2023. április 18. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk képviselő-testülete megtartotta testületi ülését
2023.04.13-án 18:00 órai kezdettel. Az ülésen 10 napirendi pont került
megtárgyalásra.
Elsőként a polgármesteri beszámoló került elfogadásra a környezet
állapotával kapcsolatban, melyben elmondtam, hogy a faluüzemeltetés
megkezdte a fűnyírási feladatokat elvégzését, 10 fő közfoglalkozottal és
a faluüzemeltetés 4 főjével. Komoly kihívás ez jelenleg a településen,
mivel az alacsony létszám miatt nehéz mindenhova oda érni. Alapvetően a
közterületek és intézményeink körüli zöldterület kezelés az elsődleges
feladatunk. A faluüzemeltetés 2 új benzines fűnyíróval gazdagodott.
Második napirendben a Győry-kastély épületüzemeltetésével kapcsolatos
döntéshozatalok történtek meg.
- 6 igen szavazattal úgy döntött a testület, hogy az összes
épületüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatási szerződések
névmódosítással áthelyezésre kerül az Általános Művelődési Központhoz.
- A kastély 3 kiadható konferencia termének bérleti díjai kerültek
meghatározásra.
A díszterem (89m2) bérleti díja 3 óráig terjedő bérlés esetén 40.000 Ft,
míg egész napos bérlés esetén 80.000 Ft.
2 db konferencia termünk (56m2) bérelhető továbbá, 3 óráig terjedő
bérlés esetén 20.000 Ft, napi bérlés esetén 40.000 Ft összegben.
Harmadik napirendben a PETÜSZ Nonprofit Kft. alkalmazottjainak
munkaviszonyával kapcsolatos döntések születtek. A Kft. kapcsán arra a
döntésre jutott a testület, hogy egyelőre „szüneteltetjük”, így a Kft.
alkalmazottjainak munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik
2023.április 30-al.
Negyedik napirendben az alpolgármester asszony illetményének emelésével
kapcsolatos javaslatomat tárgyalta a testület, mellyel kapcsolatosan
alpolgármester asszony kérte a testületet, hogy részére ne szavazzunk
meg fizetésemelést. Így a testület 5 nem szavazattal elutasította az
előterjesztést. Továbbra is a törvényi minimum összeg maradt
alpolgármester asszonynak juttatásként.
Következőkben a közterületek és a házszám megállapításának korábbi
testületi ülésen elfogadott rendeletét újítottuk meg, a kormányhivatal
által kért formában, azonos tartalommal azzal együtt, hogy az előző
szabályozó rendeletet hatályon kívül helyeztük.
A szociális igazgatásról és ellátásról szóló önkormányzati rendelet
került módosításra 6 igen szavazattal, amire az intézményvezető
kérésének megfelelően, térítésmentesen kerül biztosításra a nappali
ellátás a szociális intézményben.
Hetedikként a PETÜSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ideiglenesen Prétor
Ferenc faluüzemeltetési vezetőt választotta meg 5 igen szavazattal
megbízási szerződés keretében. Az ügyvezető személye biztosítja azt,
hogy a KFT. ne szűnjön meg. Prétor Ferenc vállalta, hogy díjmentesen
ellátja a Kft. fenntartásához szükséges posztot.
A főzőkonyha ételkiszállításhoz szükséges autó beszerzését vitattuk meg.
A testület 4 igen szavazattal felhatalmazott, hogy maximum 2 millió Ft
összeghatárig válasszunk, egy jobb állapotú lehetőleg puttonyos
kisautót, amivel biztosítani tudjuk a szociális étkeztetés házhoz való
szállítását.
Utolsó előtti napirendben a 2023.03-31-ei testületi ülésen a képviselők
által javasolt 900.000 Ft-os vételi szándékunkra kapott pozitív
visszajelzés került elfogadásra, mely az 1436 HRSZ-ú 550m2-es területre
vonatkozott.
Egyebek napirendben képviselői kérdés merült fel a konyha
üzemeltetésével kapcsolatban, ahol elmondtam, hogy 2023.04.17-től
hivatalosan is Perkáta Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a
főzőkonyhát, ettől a naptól a főzés helyben történik a település
óvodásai, iskolásai és szépkorúi részére.

Oláh István
Polgármester

 

Hivatal (6)

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.