2021. április 7. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Hirdetmény óvodai beíratásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti a szülőket, hogy a fenntartásában működő
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodában
a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2021. május 03-04.
8.00-16.00 óra

A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján a 2021/2022-es nevelési évre az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az estben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai napon kerül sor.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap letölthető az óvoda honlapjáról (www.perkata.info), vagy személyesen lehet kérni az óvodában.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Perkáta, 2021. március 30.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

ovi

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
    A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.