Amennyiben nem nyílik meg automatikusan a rendelet, akkor kattintson az adott rendeletre a jobb egér gombbal, majd a mentés másként szövegre. Így letöltés után megnyitható a dokumentum.

Rendeletek évek szerint:

2003

 • 13/2003. Az első lakáshoz jutók támogatásáról
 • 2004

 • 22/2004. Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervéről
 • 2010

 • 10/2010. A helyi építési szabályzat melléklete – Belterületi szabályozási terv – Perkáta
 • 10/2010. A helyi építési szabályzat melléklete – Külterületi szabályozási terv – Perkáta
 • 10/2010. A helyi építési szabályzat melléklete – Perkáta szerkezeti terv
 • 10/2010. A helyi építési szabályzatról
 • 2013

 • 13/2013. A közterületek filmforgatási célú hasznosításáról
 • 2014

 • 8/2014. A közterületek elnevezésének és a házszám megállíptásának szabályairól
 • 2015

 • 06/2015. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
 • 08/2015. A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról
 • 13/2015. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
 • 15/2015. Az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
 • 18/2015. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
 • 19/2015. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
 • 30/2015. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 • 31/2015. A kötelező adatkezelés szabályairól
 • 2016

 • 07/2016. A közterület használat rendjéről
 • 08/2016. A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet
 • 14/2016. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
 • 16/2016. Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
 • 19/2016. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
 • 23/2016. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
 • 2017

 • 05/2017. A házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
 • 06/2017. Kitüntetések, elismerő címek alapításáról és adományozásának szabályairól
 • 07/2017. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 • 13/2017. A temető használatának rendjéről
 • 14/2017. A településkép védelméről
 • 2019

 • 03-2019. A civil szervezetek támogatásáról
 • 04/2019. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
 • 07/2019. A gyermekek napközbeni ellátásáról
 • 2021

 • 09/2021. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 12/2021. A helyi közművelődésről
 • 2022

 • 01/2022. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról
 • 02/2022. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 • 03/2022. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének mellékletei
 • 03/2022. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
 • 04/2022. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 06/2022. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6-2007. rendelet módosításától
 • 07/2022. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 09/2022. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 • 10/2022. A gyermekétkeztetés térítési díjairól
 • 11/2022. A házasságkötésért fizetendő térítési díjakról szóló 5-2017 rendelet módosításáról
 • 12/2022. Köztisztaságról és környezetvédelemről
 • 13/2022. Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről
 • 14/2022. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 15/2022. A temető használatának rendjéről szóló 13/2017. rendelet módosításáról
 • 17/2022. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • 18/2022. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
 • 20/2022. A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
 • 2023

 • 01/2023. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 02/2023. A temető használatának rendjéről
 • 03/2023. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • 04/2023. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • 05/2023. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról
 • 06/2023. A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 • 07/2023. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról
 • 08/2023. (III. 30.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 202022. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 09/2023. (III. 30.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 10/2023. (III. 30.) A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól
 • 11/2023. (IV. 14.) A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól
 • 12/2023. (IV. 14.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 13/2023. (IV. 28.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 14/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 15/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelet – Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelet – A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 • 17/2023. (VIII. 04.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 20/2022. (X.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 18/2023. (IX.07.) a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
 • 19/2023. (X. 19.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
 • 20/2023. (XI. 16.) A helyi adókról
 • 2024

 • 1/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet a Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és polgármester 2024. évi illetményalapjáról
 • 2/2024. (II.08) A perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 • 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
 • 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 • 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapításáról
 • 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet A helyi adókról
 • 7/2024. (III. 28.) A gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 7-2019. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 8/2024. (IV. 25.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 9/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelet Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról


 • Rendeletek név szerinti rendezésben:

 • A civil szervezetek támogatásáról 3/2019
 • A gyermekek napközbeni ellátásáról 7/2019
 • A gyermekétkeztetés térítési díjairól 10/2022
 • A házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről 5/2017
 • A helyi adókról 6/2024.
 • A helyi építési szabályzat melléklete – Belterületi szabályozási terv – Perkáta
 • A helyi építési szabályzat melléklete – Külterületi szabályozási terv – Perkáta
 • A helyi építési szabályzat melléklete – Perkáta szerkezeti terv
 • A helyi építési szabályzatról 10/2010
 • A helyi közművelődésről 12/2021
 • A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 19/2016
 • A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 • A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 9-2022.
 • A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 20/2022
 • A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 30/2015
 • A kötelező adatkezelés szabályairól 31/2015
 • A közterület használat rendjéről 7/2016
 • A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól 10/2023.
 • A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól 11/2023.
 • A közterületek elnevezésének és a házszám megállíptásának szabályairól 8/2014
 • A közterületek filmforgatási célú hasznosításáról 13/2013
 • A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról 4/2019
 • A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet 8/2016
 • A nagyközségi címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról 35/2015
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 19/2015
 • A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 7/2017
 • A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 4/2024.
 • A Perkátai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról 3/2024.
 • A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
 • A Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 20/2022. (X.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2023. (VIII. 04.)
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2023.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 14/2023.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 9/2021
 • A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 14/2016
 • A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról 8/2015
 • A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 18/2015
 • A településkép védelméről 14/2017
 • A településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól 18/2023. (IX. 07.)
 • A temető használatának rendjéről 13/2017
 • A temető használatának rendjéről 2/2023.
 • A temető használatának rendjéről szóló 13/2017. rendelet módosításáról 15/2022.
 • A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 19/2023. (X. 19.)
 • Az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól 15/2015
 • Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 6/2015
 • Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 16/2016
 • Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 23/2016
 • Az első lakáshoz jutók támogatásáról 13/2003
 • Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 7/2022
 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének mellékletei
 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 3/2022
 • Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervéről 22/2004
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 17/2022
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 3/2023.
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 4/2023.
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6-2007. rendelet módosításától 6/2022.
 • Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről 13/2022
 • Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 04/2022.
 • Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 15/2023. (VI. 22.)
 • Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 18/2022
 • Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 9/2023
 • Kitüntetések, elismerő címek alapításáról és adományozásának szabályairól 6/2017
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról 13/2023.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról 7/2023.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról – 9/2024. (IV. 25.)
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapításáról 5/2024.
 • Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2020/22. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 8/2023
 • Perkáta

  Perkátai Polgármesteri Hivatal

  2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

  Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

  E-mail: hivatal@perkata.hu
   A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.