Perkátáért Közalapítvány

A Perkátáért Közalapítványt 1997-ben alapította Perkáta Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal, hogy a törvényes lehetőséget biztosítson intézményeink, vagy akár civil szervezeteink anyagi támogatások fogadására, magán személyektől, vállalkozásoktól, valamint a pályázati lehetőségeket jobban ki tudja használni és ezzel is Perkáta fejlődését, és lakosainak érdekét szolgálja.
2022. évben az alapítvány megkapta a „KÖZHASZNÚ„ státuszt, mely megléte lehetővé teszi, hogy az alapítvány adományként fogadjon más jellegű adományt pl. munkadíjat is és erről olyan igazolást adjon ki mely egy vállalkozás esetén elszámolható.

A Közalapítvány Kuratóriuma 5 fős, 4 fő tag és az elnök.
Működésünk az Önkormányzat által jóváhagyott Alapító Okirat- ban foglaltak szerint folyik Az alapító okirat letölthető a perkata.hu honlap önkormányzat/ egyéb dokumentumok oldalról.

Vaskó Ferenc
Perkátán két nyugdíjas klub működik, amelyek aktívan részt vesznek a közösségi életben, és számos környékbeli nyugdíjas klubbal ápolnak baráti viszonyt.
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

Klubnap: Minden kedd 15.00 – 17.30
Székhely: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a nyugdíjasok érdekvédelmét, egészségük megőrzését, és a szabadidejük hasznos eltöltését megszervezze.Programokat, előadásokat szervezzen a bűnmegelőzés, és a fogyasztóvédelmi témákban.Kapcsolatot ápol több társklubbal és egyesülettel, akiktől évente 2-3 alkalommal meghívást is kapnak.Az baráti kör évek óta megrendezi a Luca-napi vígasságot, ahova visszahívja a társ klubok tagjait.

Működtetünk beteglátó csoportot, akik a saját tagjaikat a betegségük esetén meglátogatják

A kreatív csoportjuk rendezvényekre, és különböző ünnepekre készít dekorációkat, valamint ünnepi dísztárgyakat.

Az egyesület heti rendszerességgel tart klubnapot, amit vers felolvasással, és meghívott előadók műsorával színesítenek.

Viczkó Ferencné
Perkátai Nyugdíjas Klub

Klubnap: Minden hétfő 15.00 – 17.00
Székhely: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Az egyesület célja:
Fontos, széles rétegeket érintő társadalmi gondok jelzése, állásfoglalás kialakítása, esetenként megoldási javaslatok kidolgozása. Önkormányzati képviseletet biztosít a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Helyi és Kistérségi rendezvények szervezése és lebonyolítása. Kiemelt feladatának tekinti Perkáta kulturális értékeinek megőrzését, megóvását, új értékek teremtését. Népi hagyományok körébe tartozó kultúra ápolása, műemlékvédelem. Közérdeklődésre számot tartó nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, egészséges életmód, sport. Környezetvédelem, természetvédelem. Perkáta testvér-települési kapcsolataiban aktív szerepvállalás, együttműködés azok fejlesztésében. Gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Elérhetősége: fupe@freemail.hu

Lehóczki Ádám
Perkátai Közösségek Egyesülete (PerKE)

Az egyesületet a Kína Klub, Harcművészeti Szakosztály, valamint a Perkátai Irodalmi Kör alkotják.Alapítva: 2000-ben, átalakítva 2011-benBejegyezve a Fejér Megyei Bíróságon, 1663.sorszámonTevékenységi körök:
Harcművészeti, küzdősportok, önvédelmi oktatása, versenyeztetése, tömegsportok szervezése, kulturális, művészeti, hobbi, szociális, ifjúsági, egészségvédelmi, testvértelepülési, baráti és cserekapcsolatok, környezetvédelmi tevékenységek végzése.

Pavlicsek Zsolt
Perkáta – Kisbács Baráti Egyesület

Klubnap:Minden hónap utolsó szerdája 17.00 – 19.00
Székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. (kastély-művelődési ház)

A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tartja a kapcsolatot Perkáta erdélyi testvértelepülésével, Kisbáccsal. Minden évben találkozót szerveznek a két fél között. A találkozók keretein belül, az egyesület tagjai kirándulásokkal, és kulturális programokkal vendégelik meg az érkező családokat, valamint delegációkat. Nemzeti ünnepek alkalmával képviseltetik magukat, a rendezvények lebonyolításában segítséget nyújtanak. A helyi kulturális rendezvényeken aktívan szerepet vállalnak, szívesen vesznek részt az ott folyó munkában.Mára már hagyománnyá nőtte ki magát a Márton-napi báljuk. Egyesületi szinten minden évben, karácsony ünnepén, megvendégelik a tagjaikat és hozzátartozóikat egyaránt.Öt éven keresztül az egyesület vállalta és megszervezte a Perkátáról elszármazottak találkozóját, melyre visszahívta a településről elköltözött egykori lakosokat.

