggel tölt el, hogy támogattam ennek a megvalósítását.
Nem támogattam viszont a vízközmű rendszerek állami kezelésbe történő átadását. Tudva és
megértve hallgattam a szolgáltató tájékoztatását a megemelkedett költségekről, de nem tudom azt
elfogadni, hogy csak a központi kezelésű állami cég vehetné át (mellesleg teljesen ingyen átruházva)
egy értéket képviselő rendszer feladatainak ellátását. Én nem támogatom az ilyen jellegű
tevékenységet. Pont!
Elsődleges számomra a közösségi szellem összekovácsolása – erősítése. A faluban lévő
megosztottságot szeretném örökre felszámolni. Csak úgy lehet előrelépést elérni, ha közösen
gondolkozunk és teszünk közösségünkért.
A település szervezett rendezvényein lehetőségeim szerint részt vettem és ha kellett anyagilag is
támogattam pénzügyi erőmhöz mérten.
Távlati terveinkben szerepel pályázati úton a perkátai északi bekötőút felújítása, valamint a Dózsa
György – Tanácsköztársaság – Széchenyi – Mária utca szilárd burkolatának újra aszfaltozása.

Pályázatok legnagyobb mértékű kiaknázásával vagyunk csak képesek beruházásokat megvalósítani,
mert az önkormányzat anyagi ereje jelenleg erre nem képes. Ily módon nyert támogatásokból
valósult meg újabb utcák aszfaltozása és kerülnek felújításra a közösségi ház és a gyógyszertár
épülete és így nyertünk kommunális eszközöket is.
Örömömre szolgál, hogy ismét egy olyan évet zárhatunk, melyre elmondható, hogy stabil a község
pénzügyi helyzete a kialakult infláció és a háborús gazdasági megszorítások ellenére is.
Továbbra is fenntartom, hogy képviselői tevékenységemet politikai befolyásoltságtól függetlenül
végzem! Viszont ha kell, nyújtom a kezem, (ha valóban olyan ügyet tudok támogatni, ami mögött
nincs semmilyen háttérszándék) mert személyem nem lehet hátrány a perkátai lakóközösséget érintő
témákban.
Képviselői munkám tőlem telhető legnagyobb körültekintéssel, eskümnek megfelelően,
lelkiismeretesen végzem, s a jövőben is e mérce szerint kívánok cselekedni. Az ajtóm továbbra is
nyitva áll a felém bizalommal fordulók számára.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Ha Önökben kérdés merült fel, kérem jelezzék felém, továbbra is keressenek bátran személyesen
vagy elérhetőségeimen.

Perkáta, 2022.11.09
Áldott Richárd
önkormányzati képviselő

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.