2023. április 6. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva
MIÉRT KELL A KUTAMRA ENGEDÉLYT KÉRNI?

Vitathatatlan, hogy a víz olyan kincs, ami drágább mindennél, aranynál,
olajnál. Éppen ezért az Európai Unió szükségesnek látta a vízkészletek
felmérését, annak őrzését. Magyarország kormánya is elkezdte a hazai
vízkészletek felmérését és hosszútávú kezelhetőségének vizsgálatát. Az
Európai Unió előírja, hogy a vízkivételi rendszerek/pontok listába
kerüljenek, ismert legyen, hogy mely vízkészletek hány ponton vannak
terhelve. E nélkül nem lehet tervezni a vízkészletgazdálkodást, tehát a
kút bejelentés előírása egy természetes igény.

KI ÁLLÍTJA KI AZ ENGEDÉLYEZTETÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓT?

Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki a dokumentációt. Ásott kút
esetében lentebb olvasható, mikor szükséges szakembert igénybe venni.

FÚRT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES
SZAKEMBER?

Igen, fúrt kút esetében mindenképp szükséges a szakember a fennmaradási
kérelem kiállításához.

ÁSOTT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER?

Ásott kút engedélyezetetéséhez akkor nem szükséges szakember ha a kút az
alábbi feltételeknek megfelel:
•       a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
•       a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
•       500 m3/év vízigénybevétel alatti
•       a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
•       magánszemély a kérelmező
•       a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja és
•       a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Ha a kút nem teljesíti valamelyik feltételt, szükséges a szakember.

HA ÁSOTT KUTAM VAN ÉS A FENTEBBI FELTÉTELEKET TELJESÍTI, MAGAM IS
KIÁLLÍTHATOM A KÉRELMET?

Igen. A helyi önkormányzat jegyzőjétől kérhet formanyomtatványt, amelyet
ki kell tölteni.

KINEK ÉS HOVA KELL BENYÚJTANOM A KÉRELMET?

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy
fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell
benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének
hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság között.

MIKOR KELL A JEGYZŐ ENGEDÉLYÉT KÉRNI?

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
•       a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
•       a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
•       500 m3/év vízigénybevétel alatti
•       a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
•       magánszemély a kérelmező
•       a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja és
•       a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a
Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási,
létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

A KUTAM KISEBB MINT 80 MÉTER, BE KELL JELENTENEM?

Igen, valamennyi, akár ásott, akár fúrt kút létesítése mélységtől,
elhelyezkedéstől, a vízhasználat céljától és várható nagyságától
függetlenül mind engedélyköteles.

MI AZ A HÁZI IVÓVÍZIGÉNY ÉS/VAGY A HÁZTARTÁSI VÍZIGÉNY?

Emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez
szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú
vízigény. Háztartási vízigénybe beletartozik az öntözés, medence
feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás,
mosogatás. Tehát ha csak kert locsolásra használja a vizet akkor is ebbe
a kategóriába tartozik. Ivóvízigény: ugyan ezek tartoznak bele, csak
vízminőségi vizsgálatot kell hozzá végeztetni, hogy a kút vize iható-e.
Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs rá Magyarországon.

MIT JELENT A GAZDASÁGI CÉLÚ VÍZIGÉNY FOGALMA?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő,
azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a
mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a
locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját
háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

MI TÖRTÉNIK A HATÁRIDŐRE NEM BEJELENTETT KUTAKKAL?

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy
attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási
bírságot kell fizetni.

MILYEN BÜNTETÉST KAPHATOK, HA NEM ENGEDÉLYEZTETEM A KUTAM?

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira pénzbeli bírságot szabhatnak
ki. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig,
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig
terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem
haladhatja meg a 300 000 forintot.

MILYEN ILLETÉK- ÉS DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLL FENN?

A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és
díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb
költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt
terhelik.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Kép forrása: nagyvenyim.hu

 

 fúrtkút
kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.