Siba Árpádné
Szülői Szervezet – Szivárvány Óvoda

Óvodai programokat szerveznek és támogatják az intézmény munkáját.

Piros Orsolya
Szülői Szervezet – Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Iskolai programokat szerveznek és támogatják az intézmény munkáját.

László Norbertné
Perkátai Polgárőrség 

Klubnap: Minden hónap utolsó péntekje 18 órától.
Székhely: 2431 Perkáta, Dózsa György út 15/B
Elérhetőségek: 06 (30) 621-0387, 06 (30) 621-6062

A nap 24 órájában rendelkezésre állnak!Az egyesület 2003-ban alakult. Perkáta nagyközség biztonságáért dolgozó önkéntes szervezet, melynek tagjai az éjszakai és a nappali járőrszolgálattal segítik a rendőrök munkáját, és vigyáznak a falu lakosaira. A rendezvényeken állandó felügyeletet biztosítanak.

Horváth István
Perkáta Római Katolikus Plébánia Karitásza

A görög eredetű karitász szó jelentése: szolgáló szeretet.A Perkáta Római Katolikus Plébániai belső munkacsoportja 2000. november 19- én alakult meg. Fő feladata használt a ruhák gyűjtése és továbbadása, valamint a betegek látogatása.2005 augusztusában 13 új taggal és kibővített tevékenységi körrel felvette a Boldog Kalkuttai Teréz Anya nevet, és az ő szellemiségét folytatva, lehetőségeihez mérten segítséget nyújt minden rászorulónak.

Perkáta lakossága a karitász munkáját a 2007-ben kezdődő, Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programon keresztül ismerte meg. Ennek keretében öt éven keresztül, évente kétszer több száz perkátai család kapott nagyobb adag –főleg gabona alapú – tartós élelmiszert. 2013-tól pedig az Országos Élelmiszer Bank által kerül minden héten kedden kiosztásra a rászorultaknak. Negyedévente pedig az Országos Karitasz felajánlásával kerül kiosztásra nagyobb élelmiszer adomány.

Minden évben részt veszünk a vetőmag programban, több családnak biztosítva ezáltal a konyhakerti vetőmag szükségletet.

Augusztus végén beiskolázási segélyben részesülnek a rászoruló gyermekek.

A Karitász fővédnöke a megyei Püspök, helyi szinten pedig a mindenkori plébános.

Baráth Valéria
Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület

Klubnap: Kéthetente péntek 16.30 – 20.00A Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület 2011 óta végzi őrző-védő tevékenységét a régmúlt értékei felett. Az egyesület számos nagyszabású rendezvény, kiállítás gazdája volt az elmúlt évek alatt, melyek nagy sikernek örvendtek a község életében.Évi rendszeres rendezvényei közé tartozik a Kastélykerti Motoros Találkozó, ahol a felvonuláson több mint száz veterán és új motorral vesznek részt a meghívottak. Ugyanezen alkalmakkor traktorokon és kisvonatokon való utaztatással örvendeztetik meg a gyerekeket.

Húsvétonként a gyerekeket várják tojásfestéssel, nyuszi simogatással és játszóházzal.

Szinten minden év őszén fantáziadús kiállításokat rendeznek be, a helyi iskolában, ahol igyekeznek a valósághoz híven bemutatni az egykori magyarság életvitelét, tárgyait, mentalitását. 2014-ben először, ehhez a rendezvényhez főzőversenyt is társítottak.

Immár hagyományosan, az adventi ünnep alkalmával, színvonalas műsorokkal fogadják a templomkertbe kilátogató embereket, ahol közösen meggyújtják a koszorún a gyertyát.

Nem csak helyileg aktívak, hanem sok országos rendezvényen is képviseltetik magukat. Megjárták biciklivel a Debreceni Virág Karnevált, kiállítottak Tiszakécskén a Nemzetközi Veterán Kerékpáros Világtalálkozón. A dunaújvárosi Parázs-Varázs Fesztivál keretein belül pedig bemutatták a hagyományos magyar konyha csodáit.

A községi programok szervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak, aktív közösségi életet élnek.

A Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület tevékenyen együttműködik Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, a Perkátai Általános Művelődési Központtal és a civil szervezetekkel.

Ujfalusi Pál
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Klubnap: Minden szerda 17.00 – 19.00

Helyszín: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.Önkormányzatunk 2014. októberében alakult.

Elnök: Dankó Lajos,
elnökhelyettes: Dankóné Balog Ilona,
képviselők: Fórizs Antal, Fórizs Antalné pénzügyi megbízott és Tulkovicsné Kovács Anikó, aki egyben segíti önkormányzatunk munkáját is.

Heti 2 órás szakköröket tartunk, melyeken kultúránk, illetve hagyományaink őrzését ápoljuk. Szívesen veszünk részt bármely civil szervezet által szervezett rendezvényen. Tanfolyamot szerveztünk, elindítottuk az iskolában a futballedzést. Szeretnénk a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatni roma, valamint nem roma embereket is. Szeretnénk a legjobb belátásunk szerint arra törekedni, hogy segítsük embertársainkat és, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés. Focicsapatunk eredményesen működik, amiben roma és nem roma származásúak vesznek részt. Távolabbi terveink között szerepel a cigány nyelv oktatása, mivel nagy az érdeklődés. Nagy hagyományunk a Mikulás ünnepek tartása, mely kapcsán 100-nál is több csomag talál gazdára.

Dankó Lajos
Pénzügyőr Egyesület Vadásztársaság

A község vadászai alkotják az egyesületet.

Székhelye: 2431 Perkáta, Deák F. u. 21.
Képviselő: Tercsák Lajos elnök
Megyei nyilvántartási szám: 353 / 2009
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 41116 / 1989
Eljárt bíróság neve: Fejér Megyei Bíróság
Határozat száma: 60358 / 1989 . 24/I
Jogerőre emelkedés dátuma: 2009. május 16.Célja: Tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosítani; vadkárok megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; vadászati kultúra ápolását elősegíteni.

Tercsák Lajos
Perkáta Sport Egyesület (SE)

A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén a lakosság és sporttevékenységének segítése. Egyesületi versenyszakosztályok működtetése.

Vátkai Zoltán 
Perkátai Turul Íjász Szakosztály

Foglalkozások időpontja: minden vasárnap 9-11:30
Helyszín: kastélykert

Programjuk:
Az elődök kultúrájának és hagyományainak átadása
Az önfegyelem és az embertársaink iránti tisztelet tanítása
A szakkörön nomád íjjal lőnek a résztvevők. A tervek között szerepel az íjászversenyeken való részvétel.

Pavlicsek Nándor
PEKA – Perkátai Energia és Környezetvédelmi Alapítvány Molnárné Horváth Zsuzsanna
Kisboldogasszony AlapítványSzékhelye:

2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 1.
Képviselő: Virág Györgyné kuratórium elnöke
Web: www.kisboldogasszonyalapitvany.hu

Virág Györgyné
42. állomás Kulturális Egyesület

Egyesületünk elkötelezett a perkátai közösség hagyományainak, kultúrájának, környezetének megőrzésére és bemutatására a közösség és a jövő generációi számára.
Feladatunknak tekintjük a perkátai környezet (épített és természetes) és kulturális örökségek megóvását, bemutatását (ismeretterjesztő előadásokon, túrákon, kiadványokon és fórumokon keresztül) és a megóvás népszerűsítését. Kulturális értékek, hagyományok és a helyi történelem bemutatását a jövő nemzedékének és bevonásukat a helyi kulturális életbe és értékeinek megóvásába.A helyi közösségben az egészséges (testi és szellemi) életmód népszerűsítését ifjúsági (népművészet, néptánc, játékos idegen nyelv, torna) és felnőtt (labdarúgás, túrázás) rendszeres (klub jellegű) foglalkozásokon.2016. 06. 01-től az Egyesület kezelésébe és gondozásába került a magántulajdonban levő “Perkátai Gyűjtemények” helytörténeti és technikatörténeti gyűjtemény teljes anyaga. Tervezzük a gyűjtemény eszközállományának minél szélesebb körű bemutatását, időszaki és állandó kiállítások szervezésével.

Weboldal: www.allomas42.eoldal.hu            https://perkataigyujtemenyek.hu/

Rajcsányi Zoltán
VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

Klubnap: változó napokon
Székhely: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15/A.

