2022. november 17. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Testületi-ülés beszámoló 2022. 11. 16.

A közmeghallgatást követően 18:00-tól képviselő-testületi ülést tartott a testület.

Összességében 7 napirendi pont került tárgyalásra.

Elsőként Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a II. sz. háziorvosi körzet orvosa kérelmét tárgyaltuk, amelyben egy szándéknyilatkozatot kért az Önkormányzattól, amely a II. sz. háziorvosi körzet praxisjog igénylésére vonatkozott. A szándéknyilatkozatot a testület 7 igen szavazattal támogatta.

Ezt követően a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjének kérvénye került napirendre, amely a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának jelenlegi 18 főről 30 főre való emelésére vonatkozott. A testület már korábban is indokoltnak érezte a gondozotti létszám növelését, melyet indokol a társadalom elöregedése is. Éppen ezért sem volt kérdés a kérelem elfogadása, sőt javaslat érkezett a kért 30 fő helyett a 40 főre való emelésre is, melyet egyöntetűen elfogadott a testület. Intézményvezető asszony kérelme továbbá kiterjedt a szociális segítés (bevásárlás esetén) térítésdíjas igénybevételére, mely 240 Ft/óra összegben került előterjesztésre. A testület a kérelem ezen részét is 7 igen szavazattal támogatta.

Harmadik napirendi pontban a Perkátai Polgárőrség kérelmét tárgyaltuk, mely az általuk irodaként használt Dózsa György út 41. sz. alatti ingatlan kapcsán érkezett. A kérelem egy a Polgárőrség és az Önkormányzat közötti hosszútávú megállapodásra vonatkozott, amely lehetőséget biztosítana a Polgárőrség részére az épület állagának megőrzésére vonatkozó pályázatok benyújtására. A Polgárőrség szeretné székhelyeként bejelenteni az említett ingatlant, ehhez is szükséges a megállapodás megkötése. 7 igennel elfogadta a testület az 5 évre szóló megállapodás megkötését és hálásan köszönjük a Polgárőrség közel 20 éve folyamatos településért végzett munkáját.

A kérelmek elbírálását követően a Bursa Hungarica pályázat kapcsán az állami költségvetésből biztosított támogatási rész Önkormányzati átvállalása került napirendre. A pályázatban az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan támogatni kívánta a felsőoktatásban résztvevő helyi fiatalokat, ehhez el is van különítve a támogatási összeg, azonban a központi programrendszerbe egy technikai hiba miatt Önkormányzatunk nem tudott csatlakozni, ezért a képviselő-testület 6 igen szavazattal a saját költségvetéséből kívánja fedezni a rendszerhiba miatt kieső összeget a diákok részére. Ezzel az önköltséggel együtt sem jelent ez magasabb kiadást a korábbi évekhez mérten sem, mivel sajnálatos módon alacsony volt a pályázók száma.

Ötödik napirendi pontban a perkata.hu hivatalos honlapot üzemeltető/karbantartó informatikus kérelmét fogadtuk el, mely az elmúlt közel 10 évben 30.000 Ft/hó összegről emelkedik 35.000 Ft/hó összegre 2022.december 1-től.

A Szent Pantaleon Kórház kérelemmel fordult a testület felé, mely egy „Az emberek az egészségért” Alapítvány báljának támogatására vonatkozott, melyet a testület egyöntetűen elutasított.

Utolsó napirend az Egyebek volt, ahol a Kormányrendeletben lehetővé tett, az Önkormányzat által elrendelhető igazgatási szünetre vonatkozik. Az elrendelt igazgatási szünet 2022.12.22. és 2023.01.06-a közötti időszakra vonatkozik, melyet a testület 7 igen szavazattal támogatott.

 

Oláh István

Polgármester

 

Hivatal (2)

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.