A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület célja egy ifjúsági közösség kialakítása Perkátán, mely a fiatalságot bevonja az általa szervezett programokba, illetve az egyesület tevékenységébe. Az egyesület szeretné a mindennapi életre, a társadalmi felelősségvállalásra való felkészülésben, a munka világába való integrálódában segíteni a fiatalokat, továbbá ifjúsági programokat kialakítani, a hagyományőrzést erősíteni és a más kultúrák iránti érdeklődést felkelteni. A környezettudatosságra és a toleranciára nevelés is főbb célként szerepel az egyesület életében.

Az egyesület 2017-ben vált bíróság által bejegyzett szervezetté, de már előtte is működött. 2013 őszén alakult meg a Népművészeti foglalkozás, mely az óvodás és általános iskolás perkátai gyerekek körében, napjainkban 50-60 fő tagja ennek a közösségnek. 2016-ban először baráti körként, majd 2017-től egyesületként működnek helyben. 2017 júliusában a „Legjobb falusi ifjúsági közösség” pályázaton országos harmadik helyezést ért el a VELED.

További céljai között szerepel a csapatnak nemzetközi kapcsolatok kialakítása más, külföldi egyesületekkel, informális csoportokkal, csere kapcsolatok, diákcsere programok szervezése és megvalósítása, barátságok kialakítása nemzetek fiataljai között. Az egyesület által szervezett legnépszerűbb program az IFI Feszt – Színezd újra Perkátát! elnevezésű fesztivál nap, amelyet fiatalok szerveznek fiatalokkal, az ő igényeiket figyelembe véve.

Elnök: Horváth Dóra
Elnökhelyettes: Dr. Győri István, Szabó Bernadett

Elérhetőség:
Tel.: 0620/267-2074
E-mail: veledazifjusagert@gmail.com
Honlap: https://veledazifjusagert.hu/

 

Horváth Dóra
Egyéb működő csoportok:
Vox Caritatis /A Szeretet Hangjai/

A Perkáta Római Katolikus Plébániai belső munkacsoportja
Próba nap: csütörtök 17.00-18.00Helyszín: jó idő esetén a templomban, hűvösebb időkben a 2431 Perkáta, Dózsa György u.1. címen, a Plébánián.

A kórus a katolikus egyházközségen belül alakult 2008 tavaszán.
Rendszeres próbáik vannak. Repertoárunk főleg egyházi kórusművekből áll, de természetesen más, világi művek is szerepelnek az egyre bővülő énektárukban.
2012-ben Székesfehérváron az Egyházmegyei Kórustalálkozón is szerepeltek.
2012 óta fő szervezői  a községben már hagyományossá vált  kántortalálkozónak.
Rendszeresen énekelnek egyházi ünnepeinken. Örömmel tesznek eleget a helyi civil szervezetektől jövő, ünnepeken – anyák napja, harangláb, augusztus 20, advent – való szereplés felkérésének.

Viczkó Vilmos
Népművészeti Foglalkozás

Klubnap:
Minden hét hétfő 14:00 – 15:30, szerda 16:00 – 17:30, péntek 18:00-20:00

Székhely: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15/A.

A perkátai Népművészeti Foglalkozás 2013 novemberében kezdte el munkásságát. 2017 óta a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alá tartozik. A foglalkozás keretein belül, az iskolás gyerekek megismerkedhetnek a magyar nép hagyományaival, szokásaival, valamint néptánc elemeket sajátíthatnak el, hogy mindezekkel közelebb kerülhessenek saját nemzetük értékeihez. Községi és civil rendezvények alkalmával rendszeresen fellépnek, illetve a saját gáláikon az addig tanultakat szép csokorba gyűjtve megmutatják közönségüknek, hogy mit is tudnak.A foglalkozáson belül öt csoport működik: Tücsök koma, Rózsás Patkó, Gerlice és Kankalin Néptánccsoport, továbbá a Kösönytű Népdalkör és szólistái.

Foglalkozásvezető: Horváth Dóra

Elérhetőség:

Tel: 0620/267-2074

E-mail: hdori1992@gmail.comHonlap: www.veledazifjusagert.hu

Horváth Dóra
TEdd SZebbé csoport (TESZ)

A csoport Perkátán élő nőkből, háziasszonyokból áll, akik szívükön viselik a falu és az itt élő emberek összekovácsolását, valamint lakókörnyezetünk szépítését. Saját szabadidejükben foglalkoznak a település díszítésével a perkátai emberek nagy örömére. Céljuk, hogy mosolyt csaljanak az emberek arcára. Az évszaknak megfelelően mindig újabb és újabb ötletek születnek.

Elérhetőség: (06) 30-881-73-51

https://www.facebook.com/TEdd-SZebb%C3%A9-104271951482861

Horváth-Farkas Ágnes

 

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.